Høje-Taastrup Kommune
Målgruppe: Voksne på arbejdspladser
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Idræt på Arbejdspladsen

Projektbeskrivelse

Projekt Idræt på Arbejdspladsen fokuserer på at skabe aktivitetsmuligheder i direkte forbindelse med arbejdsdagen.

Høje-Taastrup har mange private virksomheder og der flytter hele tiden flere til – senest er det DSB, som er flyttet til kommunen, og både DSV og Grøntorvet er på vej. Mange af arbejdsfunktionerne i disse virksomheder er primært stillesiddende arbejde, og antallet er stigende. Meget tyder på at stillesiddende adfærd er en selvstændig risikofaktor og at den stillesiddende adfærd kan medføre en øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes – også selv om man i øvrigt lever op til de generelle anbefalinger om at være fysisk aktiv i minimum 30 minutter om dagen.

Høje-Taastrup Kommune ønsker i dette projekt at indgå i et samarbejde med en større virksomhed i kommunen.

Hvilke former for aktiviteter, der skal tilbydes, skal afklares i samarbejde med virksomheden. Tilbuddet skal målrettes medarbejderne på den pågældende virksomhed. Oplagte muligheder vil være at der både indarbejdes initiativer, der giver medarbejderne mulighed for at afbryde det stillesiddende arbejde med korte aktive pauser samt fastlagt aktiviteter såsom fodboldfitness, løb og cykling. I tilfælde af fodboldfitness skal der sandsynligvis etableres en bane hos virksomheden eller i umiddelbar nærhed af den.

Til at gennemføre aktiviteterne vil Høje-Taastrup Kommune tilknytte lokale idrætsforeninger.

Målsætning

Overordnet mål

  • Give travle borgere et tilbud om fysisk aktivitet i umiddelbar forlængelse af deres arbejdsdag. Dette skal gøre det mere attraktivt for idrætsuvante borgere at blive aktive.

Effektmål

  • At mindst 20 % af virksomhedens medarbejdere afprøver aktiviteten
  • At mindst 50 % af de medarbejdere, som afprøver aktiviteten, oplever forbedret fysisk velvære
  • At der fra både medarbejdere og virksomhed er et ønske om at fortsætte aktiviteten efter projektperioden stopper.

Målgruppe

Voksne på arbejdspladser

Projektperiode

Juni 2014 til november 2016

Projektets største udfordring(er)

  • Det har været svært at finde den rigtige kontakt i virksomhederne, som kan tage beslutningen om at være med i et motionstilbud. Det kræver et større opsøgende salgsarbejde at få virksomhederne med.
  • Det tog tid at finde ud af, hvem der internt i kommunen skal tage kontakten til virksomhederne omkring idrætstilbud.
  • Det blev forsøgt at starte fodboldfitness, men det var ikke muligt at finde en model, hvor foreningerne kunne stå for aktiviteten.

Projektets største succesoplevelse(r)

  • Da det ikke lykkes at finde en større virksomhed, brugte vi ansatte i Høje-Taastrup Kommune som ”forsøgskaniner”. I 2015 fik vi 12 deltagere til at deltage i Hedelandsdysten, i 2016 30 deltagere. Derudover deltog vi med 185 medarbejdere i cykelløbet Firmatouren.
  • De små virksomheder var rigtig glade for at kombinere netværk og socialt samvær med motion på mountainbike turene og der har været et rigtig godt samarbejde med eksterne aktører omkring mountainbiketurene i Hedeland.

Vigtigste læringspunkter

De større virksomheder har selv idrætsaktiviteter og har derfor ikke haft interesse. De mindre virksomheder er kontaktet gennem erhvervsrådet og har til en vis grad vist interesse for at deltage i enkeltstående arrangementer som fyraftensmountainbike

Kontaktperson

Fritid og Kultur

Fritidkultur@htk.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune