Thisted Kommune
Målgruppe: Børn og unge
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Digital Fritid – Kommunikation af Idrætstilbud på Unges Vilkår

 

Projektbeskrivelse

En af de helt store udfordringer, når man vil øge børn og unges deltagelse i idræt og motion, er at få børn og unge i tale, og at tilrettelægge aktiviteterne, så de er tilpasset de unges ønsker og behov.

Det er en væsentlig udfordring, at kommunikation og formidling af tilbud om idræt og motion oftest formidles af voksne, bl.a. medarbejdere i kommunale forvaltninger og institutioner og af voksne ledere i eksisterende foreninger.

Kommunikationen sker via de informationskilder, som voksne mestre og bruger i hverdagen, det vil fortrinsvis sige pr. brev, via annoncer i ugeaviser, e-mail eller hjemmeside og med organisationsformer, som i bund og grund mest er tilpasset voksne. Enkelte foreninger har oprettet ”facebook-sites”, men det er langt fra hovedparten.

Det er en udfordring, at kommuner, kommunale institutioner og eksisterende foreninger kommunikerer tilbud om idræt og motion for børn og unge via de unges medier og på deres vilkår.

I Thisted Kommune har vi med stor interesse fulgt de miljøer, der er opstået som følge af, at Thisted Kommune i regi af ungdomsskolen har stillet en skaterhal og parkourbane til rådighed for unge, der i meget høj grad selv har mulighed for at yde indflydelse på aktiviteterne.

Vi vil via vores kontakter til det ”alternative” idrætsmiljø inddrage miljøets unge i at udvikle og varetage kommunikationsformer, der tilgodeser børn og unges præmisser, og som kan benyttes af bl.a. kommune og det etablerede foreningsliv.

Via det etablerede ungleder-valgfag i projektet ”Idræt på kanten” vil vi etablere et korps af ”kommunikationseksperter” blandt ungledere i foreningerne i folkeskole- eller ungdomsskoleregi.

Vi vil tilrettelægge kurser, hvor de unge ”kommunikationseksperter” underviser personale fra den kommunale forvaltning, de kommunale institutioner, og de eksisterende foreninger i kommunikation om idræt og motion via børn og unges medier.

Målsætning

Overordnet mål

  • At kommunikere tilbud om idræt og motion, via de kommunikationsformer der bruges af børn og unge.
  • At involvere børn og unge i kommunikationen af idrætstilbud til deres jævnaldrende.
  • At børn og unge lærer voksne, hvordan der kommunikeres om idrætstilbud på børn og unges vilkår.

Effektmål

  • Størstedelen af unge i Thisted Kommune kender til muligheden om at hente inspiration til fritidsaktiviteter i den udarbejde elektronisk platform.
  • De ca. 5-10 unge, der hvert år har været med i ”ekspertpanelet” har pådraget sig formidlingskompetencer vedr. formidling af deres egne kommunikationsplatforme og ungdomskulturer.
  • Ændret praksis i idrætsforeninger og på forvaltning vedr. kommunikation af foreningstilbud til unge.

Målgruppe

Børn og unge

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

At være opdateret på medier og kommunikationsformer i ungdomskulturen

Projektets største succesoplevelse(r)

Facebook-sitet ”Thisted fritid” generer meget aktivitet (men måske er primær målgruppe for ”digital fritid” svær at fange her)

Vigtigste læringspunkter

Det er nærmest umuligt at være opdateret, og det er svært at få unge til at comitte sig til at lære ”ældre” foreningsfolk deres færdigheder vedr. kommunikation

Presse

Se mere på thistedfritid.dk

Kontaktperson

Kristian Pilgaard
krp@thisted.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune