Aabenraa Kommune
Målgruppe: Unge i Aabenraa Kommune primært fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser
Projektperiode: 01/08 - 2014 - 31/08 - 2016

3xI – Idræt, Idé og Innovation

Projektbeskrivelse

Projektet 3XI – Idræt, Idé og Innovation går ud på at skabe et innovativt og kreativt netværk for unge i Aabenraa Kommune primært fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Netværket skal samle unge fra hele Aabenraa Kommune med faglig interesse i breddeidræt.

De unge bliver ved deltagelse i netværket klædt på til at mestre processen fra idé til realisering og kan dermed bidrage til at skabe mere bevægelse i kommunen – i det første år især med fokus på campus-området omkring Aabenraa Svømme- og Idrætscenter.

De unge får i netværket sparring på deres idéer, så de kvalificeres op til et niveau, hvor idéerne kan realiseres. De får ligeledes praktiske værktøjer og ledelsesmæssige kompetencer, som de kan bruge generelt i deres videre uddannelsesforløb samtidig med, at forløbet vækker deres nysgerrighed i forhold til foreningslivet og dets kvaliteter.

For at motivere de unge vælges der hvert år et særligt tema og fokusområde, hvorudfra der laves en række workshops, der ender ud i indleveringen af projektbeskrivelser til en konkurrence. Her får vinderprojektet et tilskud til realiseringen af projektet samt yderligere sparring til gennemførelsen af projektet.

Idrætsforeningerne inviteres med i processen, hvor de i forbindelse med workshops får lov til at præsentere udfordringer, problemstillinger og ønsker, som de har i deres idrætsforening. De unge får derefter lov til at udvikle deres bud på et løsningsforslag. Og de unge kan derefter kobles på en forening i løsningen af dennes udfordring.

Målsætning

Netværkets formål er at engagere de unge til frivilligt foreningsarbejde med udgangspunkt i event- og projektarbejdsformen. Resultatet af netværkets arbejde skal være nyskabende breddeidrætsprojekter med afsæt i aktuelle tendenser i lokalsamfundet.

Det er Aabenraa Kommunes ambition at inddrage og inkludere de unge i kommunen i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, så de får lov til at sætte deres aftryk på, hvad der sker i deres kommune.

Overordnet mål

  • Engagere unge samt få dem til at tage initiativ og ansvar for udviklingen af breddeidrætten i Aabenraa Kommune.
  • Inddrage de unge i den konkrete opgave med at skabe liv i campus-området.
  • Få de unge til at arbejde sammen med idrætsforeningerne om store som små projekter.

Effektmål

  • At 40 unge har været en del af netværket ved udgangen af 2016.
  • At de unge oplever at deltagelse i netværket øger deres kompetencer.
  • Mindst 2 projekter er gennemført ved udgangen af 2016.

Målgruppe

Unge i Aabenraa Kommune primært fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser

Projektperiode

1/8 2014 – 31/8 2016

Projektets største udfordring(er)

Den største udfordring er at finde deltagere til workshopsene og skabe en interesse hos de unge, så de tager ejerskab for projektet og på sigt selv kan være drivkraften i videreførelsen af projektet udover projektperioden.

Projektets største succesoplevelse(r)

Projektet kobles sammen med det nyoprettede Campus Råd, hvilket skal sikre forankringen af projektet.

Vigtigste læringspunkter

Det tager tid at finde og engagere de unge.

Kontaktperson(er)

Ane Tarp Hansen
atha@aabenraa.dk

Uffe Vind
uv@aabenraa.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune