Mariagerfjord Kommune
Målgruppe: Idrætsforeningsuvante børn
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Aktiv Ferie

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Aktiv Ferie

Projektbeskrivelse

Projektet er et gratis tilbud målrettet idrætsforeningsuvante børn, samt børn, der ikke kommer på ferie med deres mor og far. Dog viser egne undersøgelser i kommunen, at tilbuddet ikke benyttes af de foreningsuvante børn, som det oprindeligt var tiltænkt. Vi vil derfor skabe et mere helhedsorienteret fokus, hvis mål det er at introducere netop de idrætsforeningsuvante børnegrupper for idrætslivet og fastholde dem efter ferien er slut gennem både foreningsindslusning, kontaktpersonsordning og foreningsudvikling.

Aktiv Ferie er innovativ fordi:

  • En ferieindsats skal præsentere idrætsforeningsuvante børn for nye idrætter
  • En fastholdelsesordning/kontaktpersonsordning skal hjælpe med at udsluse børnene i foreningslivet
  • Det er et tværfagligt forløb, hvor der tages højde for både sundhed og overvægt
  • Foreninger uddannes sideløbende i de udfordringer som de selv sætter fokus på

Aktiv Ferie er et samarbejde mellem de mange frivillige i foreningslivet, lokale institutioner og Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune. Aktiviteterne finder sted i skolernes ferie – uge 7 og 42. Foreningerne og institutionerne udbyder aktiviteterne, og Mariagerfjord Kommune står for markedsføring, kommunikation samt administration. Foreninger ser netop Aktiv Ferie som et udstillingsvindue for nye motionsformer og aktiviteter, og for at give de børn, der ikke er vant til at dyrke motion i tilknytning til en forening eller et fællesskab, at prøve det og skabe tilhørsforhold.

Målsætning

Visionen er, at de ikke foreningsvante børn får muligheden for at prøve kræfter med nye aktiviteter. Nogle af de børn, der deltager i delprojektet vil være foreningsvante i forvejen, og netop disse skal være ambassadører for de nye. Denne udfordring italesættes gennem kontaktpersonsordningen. Der er her tale om unge mennesker, der er medlem i en forening i forvejen, men som hjælper de nye. Det kunne være at følges ad de første gange, være sparringspartner og være rollemodel, og derved sørge for at de nye føler sig velkomne og tilpasse i de nye rammer. Der bliver på disse hold skabt bånd mellem deltagerne og nye venskaber opstår.

Overordnet mål

  • Skabe kendskab til foreningsliv og nye idrætter for foreningsuvante
  • At nedbryde barrierer for børn, der har svært ved at deltage i foreningsaktiviteter
  • Skabe en relation mellem Kultur og Fritid, Sundhed og Træning, samt frivillige foreningsledere, med målet at sluse børnene ud til en forening og fastholde dem i nye idrætsvaner, bl.a. ved hjælp af kontaktpersonsordning og sociale frivillige kræfter.

Effektmål

  • Idrætsforeningsuvante børn skal være en del af aktiv ferie, og efter denne uge fortsætte med at dyrke idræt i en af kommunens foreninger.

Målgruppe

Idrætsforeningsuvante børn

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

Projektets største succesoplevelse(r)

Vigtigste læringspunkter

Presse

Aktiv vinterferie slår rekord

Aktiv vinterferie slår alle rekorder

Det skal være fedt at være aktiv

Foreninger får selv fingeren på pulsen til Aktiv Ferie

Vinterferie i uge 7 (video)

 

Video: Så lidt skal der til
‘Så lidt skal der til’ handler om at foreningerne gerne må udpege en kontaktperson, så nye medlemmer lettere kan starte i foreningen.

Kontaktperson

Nanna Lindhard
nlind@mariagerfjord.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune