Aarhus Kommune
Målgruppe: Målgruppen er ALLE: Kommunens borgere og gæster, børn, unge og voksne som er eksisterende eller potentielle idrætsforeningsmedlemmer og/eller brugere af faciliteter og aktiviteter på, ved og i vand
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Den Blå Rambla

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Den Blå Rambla

Projektbeskrivelse

 

Projektet Den Blå Rambla tager sit udgangspunkt i vandsportsaktiviteter og idrætsforeninger langs kyststrækningen i Aarhus Kommune, Aarhus Havn og Aarhus Å fra udløbet i havnen til Brabrand Rostadion ved Brabrand Sø. Der er i disse områder mange sejlklubber, roklubber og kano/kajakklubber som tilbyder vandrelaterede idrætsaktiviteter til sine medlemmer.

Aarhus Havn er under en gennemgribende udvikling. For at skabe et levende idrætsmiljø, ønsker Idrætssamvirket Aarhus og Aarhus Kommune i samarbejde med idrætsforeningerne at udvikle såvel idrætsfaciliteterne samt idrætstilbuddene hjemhørende i kommunens 5 havne og langs kysten.

Den Blå Rambla vil langs åen afdække mulighederne for at skabe et antal bådhuse til opbevaring af kanoer og kajakker samt et antal pladser til isætning og optagning af bådene. Der uddannes et antal instruktører til varetagelse af sejlads med ikke-sejlkyndige. Disse skal sikre en motions- og idrætsfaglig tilgang samt sørge for sikkerheden i forbindelse med sejlads i kano og kajak.

Der etableres en selvejende institution som, i samarbejde med Aarhus Kommune, skal varetage udvikling, drift og vedligehold af faciliteterne langs åen.

Både på havnen samt ved åen skal byens borgere og idrætsforeningernes medlemmer gives muligheder for at benytte det materiel, som idrætsforeningerne tænkes at administrere. Dette sikres ved at etablere partnerskaber mellem kommunale magistratsafdelinger, skoler, uddannelsesinstitutioner, private aktører og virksomheder – sidstnævnte eksempelvis i form af sponsorater. Det skal være muligt for borgerne at dyrke idræt på vandet i bynære områder.

Vision
Den Blå Rambla vil skabe Danmarks bedste miljø for oplevelser og aktiviteter på, i og ved vand, for idrætsforeninger og borgere i Aarhus Kommune.

Mission
Den Blå Rambla vil udvikle områderne fra Brabrand Sø, langs Aarhus Å og kystlinjen inklusiv de 5 havne. Vi understøtter aktiviteter på, i og ved vand gennem byens idrætsforeninger og ved at skabe attraktive faciliteter.

Målsætning

Vi ønsker at skabe et miljø, som skal skabe udvikling i vandorienterede idrætsforeninger til gavn for medlemmerne, men også i høj grad tage udgangspunkt i at der skabes mulighed for øget sundhed og trivsel for byens borgere og byens gæster via en optimering af vandaktiviteter i bynære områder.

Vi ønsker at styrke de etablerede idrætsforeninger gennem nye organisatoriske tiltag samt udvikle samarbejdet på tværs af idrætsforeninger og idrætsgrene. Medlemskab af flere idrætsforeninger på samme tid vil være en mulighed via Den Selvejende Institution Den Blå Rambla.

Overordnet mål
Målet er at sikre, at den store investering, som Aarhus Kommune de seneste år har lagt i havn og å udmønter sig i fysisk aktivitet og engagerede borgere, der dyrker foreningsidræt samt understøtte, at den helt unikke ramme, der er skabt, bliver fyldt med liv og bevægelse.

Effektmål

 1. 1. Hvor mange organisationer er der indgået konkrete samarbejdsaftaler med?
  Målet er:

  • 15 frivillige foreninger
  • 1 videregående uddannelsesinstitution
  • 5 virksomheder
  • 10 folkeskoler
  • 10 fritidshjem
 2. Hvor mange medlemmer af frivillige foreninger benytter faciliteterne?
  Målet er:

  • 20% af medlemmerne i de frivillige foreninger, der samarbejdes med.
 3. Hvor stor medlemstilgang har de frivillige foreninger, der samarbejdes med?
  Målet er:

  • En medlemsfremgang på 5%.
 4. Hvor mange events skabes der for den selvorganiserede idræt?
  Målet er:

  • 40 events pr. år.
 5. Hvor mange events skabes der med mulighed for deltagelse af borgere og byens gæster?
  Målet er:

  • 40 events pr. år.

Målgruppe

Målgruppen er ALLE: Kommunens borgere og gæster, børn, unge og voksne som er eksisterende eller potentielle idrætsforeningsmedlemmer og/eller brugere af faciliteter og aktiviteter på, ved og i vand

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

Områder på, ved og i vandet i Aarhus Kommune har ofte mange interessenter og gode intentioner for anvendelse som ikke altid kan spille sammen.

Den Blå Rambla har en stor udfordring i at realisere initiativer for fritids- og foreningsliv, der kræver tilladelse fra private eller myndighedsinstitutioner der varetager andre interesser.

Aarhus Havn er under udvikling med flere og flere beboelses og rekreative områder på land. Men havnebassiner, tilhørende kajkanter og åbne områder på havnen er for langt størstedelen stadig administreret af virksomheder, entreprenører og andre forehavender hovedsageligt med profit for øje.

Desuden er nye bygninger og steder på Aarhus Havn uafprøvet og uvante med event- og fritidsrelaterede aktiviteter.

Myndighedsgodkendelser er tidskrævende og vanskellige på områder ved og på vand.

Projektets største succesoplevelse(r)

God tilslutning til åbningseventen trods massivt regnvejr.

Idrætsforeningerne omkring den nyanlagte Open Water Svømmebane har udvist et engagement langt ud over det forventede. Med stort fokus på borgerrettede aktiviteter og åbenhed for samarbejde på tværs af svømme- og triatlonforeninger.

Stor deltagelse ved åbne ugentlige OW-Svømmetræningsevents og Stand-Up-Paddle events. Maks kapacitet udfyldt.

Firkløversamarbejde om Skolesejllads der flyttes tættere på byen og udføres i samarbejde med sejlklubberne, hvor det før var udelukkende et kommunalt foretagende. Samarbejde på tværs af interesseorganisationer: Den Blå Rambla (Idrætssamvirket Aarhus), Dansk Sejlunion, Sailing Aarhus og UNO-Friluftscenter (Børn & Unge, Aarhus Kommune).

Åbning af Kanoudlejning ved Aarhus Å, centralt i Aarhus, gør at ALLE har mulighed for at få en sejloplevelse på Aarhus å og Brabrand Sø.

Vigtigste læringspunkter

En grundig planlagt og velgennemført foreningsinddragelsesproces har givet idrætsforeningerne ejerskab og engagement i forhold til mulighederne i Den Blå Rambla. Dette er en vigtig faktor for at gennemføre projektets initiativer i samarbejde med idrætsforeningerne.

Det har også vist sig vigtigt at projektets rammer formuleres så åbent at idrætsforeningernes ønsker til indhold kan tilgodeses.

En tværmagistratlig arbejdsgruppe har gjort arbejdsgange og beslutninger nemmere for faciliteter ved sø og å.

Presse

Eventkalender og øvrige oplysninger om Den Blå Rambla

www.denblaarambla.dk

https://www.facebook.com/DenBlaRambla

Video

Hvad er Den Blå Rambla?

 

Evaluering og eksempler på aktiviteter fra Den Blå Rambla

 

Præsentation af Faciliteter og Materialer, Samarbejdspartnere og idrætsforeninger, Aktiviteter og events: http://youtu.be/DNJihlHcJXo

TV-Aarhus reportage fra Handleplan Offentliggørelse: https://www.youtube.com/watch?v=zIDvwNjUiUg

Foldere, pjecer og løsblade

http://www.idraetssamvirket.dk/files/uploads_til_deling/Den_Blaa_Rambla_-_foldere,_pjecer_og_loesblade_(til_og_med_juni_2015).zip

Billeder

Generelt (forskellige aktiviteter og billeder af DBR): http://www.idraetssamvirket.dk/files/uploads_til_deling/Den_Blaa_Rambla_-BILLEDSAMLING.zip

Kano: http://www.idraetssamvirket.dk/files/uploads_til_deling/BILLEDER_-_Den_Blaa_Rambla_aabner_kanoudlejning.zip

Kontaktperson

Bent Hviid, Formand for den selvejende institution Den Blå Rambla
benthviid@hotmail.com
26 79 03 56

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune