25 maj 2011

Brobygning mellem behandlingsverden og foreningslivet

“Projektet der bygger bro mellem behandlingsverdenen og foreningslivet.” Sådan beskriver Aalborg Kommune sit nye initiativ Frikvarteret.

Frikvarteteret skal være et naturligt springbræt til et aktivt liv for de, der enten grundet sygdom eller ulykke har pådraget sig et fysisk handicap og funktionsnedsættelse. Frikvarteret, der foregår i Aalborg Kommunes kultur- og idrætshus, Nordkraft, tager over hvor genoptræningen stopper.

Mange nyhandicappede udviser stor motivation for træning, mens rehabiliteringen står på, alt i mens mange straks efter genoptræningens ophør mister gejsten, bl.a. fordi der er få egnede idrætstilbud. Dette tomrum fylder man nu i Aalborg Kommune med Frikvarteret. Der er ikke tale om genoptræning, og man er ikke længere patient, men derimod deltager i tilpasset idræt og bevægelse med andre med samme behov. “Frikvarteret er stedet, hvor man er aktiv, får røde kinder og får pulsen op. Frikvarteret er også stedet hvor snakken går lystigt, og hvor man griner med og af hinanden.” Skriver Aalborg Kommune.

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune