Aabenraa Kommune
Målgruppe: Børn og unge
Projektperiode: 01/08 - 2014 - 01/06 - 2016

Foreningen i Skolen

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Foreningen i Skolen

Projektbeskrivelse

Efter gode erfaringer med projektet Skolesport i både skoleåret 2012/13 og dette skoleår 2013/14 vil Aabenraa Kommune med projektet Foreningen i Skolen tilføje flere nye elementer, der kan styrke og sikre forankringen af projektet.

I sin nuværende form kører Skolesport i Aabenraa Kommune på fire skoler, hvor der hver uge afvikles 2 timers Skolesport for SFO børn i 1. og 2. klasse. En centralt ansat skolesportskoordinator vejleder junioridrætslederne, som er udvalgte 7., og 8. klasses elever, der også uddannes fra centralt hold i samarbejde med Dansk Skoleidræt. Idrætsforeningerne er forsøgt koblet på projektet, men denne del af projektet bør intensiveres for at udnytte det fulde potentiale. Der er derfor brug for at tænke anderledes.

Foreningen i Skolen indeholder følgende nye elementer:

 1. Unge fra 7.-8. kl. på alle Aabenraa Kommunes ni folkeskoler, der har overbygning, uddannes som junioridrætsledere, så de kan varetage aktivitetselementer i både indskoling og SFO.
 2. Et andet element, Foreningen i Skolen rummer, er valgfaget ”Bevæg din karriere”, som enten oprettes på Aabenraa Kommunes 10. klasses center eller på en eller flere af overbygningsskolerne.
 3. Unge fra Aabenraa Kommunes ungdomsuddannelser uddannes som instruktører, så de kan varetage undervisningsforløb for skolernes 6.-7. kl. På den måde kvalificeres og kompetenceudvikles eleverne fra ungdomsuddannelserne samtidig med, at de motiveres til at blive eller forblive en del af foreningslivet. Der vil også indgå et praktikforløb i deres uddannelse.

Målsætning

Gennem disse tre nye delelementer, som Foreningen i Skolen indeholder, er det målet, at der bliver bygget bro både mellem skolerne og idrætsforeningerne men også mellem de forskellige målgrupper i projektet. Helt fra børnehave til ungdomsuddannelse bliver de lokale børn og unge bundet sammen, så de ældste kan udgøre rollemodeller for de yngste.

Overordnet mål

 • At få flere idrætsuvante børn til at dyrke idræt i fritiden.
 • At give en stor gruppe unge både 7.-8. klasses elever og ungdomsuddannelses elever et kompetencemæssigt løft, så de kan udgøre en ressource både i skolen, børnehaverne og i idrætsforeningerne.
 • At etablere et solidt samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger i lokalområdet, der kan sikre implementeringen af den nye skolereforms krav om 45 minutters daglig aktivitet.
 • At etablere et samarbejde mellem skoler og daginstitutioner.
 • At bygge bro både mellem daginstitutioner og grundskoler og mellem grundskoler og ungdomsuddannelser.

Effektmål

 • 85 % af skolesportsbørnene er medlem af en forening ved udgangen af 2016.
 • 50 % af junioridrætslederne fra 7.-8. klasse er i 2016 instruktører i en idrætsforening.
 • De unge, der får en uddannelse i forbindelse med Foreningen i Skolen oplever, at de får flere kompetencer.
 • Samarbejdspartnerne i form af idrætsforeninger, daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser oplever, at Foreningen i Skolen tilfører ekstra ressourcer til dem.

Målgruppe

 • Unge fra 7. – 8. klasse og 10. klasse.
 • Unge fra ungdomsuddannelserne

Projektperiode

August 2014-Juni 2016

Projektets største udfordring(er)

En af de store udfordringer har været at finde en ny form at køre projektet på, der passer ind i skolereformens rammer. Det betyder, at der eksperimenteres med forskellige modeller på de enkelte skoler.

Projektets største succesoplevelse(r)

Der er blevet uddannet ca. 110 junioridrætsledere i 2014. De unge junioridrætsledere sættes nu i spil i forskellige sammenhænge på skolen fx i den understøttende undervisning, som igangsættere i frikvarterer, i SFO tiden og i forbindelse med idrætsdage. Koblingen til det lokale foreningsliv er også etableret.

Vigtigste læringspunkter

Tilpasning til skolereformen tager tid og gribes forskelligt an på skolerne.

Kontaktperson(er)

Lea Kølby
lkd@aabenraa.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune