Aarhus Kommune
Målgruppe: Idrætsuvante borgere
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Fitness i det Fri

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Fitness i det Fri

Projektbeskrivelse

Aarhus Kommune har igennem de seneste år anlagt en lang række udendørs fitnesspladser – og flere er på vej i samarbejde med en række lokale idrætsforeninger.

Fitnesspladserne er blandt andet etableret som et af initiativerne i sports- og fritidspolitikken og som et led i understøttelsen af den store efterspørgsel blandt selvorganiserede grupper efter udendørs fitnessfaciliteter, som kan benyttes eksempelvis i forbindelse med løb og cykling – eller blot til fitness i det fri i naturskønne omgivelser.

Fitnesspladserne bliver flittigt brugt af motionister, familier og andre selvorganiserede brugere – men også af flere idrætsforeninger som et supplement til eller en integreret del af foreningsaktiviteten.

Der er dog et betydeligt potentiale for at få fitnesspladserne og brugen af disse introduceret for en lang række idrætssvage og/eller motionsuvante målgrupper. En sammensat gruppe, som er kendetegnet ved at have et særligt behov for tilskyndelse, hvis de skal dyrke idræt og motion. Men ikke desto mindre en gruppe, som vil have flere fordele ved idræt og motion, herunder en række kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster, som netop idrætsdeltagelsen kan give den enkelte.

Målsætning

Overordnet mål
Målet med projektet er at introducere kommunens mange udendørs fitnesspladser og naturen generelt for en række af motionssvage målgrupper for herigennem at introducere mulighederne for idræt og bevægelse i det fri for den enkelte.
Derudover er det et mål at udvikle de deltagende foreninger, så de bliver i stand til at arbejde med og tage imod nye – ofte motionsuvante – målgrupper.

Effektmål

  1. Hvor mange idrætsforeninger viser interesse for ”Fitness i det fri” og opretter nye hold for en eller flere nye målgrupper – målet er 8 idrætsforeninger.
  2. Hvor mange borgere i regi af et kommunalt forebyggelses- eller genoptræningshold tager imod introduktionen til ”Fitness i det fri” – målet er, at 15 % af de borgere, som er i et forløb på et kommunalt forebyggelses- eller genoptræningshold tager imod tilbuddet.
  3. Hvor mange unge kontanthjælpsmodtagere introduceres til ”Fitness i det fri” – målet er, at 15 % af de unge kontanthjælpsmodtagere i målgruppen tager imod tilbuddet.
  4. Hvor mange nye medlemmer får idrætsforeningerne som følge af projektet – målet er, at 25 % af de borgere, som tager imod tilbuddet, efterfølgende bliver medlem i foreningen.

Målgruppe

Idrætssvage og motionsuvante målgrupper. Konkret iværksættes der i dette projekt introduktionsforløb til brugen af de udendørs fitnessredskaber for følgende målgrupper:

  • Borgere fra kommunale forebyggelseshold (Sund Livsstil-hold, Rygestophold)
  • Borgere fra kommunale genoptræningshold (Lænde/ryghold, Kræfthold, Diabetes-hold, Kolhold, Hjertekarhold)
  • Borgere på sygedagpenge, som er henvist til kommunale forebyggelseshold
  • Unge kontanthjælpsmodtagere mellem 16-30 år på uddannelsesydelse eller aktivitetsydelse
  • Øvrige nybegyndere

Projektperiode

1.februar 2014 – 1. januar 2017

Projektets største udfordring(er)

Det har vist sig svært at motiveret de unge kontanthjælpere til at benytte de udendørs fitnessredskaber. Dog er det lykkedes at finde andre udendørs motionsformer der tiltaler målgruppen.

Projektets største succesoplevelse(r)

Det er lykkedes at få uddannet mange frivillige motionsvenner, som står for introduktionen ved fitnessredskaberne.

Mange idrætsforeninger er interesseret i at få oprettet et fitness i det fri hold i deres forening.

Vigtigste læringspunkter

Projektet har hjulpet idrætsforeningerne med at finde instruktører til at varetage træningen ved fitnessredskaberne, derfor har det været meget lettere at få interesserede foreninger til at indgå i et samarbejde omkring Fitness i det fri.

Presse

Kontaktperson(er)

Christina Fruergaard
cfru@aarhus.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune