5 maj 2011

Idrætsskoler er en succes

Mere end 10.000 børn fordelt på 18 danske kommuner går i idrætsklasser og dyrker 6 timers ugentlig skoleidræt i stedet for de normale to timer. Et forskningsprojekt fra Syddansk Universitet har fulgt en række af klasserne og konklusionerne er i den grad positive, skriver Jyllands Posten den 5. maj.

Projektet, der er det første af sin art i verden, konkluderer først og fremmest, at børnene i idrætsklasserne har 45 pct. mindre risiko for at udvikle type II diabetes. Det er dog langt fra den eneste positive helbredseffekt. Børnene kommer i bedre fysisk form, bliver stærkere samt forbedrer koordination og balance. Alt sammen er det medvirkende til, at børnene har lavere tilbøjelighed til skader, heriblandt en mindsket risiko for rygproblemer.

Forskningsprojektet drager disse konklusioner på baggrund af projektet, der har fulgt 1.200 børn på seks idrætsskoler i Svendborg Kommuner over en periode på tre år.

Socialt udsatte børn
Forskningsleder og professor på center for Research in Childhood Health (RICH), Niels Wedderkopp udtaler til Jyllands Posten, at idrætsklasserne især er til fordel for de socialt udsatte børn, som på grund af fedme og dårlig fysisk form har stor risiko for at udvikle type II diabetes. Wedderkop udtaler: ”Det er den tunge gruppe, vi rammer, og det er godt. Det er dem, der virkelig har brug for det, som har en effekt af det her. Der bliver færre fede børn, og børnene i dårlig fysisk form kommer i væsentlig bedre form.”

 

Også negative effekter

Projektet synes altså at bevise, at børnenes fysiske form forbedres, og ifølge Svendborg Kommunes borgmester, Curt Sørensen (S), så er der noget, der tyder på, at børnenes indlæringsevne også forbedres. Ikke desto mindre er der også negative følger af, at der dyrkes mere idræt i folkeskolen. Flere elever er nemlig stoppet med at dyrke idræt i deres fritid. Niels Weddekopp bemærker, at det kun er de børn der fortsat dyrker idræt i fritiden, der får stærkere knogler. Indfører man idrætsklasser over hele landet, kan der også rejses spørgsmål om, hvilke følger det vil have for foreningslivet, såfremt de ekstra idrætstimer afholder børnene fra at tage del i foreningerne.

Til efteråret indledes et nyt ph. d. projekt ved Syddansk Universitet, som skal følge idrætskolerne i Svendborg Kommune. Projektet vil undersøge, hvorvidt mere idræt i folkeskolen forbedrer indlæringsevnen.

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune