Om konferencen

 

Erfaringer og læring fra danske kommuners breddeidrætsindsats

Kulturministeriet og Nordea-fonden indbyder den 19. april 2017 til Breddeidrætskonference i DGI-Huset i Aarhus.

Konferencen åbnes af idrættens nye minister, kulturminister Mette Bock og Nordea-fondens direktør Henrik Lehmann Andersen.

Baggrund

Kulturministeriet og Nordea-fonden iværksatte i 2014 en treårig landsdækkende indsats ”Idræt for Alle”. Ud af 36 ansøgende kommuner blev syv kommuner udvalgt som breddeidrætskommune.

Breddeidrætsinitiativet har frem til ultimo 2016 haft til formål at aktivere udvalgte kommuner i at tænke nyt og gennem udvikling af nye idrætstilbud at adressere de lokale udfordringer. Målet var at fremme den brede idrætsdeltagelse på nye, kreative måder, så flere dyrker motion og idræt i kommunerne.

Kulturministeriet og Nordea-fonden bidrog med 20 mio. kr. til initiativet ud af et samlet budget på ca. 40 mio. kr.

Konferencens formål

Slutkonferencens formål er at viderebringe de syv kommuners erfaringer, viden og læring til andre kommuner, idrættens organisationer, foreninger m.fl. Denne videnspredning vil ske både samlet for hele initiativet, på et kommunalt niveau og ikke mindst ud fra konkrete projekter.

Du får mulighed for at ”speed date” de syv breddeidrætskom­muner, få svar på dine spørgsmål og rejse hjem med inspiration til egne initiativer. Ud over en række sessions med kommunerne vil konferencen også byde på demonstrationer af konkrete idrætsprojekter.

Konferencen byder endelig på debat om kommunernes udbytte af at være breddeidrætskommune og gode muligheder for at netværke på tværs af konferencens deltagere.

TSE Consulting præsenterer på konferencen resultaterne fra evalueringen af det samlede breddeidrætsinitiativ. Desuden præsenterer TSE Consulting en evaluering af langtidseffekterne fra landets syv første breddeidrætskommuner, der fra 2010 – 2011 gennemførte 66 breddeidrætsprojekter. 

Dato:          Onsdag den 19. april 2017

Tid:             Kl. 9.30-15.30 (Registrering kl. 8.45)

Sted:          DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C

Program:    Læs programmet her

Målgruppe: Kommuner, idrætsorganisationer, politikere, foreninger, udvalgsmedlemmer, ministerier og øvrige, der har interesse for fremme af breddeidræt

Tilmelding: Tilmelding er nu lukket              

Mere info:   Læs mere om projektet ”Idræt for Alle” på www.breddeidraet.nu

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune