4 feb 2016

Breddeidrætskonference 2016

Med 275 tilmeldte fra hele landet havde Breddeidrætskonference 2016 det højeste antal deltagere siden den første breddeidrætskommune konference blev afholdt i 2011.

Konferencen havde til formål at formidle erfaringerne fra de syv breddeidrætskommuners projekter for at inspirere og give idéer til landets andre kommuner, til idrætsforbund og –foreninger m.fl.

Taastrup Idræts Center dannede en god ramme om konferencen, hvor svømmehal, de tre idrætshaller, sale, mødelokaler og parkeringsplads alle var i spil for at kunne rumme konferencens mange og forskelligartede aktiviteter. Du kan se konferencens fulde program her.

Fokus på de ikke-idrætsaktive og det gode eksempel

Konferencen blev åbnet af kulturminister Bertel Haarder, Nordea-fondens formand Mogens Hugo og Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler.

bertel

(Foto: Niels Jørgensen)

I sin åbningstale fremhævede Bertel Haarder, at der er mange danskere, der er idrætsaktive, men at der desværre også er en meget stor gruppe, som ikke er aktive, og det ofte er dem, der har mest brug for motion og idræt. Derfor gælder det om at tænke nyt i idrætstilbuddene, vise imødekommenhed og at give de fornødne skub til denne gruppe. Det er ude i foreningerne og i kommunerne, man ser barriererne og kan udforme de projekter, som kan virke. De syv kommuner har igangsat en række gode eksempler, og nu gælder det om at få dem til at smitte. Det gode eksempel har en langt større styrke, end at metoderne udtænkes i regeringskontorer. Det er vigtigt at finde frem til de projekter, der virker, og ikke mindst hvorfor de virker. Derfor takkede kulturministeren de syv foregangskommuner, fordi de vil dele deres viden på konferencen.

hugo

(Foto: Niels Jørgensen)

Bestyrelsesformand Mogens Hugo fra Nordea-fonden, der sammen med Kulturministeriet har ydet 10 mio. kr. i støtte til Idræt for Alle-projektet, udtrykte glæde ved, at breddeidrætten fylder mere og mere i Danmark og ved de mange tiltag, der er blevet realiseret inden for de seneste år. Mogens Hugo fremhævede skolereformen og DGIs og DIFs vision ”Bevæg dig for livet” eller ”Vision 25-50-75”, som Nordea-fonden har støttet sammen med TrygFonden, og så ikke mindst projekterne i de syv breddeidrætskommuner under breddeidrætsinitiativet ”Idræt for Alle”. Mogens Hugo opfordrede deltagerne til at noget så udansk som at prale med de gode resultater og dele de gode erfaringer.

michael

(Foto: Niels Jørgensen)

Værtskommunens borgmester Michael Ziegler bød velkommen på vegne af Høje-Taastrup Kommune og de seks øvrige breddeidrætskommuner. Han takkede for, at Høje-Taastrup Kommune var blevet udvalgt som breddeidrætskommune og derved kan give borgerne bedre muligheder for motion og bevægelse. Midtvejs i breddeidrætsprojektet er erfaringen, at idrætten allerede har betydet meget for mange af borgerne – både for beboere på kommunens bosteder, som spinner løs i træningslokalet, eller når borgerne i landsbyen Sengeløse mødes på kryds og tværs til udendørs crossfit træning. Og i de andre seks breddeidrætskommuner er der også disse gode historier fra de seneste to års arbejde. Michael Ziegler opfordrede til, at også udfordringerne ved at få alle til at bevæge sig, ville blive drøftet på konferencen.

Spredning af viden og erfaringer fra de syv breddeidrætskommuner

Konferencens centrale omdrejningspunkt var vidensdeling fra de syv kommuner, hvor der i alt blev præsenteret ca. 25 forskellige projekter på konferencen. Konferenceprogrammet vekslede mellem plenumoplæg, speeddating, workshops, temaboder, demonstrationer af udvalgte breddeidrætsprojekter og afsluttende paneldebat. Efter konferencen har flere af deltagerne benyttet sig af muligheden for at modtage supplerende oplysninger om udvalgte projekter fra breddeidrætskommunerne.

Du kan hente de syv kommuners oplæg på konferencen her.

Her kan du læse mere om de projekter, som blev præsenteret på konferencen, og om alle projekter, der indgår i breddeidrætsinitiativet Idræt for Alle.

Paneldebat

Den afsluttende paneldebat havde deltagelse af seks borgmestre og en kulturudvalgsformand samt professor Bjarne Ibsen, SDU og direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden fra projektets følgegruppe.

Breddeidræt (14)

Kommunernes deltagere i paneldebatten: Fra venstre: Borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord, kulturudvalgsformand Steen B. Andersen, Aarhus, borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup, borgmester Thomas Andresen, Aabenraa, borgmester Lene Kjeldgaard Jensen, Thisted og borgmester Kim Valentin, Gribskov. Yderst tv. og th. ses hhv. Bertel Haarder og Mogens Hugo (Foto: Niels Jørgensen).

 

På spørgsmålet om, hvorvidt projekterne ikke vil blive afviklet alligevel, pegede flere af kommunerne på, at de ekstra tilførte midler har givet kommunerne mulighed for at satse lidt mere og koble nye og dedikerede medarbejdere og samarbejdspartnere på projekterne. Samtidig har de ekstra midler (og titlen som Breddeidrætskommune) betydet, at fokus på projekterne er løftet fra udvalgs- til byråds-/kommunalbestyrelsesniveau. Dette kan styrke forankringen af projekterne efter 2016, hvor projektperioden slutter. Under paneldebatten begrundede de syv kommuner kort, hvorfor de havde ansøgt om at blive breddeidrætskommune. For flere af kommunerne skulle deres ansøgning ses som led i revideringen eller udmøntningen af deres kultur-, fritids-, sundheds- eller idrætspolitik, mens andre kommuner begrundede deres ansøgning med et ønske om at styrke samlingskraften og livsglæden hos borgerne og løse sociale udfordringer i kommunen.

Omkring forankring af projekter blev der også peget på, at ikke alle projekter bør/vil fortsætte, og hvis det var tilfældet, så havde projekterne ikke været ambitiøse nok. Men forankring af et projekt kunne også ske i form af en ny kultur, et nyt mindset og værdifulde erfaringer i en forvaltning eller på tværs af kommunens forvaltninger eller i et øget samarbejde mellem lokalforeninger og kommunens medarbejdere.

Evaluering af Idræt for Alle

På konferencen blev formålet med den igangværende evaluering af de syv breddeidrætskommuner præsenteret af TSE Consulting. I forhold til den første runde af breddeidrætsprojektet (2010-2011) var det kendetegnende, at antallet af projekter i anden runde (2014-2016) samlet set og pr. kommune er væsentligt mindre, og den økonomiske ramme for det enkelte projekt er større. Samtidig er der relativt flere af projekterne, der er rettet mod idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper. Evalueringen har primært fokus på proces- og læringsperspektivet i breddeidrætskommunerne og i andre kommuner. Samtidig skal TSE Consulting vurdere, i hvilken grad de syv kommuner på 15 udvalgte projekter har opfyldt de fastsatte mål. Evalueringens resultater præsenteres på slutkonferencen i 2017.

På konferencen var halvdelen af landets kommuner repræsenteret. Desuden deltog Kulturministeriet, Nordea-fonden, borgmestrene fra breddeidrætskommunerne, idrætsudvalgsmedlemmer, KL, medarbejdere fra kommunernes idrætsforvaltninger, de tre landsdækkende idrætsorganisationer, de største idrætsforbund og lokalforeninger, Dansk Skoleidræt, halinspektører, frivillighedsorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Du kan se deltagerlisten her

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune