18 apr 2011

Fagfolk bag breddeidrætssucces

For vanskeligt stillede børn kan idræt være en vej til øget livskvalitet. Ofte kaster idrætsdeltagelsen både flere venner, større selvværd og vægttab af sig. Slutresultatet er sundere, gladere og socialt velfungerende børn.

Idrætsforsker Annette Michelsen la Cour, der har fulgt 21 idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn, konstaterer den 8. april i Berlingske, at idrætsforeninger har gode muligheder for at spille en rolle for udsatte børn og unge En forudsætning er dog, at foreningerne hjælpes på vej når det kommer til den vanskelige rekruttering og fastholdelse. Ifølge la Cour har deltagelse af professionelle fagfolk været udslagsgivende for de positive erfaringer, hun har observeret blandt de 21 projekter.

La Cour konstaterer: “De overvægtige børn og unge har det ofte svært på flere måder. De udsættes for mobning, klarer sig måske dårligt i skolen, og når de endelig viser sig i en idrætsforening, lider de nye nederlag, fordi de ikke kan følge med de andre. Men når idrætsforeningerne i samarbejde med pædagoger, diætister og andre fagfolk indretter særlige tilbud til dem, får de mod på det. De bliver mere fysisk aktive, får mere selvtillid og et større socialt netværk.”

Nedenfor kan du se TV Midt/Vest’s indslag om projekt Rund og Sund i Viborg Kommune.

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune