Gribskov Kommune
Målgruppe: Børn og unge, elever, cyklister og flere generationer
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Gribskov Ruller

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Gribskov Ruller

Projektbeskrivelse

Bevægelse, hvor kroppen er motoren, og hvor det foregår på hjul – mange forskellige slags hjul:
Cykler, kørestole, barnevogne, skateboard, rulleskøjter, sæbekasser, rulleski. Kun fantasien sætter
grænsen.

I Gribskov Kommune er det et mål at flere ruller. Fx ved at cykle, når vi transporterer os og ved at
bevæge os på hjul, når vi leger.

 • Dirt Jump Park: Cykelpark med startrampe og baner med forskellige sværhedsgrader. Der
  udføres tricks og tekniktræning. Parken er udfordrende og er et spændende ungdomsmiljø.
  Opstartes på initiativ af en gruppe unge i samarbejde med kommunens ungdomsskole.
  Mål: at skabe rammer for et godt fysisk udfordrende ungdomsmiljø.

Målsætning

Overordnet mål

 • Der sættes fokus på at fremme bevægelse og socialt samvær/fællesskaber i dagligdagen for
  alle og gerne på tværs af generationer ud fra et borgerorienteret trivselsperspektiv, hvor
  målet er at fremme en sundere livsstil og forebygge sygdom blandt borgerne – med kobling
  til de særlige værdier, der er i kommunen fx naturen.
 • Ved at sætte fokus på andre måder at bevæges sig på, inspireres foreninger og borgere til
  skabe og deltage i nye idrætsformer og dermed med til at udvikle kommunens idrætsbegreb.
 • Det skal være nemt og sjovt at leve sundere.
 • Kommunen i faciliterende rolle med ”blidt puf mod det sunde valg”, som tilgang frem for
  moraliserende.
 • Fokuseret på sporet Gribskov Ruller. Spor og ideer udviklet sammen med borgere,
  foreninger og virksomheder.

Effektmål

 • Procentdelen af dem der cykler til skole stiger. Mål 20 %
 • Antallet af uheld, hvor cykler er involveret, falder.
 • Flere foreninger og personer samarbejder om aktiviteter, der rammer en bredere del af kommunens
  borgere.

Dirt Jump Park er en del af det overordnede projekt Gribskov Ruller, som også rummer:

 • Cykelbusser: Der etableres cykelbusser for 2 af kommunens skoler. “Buschauffører” er
  frivillige fra foreninger og privatpersoner. Ud fra erfaringer med de første “busser”,
  forventes det, at de skal brede sig til resten af kommunens skoler.
  Mål: At få flere børn og unge til at bruge cyklen.
 • Cykellegepatruljer: Der uddannes Cykellegepatruljer i samarbejde med DGI Legepatruljerne
  består at team af store elever 6. til 9. kl. som i frikvartererne leger med cykeløvelser for de mindre klasser.
  Mål: At cykellegepatruljerne giver eleverne bedre forudsætninger for at færdes i trafikken.
  Gennem leg og øvelser, trænes motorik og cykelfærdigheder. Der opbygges baner, der trænes svære manøvrer, og derigennem modvirker usikkerhed og styrt.
 • Cykelstiernes dag: Årlig tilbagevendende begivenhed, hvor der sættes fokus på alle
  kommunens cykelstier. Gennem samarbejde med lokale foreninger afvikles der 4
  arrangementer med start fra kommunens større byer. Alle fire event har som udgangspunkt
  alt, hvad der kan rulle. F.eks. aktiviteter der omfatter: Rulleskøjter, skateboards, cykler,
  unicykler, rullestole osv.
  Mål: At sætte fokus på bevægelse og øge kendskabet til alle kommunens cykelstier.
 • Fra Event til gode vaner: Alle gode vaner tager 6 uger at skabe. Samarbejde mellem
  private og kommunen. Cykelprojekt på kommunens skoler. I en periode på 6 uger bliver alt
  aktivitet på cykel registreret i hver klasse og omhandler også forældre, søskende og øvrige
  familie. Der rapporteres elektronisk.Projektet tilpasses den enkelte skole – og på hver skole
  udtrækkes en vinder.
  Mål: På en sjov måde at inddrage flere generationer om et fælles mål.
 • Aktivitetsrute for borgere med fysisk handicap: Der oprettes let tilgængelige ruter, med
  aktivitetsområder for ældre borgere og borgere med sværere fysiske handicap. Hver rute er
  indrettet med baser med mulighed for hensyntagende fysiske aktiviteter/lege og områder
  med sanseindtryk. Der startes op med én rute. Ud fra erfaringer her fra udvides aktiviteten til
  andre områder af kommunen. Alle ruter etableres tæt på målgruppe, aktivitetscentre o.lign.

Målgruppe

Alle borgere i Gribskov Kommune med særligt fokus på skoleelever, ungdomsmiljøet, familier og borgere
med fysisk handicap

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

Mange forskelligartede projekter at holde i gang på en gang.
At skabe netværk til nye samarbejdsparter.
Cykelbusser har i sær været en udfordring at finde ”Chauffører” til. Er endnu ikke lykkedes. Prøver efterår
2015.

Projektets største succesoplevelse(r)

Dirt Jump Bane: Stort frivillig unge-arrangement til Dirt Jump banen. Ungdomsskolen tager hurtigt ejerskab
sammen med de unge.
Cykelstiernes dag: Godt samarbejde mellem skole, beboerforening, lokal og kommune.

Vigtigste læringspunkter

At kunne fastholde fokus på projektet og fokus fra Styregruppe. Dagsordnerne er mange i en kommune.

Presse

TV-lorry: http://www.tv2lorry.dk/artikel/218090?autoplay=1&video_id=91620
Følg livet på Dirt Jump Banen her på facebook. https://www.facebook.com/groups/269619303177672/?fref=ts
Prøvetur på den nye bane: https://www.facebook.com/niklas.herskind/videos/o.269619303177672/463130447175814/?type=2&theater
Cykelstiernes dag: Indslag fra TV-Nordsjælland Åbning i sammenhæng med Cykelstiernes dag http://webtv.tvnordsjaelland.dk/?poditemid=31477&tagsid=

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune