Gribskov Kommune
Målgruppe: Børn på 3-5. klassetrin.
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Ekstra idrætstilbud for store fritidsordningsbørn i 4. og 5. klasse

Projektbeskrivelse

Ekstra idrætstilbud for 4-5. klasses FO-børn på tre skoler. De ekstra idrætstilbud vil være:

 • Fodbold på mange måder – træning på multibane til små mål 1 mod 1, 2 mod 3 o.s.v., teknisk træning, driblebaner, junglering og samarbejdsøvelser.
 • Fitness – leg og bevægelser, gymcross for børn
 • Gymnastik – jump4fun-konceptet
 • Basketball – i børnehøjde
 • Golf – spillet på en speciel måde
 • Bordtennis
 • Kidsvolley
 • Tennis
 • Skydning
 • Spinning – bodybike
 • Løb, orienteringsløb, mountainbike i Tisvilde Hegn

Der lægges 14 dages-skemaer, hvor det fremgår hvilke aktiviteter, der er de enkelte dage. Der kan godt være flere tilbud samme dag.

Trænere/instruktører: Findes i Vejby/Tisvilde-foreningerne samt i samarbejde med Gribskov Gymnasiums træneruddannelse for 3G-elever på idrætslinien. Desuden evt. konsulentbistand fra DGI, DBU, Gribskov Kommune og andre foreninger i kommunen.

Faciliteter: Udendørs idrætsområder i Vejby, herunder multibanen, indendørs anlæg til hallen, gymnastiksalen samt idrætshuset i Vejby og Tisvilde, tennisbanen i Tisvilde og Tisvilde Hegn.

Målsætning

Overordnet mål

 • Mere bevægelse for børnene i FO-tiden og i fritiden. Udbrede kendskabet til bevægelse for lokalområdet – gøre tingene kendte for søskende og forældre.
 • Gøre børnene fortrolige med et nyt mødested (f.eks. stranden).
 • Mulighed for at prøve nogle af aktiviteterne uden for huset.
 • Få FO-børnene ud i skoven og på stranden.
 • Erfaringsudveksling til andre skole, således det ikke kun er på Sankt Helene Skole.

Effektmål

 • At få flere idrætsaktive i idrætsforeningerne.
 • At få større kendskab til idrætsaktiviteter i lokalområdet.
 • Måles på FO-børnenes deltagelse i projektet – idrætsforeningernes medlemstilgang.
 • At gøre skolerne og foreningerne mere integreret
 • At dyrke nye unge lederspirer
 • Øge brobygning mellem de 2 skoleafdelinger nemlig Tisvilde og Vejby
 • At have sjove oplevelser med idræt

Målgruppe

Børn på 3-5. klassetrin.

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

Skoledagenes længde er øget med den nye skolereform. Det giver udfordringer med manglende tid og mindre fleksibilitet i forhold til valg af ugedage.

Vi har haft udfordringer med transport.

Vi har også haft udfordringer med at holde børn og forældre fast i deres valg. Når tilmelding er foretaget, bliver det ofte ændret på dagen.

Vi når ikke alle børn og forældre.

Udfordringer med ressourcer og faldende børnetal.

Projektets største succesoplevelse(r)

Stor glæde og begejstring når aktiviteterne er i gang.

Super samarbejde med Gribskov Gymnasium om træner-ledere.

Når børnene møder engagerede og motiverede ledere og trænere oplever vi en succes.

Vi har prøvet meget nyt – generelt har vi oplevet, at succesen er størst, når vi bestiger de store bjerge, altså oplever noget nyt og vildt.

Vigtigste læringspunkter

Vigtigt med en god kontakt til det lokale foreningsliv.

Vigtigt med specialiserede, engagerede og motiverede ledere/trænere.

Vigtigt med ungdommelige ledere som børnene kan se op til.

Vigtigt med struktur og langsigtet planlægning

Presse

Breddeidrætten er godt på vej i Gribskov – der er god gang i projekterne under ’Idræt for Alle’
http://gribskov.lokalavisen.dk/breddeidraetten-er-godt-paa-vej-i-gribskov/Lokale-nyheder/20150223/artikler/702249139/2239

Kontaktperson

Flemming Carlslund Larsen
fcala@gribskov.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune