Gribskov Kommune
Målgruppe: Alle børn, unge, voksne og ældre
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Gribskov Leger

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Gribskov Leger

Projektbeskrivelse

Alle børn, unge, voksne og ældre leger på forskellig måde, på tværs af alder og hver for sig. Leg er sjovt, engagerende og bringer mennesker sammen – fællesskaber opstår og samarbejde udvikles.

I Gribskov Kommune er der rig mulighed for at lege i naturen – her er skove, søer, strande og hav – her er det nemt at lege.

Lokal initiativ, en del af Gribskov Leger
Alle event i lokalsamfundet kan være en del af Gribskov Leger og kræver blot en eller flere aktiviteter med fysiske aktiviteter. Dvs. den lokale gadekærsfest, rideklubbens stævne, den lille forenings kræmmermarked, byfesten, borgerforeningens årlige skovtur osv. Meldes en event/aktivitet til som en del i Gribskov Leger, får aktiviteten omtale, kan søge støtte til aktiviteten og indgår i den årlige kåring af “Gribskov Leger eventen”

Mål: At leg og bevægelse indgår som en naturlig del af alle arrangementer i kommunen.

Lokal GeoCaching
Ved at tilkoble sig en allerede eksisterende aktivitet, udvides denne og bringer flere borgere i aktivitet. I tæt samarbejde med børnehaver, skoler og andre af kommunens institutioner udlægges nye “skatte”, så hver institution i det daglige kan foretage deres egen lille skattejagt. Indgår i den pædagogiske planlægning i børnehaver og på skoler. Skattejagt bliver kendt og ”smitter”, så også familier dyrker skattejagt i deres fritid.

Mål: At give gode naturoplevelser i bynære områder.

Målsætning

Overordnet mål

  • Sætte fokus på at fremme bevægelse og socialt samvær/fællesskaber i dagligdagen for alle og gerne på tværs af generationer ud fra et borgerorienteret trivselsperspektiv, hvor målet er at fremme en sundere livsstil og forebygge sygdom blandt borgerne – med kobling til de særlige værdier der er i kommunen fx naturen
  • Ved at sætte fokus på andre måder at bevæge sig på, inspireres foreninger og borgere til at skabe og deltage i nye idrætsformer og dermed være med til at udvikle kommunens idrætsbegreb
  • Det skal være nemt og sjovt at leve sundere
  • Kommunen i faciliterende rolle med ”blidt puf mod det sunde valg” som tilgang frem for moraliserende
  • Fokuseret på sporet Gribskov Leger. Sport og ideer udviklet sammen med borgere, foreninger og virksomheder.

Effektmål

  • I projektperioden skal der være 5 eller flere events hvert år, som tilmelder sig under Gribskov Leger.
  • I projektperioden skal alle skoler og mindst 10 børnehaver have etableret GeoCaching ruter i nærheden af deres institutioner.

Målgruppe

Børn, unge, voksne og ældre.

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

Overordnet: Ressourcer til at i gang sætte delprojekterne.

Lokale initiativer, en del af Gribskov Leger: Administrativt at få sat projektet i gang.

Projektets største succesoplevelse(r)

Lokale initiativer har på bare et ½ år haft 20 ansøgninger, med stor bede og kreativitet.

Vigtigste læringspunkter

Overvej altid hvor mange ressourcer der er til rådighed, får I sætter overlæggerne.

Presse

Breddeidrætten er godt på vej i Gribskov – der er god gang i projekterne under ’Idræt for Alle’
http://gribskov.lokalavisen.dk/breddeidraetten-er-godt-paa-vej-i-gribskov/Lokale-nyheder/20150223/artikler/702249139/2239

Kontaktperson

Flemming Carlslund Larsen
fcala@gribskov.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune