6 apr 2011

Offentliggørelse af midtvejsevaluering

I forbindelse med åbningen af breddeidrætskonferencen i Aalborg i dag den 28. april offentliggør konsulentvirksomhederne TSE Consulting og DAMVAD midtvejsevalueringen af de syv breddeidrætskommuner. Evalueringsopgaven er udført på opdrag for Kulturministeriet og Nordea-fonden.

Evalueringens formål er, at belyse

  • hvilke centrale forhold, der har betydning for kommunernes planlægning, igangsættelse og gennemførelse af breddeidrætsprojekter
  • hvorfor og hvordan disse forhold har betydning.

 

Desuden har evalueringen til formål at give en status på fremdriften på de i alt 67 breddeidrætsprojekter og i forlængelse heraf samle op på de væsentligste læringspunkter, som projektforløbet indtil nu har givet anledning til.

Evalueringens overordnede formål er, at skabe grundlag for videndeling mellem de syv breddeidrætskommuner og danne afsæt for læringspunkter til øvrige danske kommuner med interesse for lignende indsatser.

Projektleder Jørgen Hansen fra TSE Consulting fremlægger på konferencen evalueringens hovedpunkter.

Midtvejsevalueringen kan downloades her.

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune