Aarhus Kommune
Målgruppe: Idrætssvage grupper primært blandt kortuddannede på arbejdsmarkedet og unge på erhvervsfaglige uddannelser
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Arbejdspladsen i Bevægelse

Projektbeskrivelse

Spir er en kommunal indsats i regi af Folkesundhed Aarhus, der skal medvirke til, at arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner bliver sundere rammer om borgernes liv. Spir er et koncept, som er udarbejdet i snitfladen mellem Aarhus Kommunes sundhedspolitik samt sports- og fritidspolitikken, hvor et af fokusområderne er sundhed og motion på arbejdspladserne.

I Spir er der fokus på ernæring, rygning, alkohol, mental sundhed og motion.

Projektet ”Arbejdspladsen i bevægelse” er et delprojekt af Spir, hvor der er særligt fokus på den del af indsatsen, som vedrører motion.

Spir målrettes til kortuddannede på arbejdsmarkedet og unge på erhvervsfaglige uddannelser. Spir markedsføres ved direkte henvendelse til relevante arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt generelt gennem hjemmesider og andre kanaler til formidling af Aarhus Kommunes sundhedsindsatser.

Projekt ”Bevægelse på arbejdspladsen” vil have særligt fokus på introduktion af konkrete motionstilbud i samarbejde med lokale idrætsforeninger.

”Arbejdspladsen i bevægelse” har i stor udstrækning fokus på at understøtte idrætsforeningerne, så de udvikler sig og laver tilbud, der er relevante til den måde voksne motionister ønsker at dyrke idræt på – tilbuddene skal være fleksible, målrettede, effektive og sociale.

Målsætning

Overordnet mål
Formålet med Spir er overordnet set, at medarbejdere og elever forbedrer deres motivation for at leve sundt og dermed forbedrer deres sundhedsadfærd.

Formålet med ”Arbejdspladsen i bevægelse” er at introducere medarbejdere og elever for mulighederne for at dyrke motion – og gerne sikre en forankring heraf i foreningsregi.

Effektmål

 1. Hvor mange arbejdspladser/uddannelsesinstitutioner viser interesse for motionsdelen i Spir – målet for projektperioden er 10 virksomheder og 5 uddannelsesinstitutioner med varierende medarbejder/elevantal
 2. Hvor mange lokale idrætsforeninger bliver en del af ”Arbejdspladsen i bevægelse” – målet for projektperioden er, at 10 lokale idrætsforeninger bliver en del af projektet og opretter nye hold
 3. Hvor mange medarbejdere/elever involveres i motionstiltag – målet for projektperioden er, at minimum 30 % af det samlede antal medarbejdere/elever involveres i motionstiltag
 4. Hvor mange medarbejdere/elever bliver medlemmer af en idrætsforening – målet for projektperioden er, at 15-20 % af det samlede antal medarbejdere/elever bliver medlem af en idrætsforening

Målgruppe

Idrætssvage grupper primært blandt kortuddannede på arbejdsmarkedet og unge på erhvervsfaglige uddannelser

Projektperiode

1. januar 2014 – 31. december 2016

Projektets største udfordring(er)

 • Langt de fleste foreninger har ingen instruktører haft til at varetage opgaverne
 • Derudover kræver målgruppen ”de motionsuvante” rigtig meget kontakt og rigtig meget motivationsarbejde.
 • En udfordring er også at det tager tid at komme ind på en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution.

Projektets største succesoplevelse(r)

 • Projektet har været ude på sociale medier og efterspurgt instruktører. Via denne kanal har projektet fået kontakt til knap 40 instruktører, der enten er kandidat studerende i idræt, eller fysioterapeut studerende eller uddannede fysioterapeuter.
 • Projektet har ”koblet” instruktørerne med foreningerne, således foreningerne har fået ekstra instruktører ind til at løse opgaverne.

Vigtigste læringspunkter

 • At foreninger udelukkende baseres på frivilligt arbejde, det gør, at det kan være rigtig svært at komme igennem med nye tiltag – for hvem skal løfte dem.
 • At det er en meget langsommelig proces ift. arbejdspladser/uddannelsesinstitutioner
 • At målgruppen kræver meget kontakt og opfølgning, hvis vi vil nå dem.

Presse

Kontaktperson(er)

Jonna Winther
jew@aarhus.dk
4185 5250

 

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune