15 feb 2012

Idrætsforeninger rekrutterer flere frivillige forældre

Fire idrætsforeninger i Køge Kommune får igennem breddeidrætsprojektet Forældrene på banen erfaringer med, hvordan forældre med anden etnisk baggrund kan blive mere involveret i foreningslivet.

Køge Kommune er udvalgt af Kulturministeriet til at være Breddeidrætskommune i 2010 og 2011. Kulturministeriet og Nordea-fonden støtter breddeidrætsprojektet, hvor ”Forældrene på banen” er et delprojekt. Forældrene på banen handler primært om at få flere frivillige forældre med anden etnisk baggrund i foreningerne. Dette foregår blandt andet via modtagersamtaler og oprettelse af ressourcebanker. Hver forening har udvalgt en eller to ressourcepersoner, som er tovholder i foreningen. Rishøj Boldklub, Herfølge Taekwon-Do Skole, Køge FC og Køge Bokseklub er de foreninger, som deltager i delprojektet.

Ressourcebank skaber større overblik
Ressourcebanken er tænkt som et tiltag, hvor alle nuværende som nye medlemmer kan melde sig ind elektronisk og samtidig kan forældrene oplyse, hvilke opgaver de kan være behjælpelige med i foreningerne. På den måde kan foreningen spørge forældrene om hjælp til de opgaver, de brænder for. I projektperioden har de fire foreninger arbejdet henimod at få formaliseret alle de opgaver, store som små, der er i en forening, som bygger på frivillige kræfter. Det er opgaver lige fra at bage kage til en kamp eller turnering og til at varetage trænerrollen. Foreningerne har skrevet opgaverne ned, og planen er at lægge opgaverne ind på deres hjemmeside i en såkaldt
ressourcebank.

Forældre hjælper gerne med konkrete opgaver
Herfølge Taekwon-Do Skole har haft succes med at invitere forældre til arbejdsdage i forbindelse med opbygningen af en ny træningssal. Formand og ressourceperson Søren Andersen fortæller: ”Det er en rigtig god indgang til forældrene, fordi det er nemt at få en uformel snak med forældrene, når man står og er beskæftiget med at male.” Herfra lyder, at en del af løsningen er at starte et fælles projekt op, hvor forældrenes ressourcer kan tænkes ind. På samme måde fortæller ressourcepersonen i Rishøj Boldklub, Maria-Louise Eskildsen, at de har haft held med at spørge forældrene om en konkret opgave – som for eksempel at bage kage til en kamp. Forældrene tager positivt imod konkrete opgaver som disse.

Forældre rekrutterer nye frivillige
En gennemgående erfaring hos de fire foreninger er, at forældre er en god indgang til at rekruttere nye forældre. Rishøj Boldklub har som den eneste forening i projektet en aktiv men selvstændig forældreforening.

Igennem projektet har forældreforeningen i Rishøj Boldklub haft fokus på at gøre sig synlige og markedsføre sig selv internt. Den øgede kommunikation og synlighed er blevet modtaget positivt af mange forældre. På den måde har de rekrutteret flere forældre til at være frivillige i klubben og blive en del af forældreforeningen. Hver ungdomsårgang har eksempelvis mindst én voksen, som har kontakt med forældreforeningen. Det er typisk en mor eller far, som ikke er holdleder eller træner. Dette har betydet, at forældreforeningen er steget fra 5 til 15 aktive medlemmer i 2011. Ressourceperson Maria-Louise Eskildsen fortæller:

Det er rigtig fedt, at arbejdet er delt ud på flere hænder. Er der afbud fra nogle, står der altid nogle andre klar i kulissen til at tage over.

Køge FC arbejder også på at få oprettet en forældregruppe, der kan varetage modtagersamtalerne og stå for forskellige sociale arrangementer. Køge FC står desuden overfor at bygge et nyt klubhus, hvor det også påtænkes at inddrage frivillige forældre og medlemmer.

Herfølge Taekwon-Do Skole har også en forældrestøttegruppe FSG, som altid står klar til at bidrage med madlavning. Netop de sociale arrangementer, hvor der er mad involveret, har vist sig at være en succes. Herfølge Taekwon-Do Skole lavede en ”Anden etnisk mad aften” på deres træningscamp, hvor rigtig mange forældre deltog og medbragte lækker hjemmelavet mad.

Modtagersamtaler i forskellige udgaver
Modtagersamtalen er i projektet tænkt som en indgang til især forældre med anden etnisk baggrund. Igennem modtagersamtalerne kan foreningen fortælle om deres værdier og praktiske opgaver og på den måde tage godt imod de nye medlemmer og deres forældre. De fire foreninger har valgt at løse modtageropgaven på forskellige måder:

  • Gå ud på parkeringspladsen, fang forældrene i bilen og byd dem ind på kaffe
  • Vær tilstede ved træningen og få en snak med de fremmødte forældre
  • Lav et velkomstbrev, som du afleverer til forældrene første gang, de møder op
  • Skab et rum hvor der er plads til, at forældrene kan sidde og slappe af
  • Inviter til arbejdsdag
  • Tag en bærbar computer med og
  • hjælp forældrene med indmeldelse
  • Ring og inviter dig selv på kaffe/the hos familierne
  • Kombiner samtalen med et madarrangement

Delprojektet Forældrene på banen udløber på papiret ved udgangen af 2011. Foreningerne vil dog fortsat arbejde videre med modtagersamtalerne og udvikling af ressourcebankene. Du kan følge udviklingen i projektetForældrene på banen her.

Læs desuden yderligere om projektet på breddeidraet.nu her.

 

Af Henriette Folkmann Hansen

Denne artikel blev først publiceret i Side om Side – Køge Kommunes nyhedsbrev om integration, 3/2011

 

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune