Roskilde Kommune
Målgruppe: Børn og unge
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Foreningslivet ind i Folkeskolen

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Foreningerne ind i Folkeskolen

Projektbeskrivelse

Roskilde Kommune vil med projektet skabe en ny organisering af foreningsaktiviteter i folkeskolens undervisning og danne konkrete partnerskaber mellem kommune, skoler og de lokale foreninger i Roskilde.

Projektet er et samarbejde mellem Absalons Skole, Hedegårdenes Skole, 17 lokale foreninger og Roskilde Kommune. Derudover har vi et tæt samarbejde med Roskilde Idrætsunion (RIU) som er idrætsforeningernes paraplyorganisation. Alle foreninger der tilbyder aktiviteter med bevægelse kan deltage i projektet. Projektet løber af stablen i skoleåret 14/15 og 15/16 og der deltager 350 børn fra mellemtrinnet (4-6 klasse) i projektet og foreningsaktiviteterne organiseres som del af undervisningen. Der er på hver af de to skoler udpeget en koordinator, der står for at lave aftaler med foreningerne og planlægge årshjulet for foreningsaktiviteterne på skolen.

Projektet ligger i forlængelse af den nye folkeskolereform, som åbner for nye samarbejdsmuligheder, og krav om at skolen skal åbne sig mod lokalsamfundet. Der er i reformen ydermere et krav om at bevægelse skal være en naturlig del af undervisningen i alle fag. Projektet vil give eleverne en mere helhedsorienteret forståelse af det sunde liv og skabe bedre sammenhæng mellem skole og fritid. Samtidig vil det gøre det nemmere for foreningerne at rekruttere og fastholde medlemmer, samt at komme tættere på målgruppen. Børnene vil få en større berøringsflade – både i udvalget af aktiviteter, men også i forhold til trænere og ledere, og vil på den måde opdage flere muligheder for at være aktiv og skabe netværk.

Konkret afvikles fire bevægelsespakker (a 3-4 fire gange) pr. skoleår. Pakkerne planlægges som en kanon og der dannes faste partnerskaber så både foreninger og skole kan planlægge i god tid. Bevægelsespakkerne giver skolen en unik mulighed for at indhente ekspertviden i foreningerne og det fungerer som en direkte indgang til at skabe relationer i foreningslivet for børn og forældre.

Der laves skriftlige samarbejdsaftaler og der foretages en forventningsafstemning mellem skole og forening før hvert forløb. De implicerede lærere evaluerer hver pakke efter endt forløb og foreningerne udfylder evalueringsskemaer. Der afholdes to opkvalificerings seminarer pr. skoleår for de implicerede lærere hvor de arbejder med de udfordringer og muligheder der er i samarbejdet mellem skole og foreninge. Foreningerne derudover inviteres til at komme og fortælle om hvordan de oplever samarbejdet mellem forening og skole fra deres perspektiv.

Se mere om projektet i videoen herunder.

Hvis du oplever problemer med at afspille videoen, så tryk her, for at åbne i et nyt vindue

Målsætning

Overordnet mål

  • Udvikle en struktur, som muliggør et organiseret samarbejde mellem skoler og foreninger.
  • Skabe bedre trivsel og mulighed for inklusion af elever, der ikke fungerer i fællesskabet.
  • Implementere bevægelsespakker som en del af undervisningen på udvalgte skoler.

Effektmål

  • Vi vil etablere mindst fire konkrete bevægelsespakker med fire forskellige idrætsforeninger fra Roskilde Kommune.
  • Vi vil via et spørgeskema måle elevernes, lærernes og forældrenes selvvurderede oplevelser og effekt af projektet såsom koncentrationsevne, sammenhold og generelle trivsel.

Målgruppe

Skoleelever på mellemklassetrin 4-6 klasse

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

Partnerskab tager tid. Det er tidskrævende at opdyrke partnerskabet mellem skole og forening. Der er mange detaljer vedr. rollefordeling og forventningsafstemning, der skal på plads for at forløbet bliver en succes. Både koordinatorer på skolerne og foreningerne skal være opmærksom på kommunikationen mellem de øvrige lærerere og instruktørerne. Den direkte kommunikation/kontakt mellem skolen og foreningen er svær i en opstart, hvor man skal finde ind i et samarbejde mellem at være lærer med det pædagogiske ansvar og instruktør med det faglige overblik. Her har en ekstern koordinator været nødvendig ift. setuppet og skabe kontakterne i foreningslivet. De første erfaringer viser at denne kommunikation bliver nemmere når relationen mellem lærer og instruktør er skabt og forløbet gentages.

Folkeskolerne er en olietanker og det tager tid (og en konsekvent ledelse) at ændre kurs. Det har taget tid at skabe den nye struktur for bevægelsespakkerne på skolerne. Stort set alle beslutninger skal blåstemples af ledelsen for at sikre at ændringerne er vedvarende og ikke kun ender som en ekstraopgave, der løses af de lærere, der brænder for idræt og bevægelse. For at sikre udbredelsen placeres bevægelsespakkerne i alle fag, så det IKKE rammer idræt hver eneste gang. Det er de lærere, der har faget (f.eks. engelsk) der deltager i bevægelsespakken. Dette har skabt frustrationer, da disse lærere ikke nødvendigvis interesserer sig for idræt og bevægelse, eller forstår meningen med at droppe sin undervisning og i stedet lave aktiviteter i en forening. Ledelsen har haft en vigtig rolle i at være tydelig på, hvordan de ønsker at lærerne løser opgaven, og at fortælle enkelte lærere hvordan man har pligt til at være positiv i mødet med de frivillige i foreningerne. Det er en forudsætning for samarbejdet at strukturen og opbakningen på skolen er tilstede for at foreningen føler sig velkommen og godt behandlet.

Implementering af folkeskolereformen. Der har i første år været udfordringer på skolerne i forhold til implementering af folkeskolereformen. Der har blandt få lærere været utilfredshed med arbejdstids regler og at foreningsforløbene ”ikke passer ind i skemaet” og at de bliver tvunget til at være fleksible når de f.eks. skal på ture ud af huset. Der er dog efterhånden kommet en større forståelse for formålet med foreningssamarbejdet og dermed større samarbejdsvilje til at få foreningsforløb til at fungere i dagligdagen.

Projektets største succesoplevelse(r)

Foreningsdeltagelse. Der har været rigtig stor opbakning samt interesse fra foreningernes side til at deltage i projektet. Vi har lavet partnerskaber med mere end 17 idrætsforeninger, som har gennemført forløb med skoleklasser. Det virkelig flot at så mange foreninger er i stand til og ønsker at tilbyde forløb på skoler i dagtimerne.

Det har både betydet at vi har kunnet tilbyde de unge nogle spændende sportsgrene, men også skabt en rigtig positiv stemning når lærere har haft deres elever med ude hos foreningerne.

Elevernes motivation. Eleverne har vist sig rigtig motiverede for at deltage i foreningernes aktiviteter. I lærernes evalueringer (51 besvarelser) har 80 % svaret 8 eller derover på en skala fra 1-10 hvor 10 er det bedste. Det er i sig selv meget imponerende og viser at foreningerne har masser af kvalitet at byde ind med i skolen. Tallet giver en indikation på at eleverne får en mere varieret skoledag. Flere lærere har også påpeget at de i foreningspakkerne får et break fra ”underviserrollen” og dermed for mulighed for at være sammen med eleverne på ”en anden måde” og skabe bedre relationer til dem.

Opstartseventen forløb med stor succes og gav en rigtig god start på forløbet. Kronprins Frederik og Joakim B. Olsen deltog på eventen. Et godt sammenspil mellem engagerede instruktører og lærere samt sjove aktiviteter. Trænerspirerene fra de to skoler fik lov at stå for opvarmningen og vise det de havde trænet frem for de yngre elever.

Forløb frem for event. Det har fungeret rigtig godt at forening og skole møder hinanden flere gange (typisk 3 gange) så der skabes reelle relationer og det ikke opleves som en engangsevent både for skole og forening. Lærerne kan se foreningen an og vænne sig til den ”nye” rolle og foreningerne kan arbejde mere i dybden med aktiviteten. Børnene kan på tre gange nå at skabe en relation til træneren og høre mere om hvor og hvornår der er træning i aftentimer osv.

Her kan du hente evalueringen af projektet

Evaluering af ‘Foreningslivet ind i folkeskolen’_endelig

Presse

Kronprinsen på besøg i Roskilde

Kronprins Frederik i spændende duel med Joachim B. Olsen

Video: Foreningerne ind i Folkeskolen

Kontaktperson

Projektleder
Kasper Pedersen
Email. kasperpe@roskilde.dk
Tlf. 46314051

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune