Aabenraa Kommune
Målgruppe: Elever fra uddannelsesinstitutioner, herunder folkeskole, ungdomsuddannelser og social- og sundhedshjælperuddannelsen
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2015

Aktiv Campus Aabenraa – med Fokus på Hjerne og Hjerte

Projektbeskrivelse

Projekt ”Aktiv Campus Aabenraa” tager afsæt i Aabenraa Kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan 2018, hvor målet er, at sundhed og bevægelse bliver en naturlig del af børn og unges hverdag, og at kommunen skal være med til at skabe rum for bevægelse. Aabenraa Kommune ønsker samtidig at styrke Aabenraa bys uddannelsesprofil med et bredt udbud af uddannelsesmuligheder og ved at gøre det attraktivt at være ung og under uddannelse i Aabenraa.

Projektet tager sit udgangspunkt i ovenstående og i ønsket om en større strategisk indsats for at samle Aabenraas mangeartede uddannelsesinstitutioner i en fælles og sund “Campustænkning”. Et campusområde som tager udgangspunkt i et tidstypisk digitalt redskab (Aktiv Campus app), og som åbner op for et mentalt og fysisk fællesskab, der går på tværs af unges sociale, alders- og uddannelsesmæssige baggrunde.

For billeder søg på facebook #Aktivcampusaabenraa

Aktiv Campus Aabenraa består af 3 centrale elementer
 1. Aabenraa Svømme- og Idrætscenter inklusiv budgetlagt udvidelse af halfaciliteterne skal udgøre Campus-hjertet 
  Her samles de største faciliteter og centrale begivenheder, og det er her man gennem bevægelse styrker sit eget hjerte og campushjertet. Det er her, der skal være plads til alt fra boldspil, opvisninger og elite til individuel og uorganiseret breddeidræt. Det skal være et centralt og aktivt mødested.
 2. Uddannelsesenhederne er hjernerne i campus 
  Uddannelsesenhederne repræsenterer viden – ikke mindst viden om sundhed. Og hjerner kan fungere optimalt, når de forsynes af et stærkt hjerte. Uddannelsesinstitutionerne fungerer som individuelle enheder i campus og har potentiale for at blive bundet sammen på tværs via idrætscenteret – et netværk af bevægelse og en aktiv campus.
 3. Aktive Spots – eksisterende og nye
  Et Aktive Spot er det ‘og’ der forbinder hjerne og hjerte – det netværk af bevægelse, som forbinderuddannelsesenheder og idrætscenter men også det netværk, som sikrer en kobling mellem Aktiv Campus Aabenraa og Aabenraa by.

Målsætning

Formålet med at skabe en samlet fysisk plan for en aktiv campus er at gøre opmærksom på Aabenraas allerede eksisterende kvaliteter og muligheder for at dyrke idræt, leg og bevægelse samt at skabe nye elementer i by- og landskabsrum, der yderligere kan styrke disse bevægelsesmuligheder, og som kan aktivere de børn og unge, som ikke allerede benytter de eksisterende muligheder.

Overordnet mål

 • At samle Aabenraas skoler og uddannelsesinstitutioner i et overordnet Campus-netværk, hvor
  både digitale og fysiske redskaber anvendes for at skabe synergi de studerende imellem.
 • At få børn og unge til at mødes på tværs af sociale og uddannelsesmæssige forhold.
 • At få børn og unge til at dyrke mere idræt og bevægelse, motiveret af det nye netværk.
 • At anvende de forskellige kompetencer i netværket og de fysiske installationer som et læringsredskab i dagligdagen.

Effektmål

 • At udarbejde en helhedsorienteret plan for hele Aktiv Campus området.
 • At etablere 3-5 faste fysiske forbindelser og pladser, Aktive Spots, der opfordrer til fælles samling, leg, læring og bevægelse.
 • At etablere et digitalt netværk med udgangspunkt i en app, hvor netværket etableres og informerer om fysiske begivenheder i Aabenraa og på de forskellige uddannelsesinstitutioner.
 • At samtlige uddannelsesinstitutioner og skoler tilknyttes netværket ud fra de forudsætninger og behov, som er gældende for den enkelte institution.

Målgruppe

Målgruppen er bred, da området både skal benyttes af og appellere til børn fra Kongehøjskolen – ny skole (0.-9. klassetrin), IBC (Handelsgymnasium), Statsskolen (Almen Gymnasium), Deutsche Privatschule Apenrade, Social- og Sundhedshjælperskolen, EUC Syd samt en række andre uddannelsesinstitutioner.

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2015

Projektets største udfordring(er)

At få de unge sat i spil, så de er en central spiller i de forskellige udviklingstiltag.

Projektets største succesoplevelse(r)

Projektet er blevet opprioriteret og optaget i den nye version af Vækstplan 2018, og der er afsat midler til ansættelsen af en projektleder i de næste fire år.

Der afviklet en workshop for 110 unge fra Aabenraas uddannelsesinstitutioner. Her blev de unge klædt på i forhold til projektets idé og blev inviteret med i en projektkonkurrence, hvor de skulle give deres bud på, hvordan fremtidens Aktiv Campus Aabenraa skulle se ud og hvilke aktivitetsmuligheder, de ønsker, der skal være. Det resulterede i et hav af idéer og forslag, der bliver arbejdet videre med.

Der indgået partnerskabsaftaler med centrale uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsesinstitutionerne er gået sammen om at arrangere en fælles idrætsdag d. 1. september 2015, hvor 3.000 studerende skal dyste i et hav af forskellige aktiviteter på kryds og tværs.

Presse

Aktiv Campus Aabenraa inviterer unge til Fælles Idrætsdag 1. september

Våd start for aktiv Campus Aabenraa

Aabenraa vil skabe fedt studiemiljø

Kontaktperson(er)

Ane Tarp Hansen
atha@aabenraa.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune