Thisted Kommune
Målgruppe: Elever i kommunens folkeskoler
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Idræt på Kanten – øget idrætsdeltagelse igennem Partnerskaber

 

Projektbeskrivelse

Thisted Kommune har en målsætning om, at alle børn i folkeskolealderen er fysisk aktive i mindst 7 timer i løbet af en skoleuge, og at en del af de 7 timer foregår i regi af selvvalgte foreninger.

Målsætningen skal blandt andet opnås ved, at medarbejdere og frivillige samarbejder om indsatser og aktiviteter, der ”ligger på kanten” af hvad borgere, politikere og forvaltning måske selv troede kunne lade sig gøre i forhold til f.eks. nuværende organisation, adfærd, vaner, samarbejdsmønstre, rum og rammer osv.

Styrkelse af børnenes fysiske aktiviteter og idrætsdeltagelse gennem partnerskaber skal udbredes til hele kommunen. Partnerskaber er et meget centralt element i Thisted Kommunes nye fritidspolitik, og med ”Idræt på kanten” skal det implementeres over de først kommende år.

Partnerskaberne skal etableres mellem folkeskoler, Thisted Kommune, den kommunale ungdomsskole, foreninger, idrættens organisationer, ungdomsuddannelser og andre interessenter. De forskellige organisationer skal udnytte hinandens kompetencer og ressourcer, som skal være det væsentligste middel, til at sikre børnenes fysiske aktivitet og idrætsdeltagelse, og medvirke til at op-fylde projektets ambitiøse målsætninger om børnenes idrætsdeltagelse.

Vi vil målrettet arbejde for at foreningsarbejdet kommer på skoleskemaet som valgfag i overbygningen eller i ungdomsskolen, ved bl.a. i samarbejde med idrættens organisationer at videreudvikle undervisningsmateriale til brug for valgfag i overbygningen eller ungdomsskolen.

Endvidere vil vi understøtte, at elever kan komme i praktik som ungledere i idrætsforeningerne og virke som ungledere i foreningerne, med henblik på at gøre det til et væsentligt og naturligt element i de unges liv, at være aktive i foreningslivet både som udøvere og aktive ledere.

I projektperioden vil vi undersøge muligheden for, at undervisning og understøttende undervisningsaktiviteter i folkeskoleregi kan afvikles efter skoletid i partnerskaber med lokale idrætsforeninger.

Målsætning

Overordnet mål
Målet med ”Idræt på kanten” er at skabe et større samarbejde og fællesskab mellem de organisationer, som udgør børn og unges arenaer vedr. børn og unges aktivitetsniveau og idrætsudøvelse, sål-des at vi i fællesskab kan nå målsætning om ”7 timer om ugen”.

Effektmål

  • Markant stigning i antallet af børn i kommunen, der får 7 timers motion eller mere om ugen.
  • Lavere forekomst af børn og unge med forhøjet BMI og dårlig kondition
  • 90% af alle børn og unge mellem 6 og 15 år skal være tilknyttet mindst en forening
  • 30% af alle overbygningslever gennemfører en ”unglederuddannelse” i skoletiden og modtager bevis der for
  • 30% af alle unge mellem 12 og 15 år er træner, instruktør eller leder i en idræts/aktivitetsforening i deres fritid
  • At unge i alderen 16-19 års foreningstilknytning opretholdes på niveau med de 12-15 åriges

Målgruppe

Elever i kommunens folkeskoler

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

At sikre højt informationsniveau hele tiden når mange aktører er med i udviklingen og udførslen af nye initiativer.

At formidle viden om idræt og motion i øjenhøjde til mange forskellige målgrupper

Projektets største succesoplevelse(r)

At vi har 12 ud af kommunens 17 skoler med i forenings-SFO-projektet

At vi på første år allerede har rundet 100 uddannede ungledere

At vi har fået udviklet en ”Outdoor-unglederuddannelse” sammen med DDS, som alle idebetonede foreninger kan benytte til udvikling af ungledere

At det syder og bobler af energi og virkelyst i foreningslivet

Vigtigste læringspunkter

At kommunikation er en ekstrem vigtig ting

At rigtig mange borgere gerne vil være med til at trække læsset, bare de bliver serviceret godt at fagfolk

Presse

Sved og sjov i SFO

Kontaktperson

Kristian Pilgaard
krp@thisted.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune