19 dec 2013

Syv kommuner valgt til breddeidræts kommuner

Kulturminister Marianne Jelved og Nordea-fonden har udvalgt syv kommuner til breddeidrætskommuner. Kommunerne er udpeget blandt 36 kommuner, som alle havde søgt om at blive breddeidrætskommune for perioden 2014 – 2016 under breddeidræts-initiativet ”Idræt for alle”.

De syv kommuner deler den pulje på i alt 20 mio. kr., som Kulturministeriet og Nordea-fonden har udbudt til formålet. Kommunerne yder en betydelig medfinansiering og vil i de kommende tre år sætte en lang række spændende initiativer i gang, der skal fremme breddeidrætten i Danmark.

De udvalgte breddeidrætskommuner er Gribskov, Høje Taastrup, Mariager Fjord, Roskilde, Thisted, Aabenraa, Aarhus.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Alle bør have mulighed for at dyrke idræt, da idræt giver indhold i vores hverdag og bidrager til sammenholdet i lokalsamfundet. De udvalgte kommuner har udviklet projekter, der løfter lokale udfordringer for mange forskellige målgrupper – herunder børn med særlige behov. Jeg vil se frem til at følge de iderige projekter, og håber på sigt, at landets andre kommuner kan hente inspiration til aktiviteter, der kan skabe endnu mere bevægelse lokalt.

Direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen siger:

”Nordea-fonden glæder sig til at følge de syv kommuners arbejde med at sætte idræt endnu højere på dagsordenen og give endnu flere lyst til og mulighed for at være fysisk aktive på en måde, der passer dem. Det er ikke bare sundt. Det giver også gode liv. Og gode liv er, hvad Nordea-fonden støtter.”Valget af de syv breddeidrætskommuner er truffet på baggrund af bl.a. indstilling fra en faglig følgegruppe bestående af direktør Torben Frölich, Lokale- Anlægsfonden, professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet, og Else Trangbæk, professor emeritus på Københavns Universitet.

Læs mere om initiativet Idræt for Alle – her kan du også se en videohilsen fra Kulturminister Marianne Jelved samt direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen.

Om Idræt for alle

Initiativet ”Idræt for Alle” har til formål at aktivere udvalgte kommuner til at tænke nyt og udvikle nye tilbud, der kan få flere til at dyrke idræt. Målet er at fremme den brede idrætsdeltagelse på nye, kreative måder, som kan løse nogle af de udfordringer, man har lokalt med at sætte flere i bevægelse. Projekterne i de udvalgte kommuner (breddeidrætskommunerne) skal inspirere og give idéer til landets andre kommuner.

Initiativet har afsæt i Breddeidrætsudvalgets rapport fra 2009 og erfaringer fra perioden 2010-2011, hvor syv kommuner var udnævnt til breddeidrætskommuner.

Med en breddeidrætspulje på 20 mio. kr. blev alle kommuner inviteret til at søge om at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-2016.

Yderligere oplysninger

Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet, tlf.: 51 88 67 69

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16

Kommunikationschef Tine Wickers, Nordea-fonden, tlf.: 28 40 84 80

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune