Høje-Taastrup Kommune
Målgruppe: Voksne, familier samt mindre idrætsvante borgere
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Aktivt for Alle

Projektbeskrivelse

Høje-Taastrup Kommune vil skabe nye og anderledes indgangsvinkler til at få borgerne til at være fysisk aktive. Idrætstilbuddene skal præsentere nye aktiviteter for en given målgruppe eller i nye sammenhænge.

Med projektet Aktivt for Alle vil borgerne blive tilbudt en række forskellige aktiviteter i en afgrænset periode, der i visse sammenhænge kan afsluttes med events.

Mulige aktiviteter kan være:

  • Far-datter mountainbike i Hedeland
  • Udendørs cross fit
  • Styrketræning for nybagte mødre med baby som ’redskab’
  • Hedelandsdysten – motionsløb og bevægelsesfest
  • Dans i det fri

De fleste aktiviteter vil være forankret i foreninger eller i andre organisationer, der har erfaring og ekspertise i kvalificeret undervisning og træning. Efter aktivitetens afslutning kan man fortsætte i forening eller andet regi. Andre aktiviteter vil fungere som inspiration til selvorganiserede aktiviteter. En øget aktivering af Hedeland er også et af projektets mål.

Erfaringer fra mange fritids- og kulturforvaltninger viser, at frivillige foreninger er enormt dygtige til at gennemføre aktiviteter og motivere inden for eget felt. Tit er det de ydre forhold som organisering, tilladelser og markedsføring, som foreningerne har svært ved at finde dygtige frivillige til at håndtere.

Projektet vil være dynamisk i sin organisering og planlægning. Nye trends og initiativer skal kunne igangsættes og afprøves lokalt. Dette for at udnytte nyhedens interesse, men også for at kunne tilbyde kommunes borgere nye, anderledes og innovative aktiviteter.

Målsætning

Høje-Taastrup Kommune vil med dette projekt støtte foreningerne i at skabe rammerne for, at deres nye ideer og tiltag kan prøves af som aktivitet i en kortere periode.

Overordnet mål

  • At forskellige målgrupper får tilbudt og afprøver nye og anderledes former for fysiske aktivitet.

Effektmål

  • At der alt efter aktivitetens karakter er en passende tilslutning. Hvor stor tilslutning, der er passende for hver aktivitet vurderes inden den pågældende aktivitet igangsættes.
  • At deltagerne efterspørger lignende aktiviteter. Der udarbejdes model for indsamling af data angående deltagernes oplevelse og tilfredshed med aktiviteten.
  • At mindst 40 % af de igangsatte aktiviteter efterfølgende fortsætter i organiseret eller selvorganiseret regi.

Målgruppe

Voksne, familier samt mindre idrætsvante borgere

Projektperiode

Januar 2014 – oktober 2016

Projektets største udfordring(er)

Det har været svært at fastholde interessent i de projekter, der er afviklet over flere dage/uger. Her er fremmødet faldet. Det kræver grundig markedsføring i form af kampagner, der involverer lokale aktører, hvis man skal nå bredt ud til kommunens borgere og opfølgning for at få folk til at bevare motivationen.

Projektets største succesoplevelse(r)

Hedelandsdysten har været en succes med pænt deltagerantal og mange sjove og anderledes aktiviteter for hele familien i målområdet. Deltagerne har været glade for ruterne i Hedeland og at hele familien kan samles om en aktiv dag.
Deltagerne har været glade for aktiviteterne og flere vil gerne fortsætte på egen hånd, både med mountainbike, løb og træning efter fødslen.

Vigtigste læringspunkter

Afprøv idéerne på målgruppen, inden projektet sættes i gang. Markedsføring er utrolig vigtig, det er svært at nå ud til alle kommunens borgere.

Presse

Dysten der samlede byen
Billeder fra Hedelandsdysten

Kontaktperson

Fritid og kultur
Fritidkultur@htk.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune