Høje-Taastrup Kommune
Målgruppe: Piger i alderen 12-20 år.
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Etniske Piger

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Etniske Piger

Projektbeskrivelse

Projektet er et udviklingsprojekt, hvor etniske piger i udskolingen skal være med til at udvikle motionstilbud til dem selv og deres eget netværk. Motionstilbuddet skal efterfølgende oprettes og udbydes i samarbejde med den lokale gymnastikforening og/eller andre lokale foreninger.

Pigerne vil derfor blive inviteret til et større arrangement/event med workshop for at komme med indspark til, hvordan motionsaktiviteter skal tilrettelægges, hvis de skal tiltrække dem selv. Ved arrangementet vil der være rollemodeller, inspiratorer fra motionsprojekter af lignende art fx She-Zone samt procesfacilitering omkring idéudviklingen.

Målsætning

Overordnet mål
Målet med projektet er at øge deltagelsen i idrætsaktiviteter blandt piger med minoritetsbaggrund og bopæl i udsatte boligområder i Høje-Taastrup Kommune.

Projektet skal imødekomme et behov hos en befolkningsgruppe, som ellers ikke ville dyrke motion. Derudover kan deltagernes udvikling af projektet være en introduktion til det frivillige foreningsliv og foreningsdemokratiet.

Samtidig kan projektet være med til at give eksisterende foreninger inspiration til at få etableret nytænkende tilbud for målgruppen.

Effektmål

 • Aktiv deltagelse i idéudviklingsarrangement.
 • At der i projektperioden oprettes minimum 2 nye motionstilbud efter pigernes idé.
 • Mindst 20 deltagere, der ikke i forvejen var idrætsaktive, dyrker motion i motionstilbuddene.
 • At deltagere introducerer motionstilbuddene for deres netværk, så tilbuddene bliver selvsupplerende.
 • At over 50 % vedvarende deltager i aktiviteten i projektperioden eller fortsætter med anden motionsaktivitet.

Målgruppe

Piger i alderen 12-20 år.

Projektperiode

Der er oprettet seks motionstilbud, hvor de fleste er opstartet i februar/marts 2015. Aktiviteterne fortsætter til og med 2016, hvorefter de forventes at være selvkørende i idrætsforeningerne.

Projektets største udfordring(er)

 • Det er svært at starte aktiviteter op efter længere afbræk som ferier og helligdage.
 • Der skal arbejdes meget med overgangen fra gratis aktivitet til betaling og medlemskab i en forening for ikke at miste deltagere.

Projektets største succesoplevelse(r)

 • Mange deltagere, som ikke tidligere har været i en forening, har meldt sig ind i en forening.
 • 60 % af deltagerne til svømning ville begynde at bruge svømmehallen i den offentlige åbningstid.
 • 75 % af de piger, som startede til dans, går i dag fast til dans.
 • I samarbejde med den etablerede løbeforening TIK Løberne blev medlemmerne i TG VKvindesport tilbudt løbetræning og deltagelse i Hedelandsdysten. Her gennemførte ca. 10 piger og kvinder deres første motionsløb på distancen 5,5 km.
 • Kvindernes netværk er meget stærkt, og de har let ved at sprede nyheder og invitere hinanden med.
 • Mænd og sønner har bakket op og hjulpet med transport og madlavning og børnepasning, når kvinderne er væk og har været stolte af, at deres koner/døtre var aktive

Vigtigste læringspunkter

 • Det lykkedes ikke at engagere målgruppen til selv at udvikle idrætstilbud, og derfor tilbød vi traditionelle aktiviteter.
 • Vi droppede snævre aldersgrupper og åbnede i stedet op for alle piger og kvinder. Det har givet familierne nye oplevelser og et stærkere bånd på tværs af generationer og øget fokus på socialt samvær og fællesspisning har givet større tilslutning.
 • Brug de eksisterende netværk!

Presse

Zumba i Blåkilde for piger og kvinder
Mødre og døtre træner til Hedelandsdysten

Kontaktperson

Fritid og kultur
Fritidkultur@htk.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune