Evaluering af Idræt for Alle

På Breddeidrætskonference 2017 den 19. april præsenterede TSE Consulting resultaterne af evalueringen af breddeidrætsinitiativet Idræt for Alle.

Evalueringen indeholder en samlet evaluering af Idræt for Alle programmet, case rapporter af 14 udvalgte breddeidrætsprojekter, langtidseffekterne af første breddeidrætsinitiativ fra 2010-2011 og en analyse af vidensspredningen fra breddeidrætskommunerne og de andre danske kommuner, de landsdækkende idrætsorganisationer mv.

Evalueringens to delrapporter finder du her:

Delrapport 1

Delrapport 2 – Case rapporter

Præsentationen af evalueringen finder du her

Præsentation evaluering

 

Elever i bevægelse ved kick off

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune