Høje-Taastrup Kommune
Målgruppe: Børnehavebørn samt daginstitutionernes pædagogiske personale
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Idrætsforeninger og Daginstitutioner

Projektbeskrivelse

Høje-Taastrup har, som en af få kommuner i landet, 13 idrætscertificerede institutioner, der blev certificerede i 2009-2012. Certificeringen er sket i et samarbejde mellem DIF og VIA University College og bygger på en tænkning om den pædagogiske idræt, hvor inklusion er en hjørnesten. De certificerede institutioner er langt i arbejdet med idræt og bevægelse og det vil vi gerne bygge videre på samt give nye institutioner muligheden for at skærpe deres fokus på krop og bevægelse. I dette projekt vil vi tilbyde ikke-idrætscertificerede daginstitutioner institutioner en light udgave af DIF og VIA UC’s idrætscertificering. Derudover tilbydes tidligere idrætscertificerede institutioner muligheden for at få en genopfriskning af den pædagogiske idræt.

Det nye ved projektet er, at de største børnehavebørn bliver introduceret for specifikke idrætsgrene, hvilket skal ske i et samarbejde mellem idrætsforeninger og de idrætscertificerede daginstitutioner. Institutionerne tilbydes et forløb, hvor de største børn (4-6 årige) præsenteres for forskellige foreningsidrætter.

I samarbejde med eksterne ressourcer udbygges videns- og kompetenceniveauet i de deltagende institutioner. Dette sker i samarbejde med lokale idrætsforeninger, som præsenterer børnene og personalet for forskellige idrætter med aldersrelaterede forløb.

Målsætning

Overordnet mål

  • At gøre børn idrætsvante tidligt i livet ved at præsentere dem for forskellige idrætsgrene.
  • At opkvalificere institutionspersonale med henblik på at tilbyde et stimulerende og udviklende motorisk forløb for institutionens børn i samarbejde med foreninger.
  • At give foreningslivet en tættere tilknytning til målgruppen og at udfordre dem på deres hidtidige idrætstilbud til målgruppen, med henblik på at skabe en større foreningstilgang.

Effektmål

  • At mindst 10 institutioner gennemgår et opkvalificeringsforløb.
  • At der etableres minimum 5 idrætsrelevante aktivitetsforløb for institutioner og at aktivitetsforløbene afvikles i samarbejde med foreninger.
  • At der skabes og vedholdes et netværk mellem idrætsforeninger og de idrætscertificerede institutioner under og efter projektperioden.

Målgruppe

Børnehavebørn samt daginstitutionernes pædagogiske personale

Projektperiode

28.01.2015-31.12.2016

Projektets største udfordring(er)

Den logistiske opgave for daginstitutionerne i forhold til at transportere sig hen til idrætsanlægget, hvor idrætsaktiviteten foregår.

Der er en stor udnyttelse af idrætsfaciliteterne. En af udfordringerne i projektet er således at finde sammenhængende ledige tider, som både passer ind hos idrætsforeningen og hos daginstitutionerne.

Den pædagogiske forskellighed der eksisterer mellem det pædagogiske personale i daginstitutionerne og foreningsinstruktørerne.

Projektets største succesoplevelse(r)

De positive tilbagemeldinger som både børnene, det pædagogiske personale og idrætsforeningerne kommer med, i forhold til forløbet.

Den motoriske fremgang som instruktørerne ser i de deltagende børnegrupper

Vigtigste læringspunkter

Sikringen af dialog omkring uforudsete udfordringer i samarbejdet mellem idrætsforeninger og daginstitutioner.

Fleksibilitet hos idrætsforeningerne i forhold til spontane aflysninger fra daginstitutionerne.

Tidsmæssige placeringer af aktiviteterne i forhold til daginstitutionernes bemanding.

Presse

http://sn.dk/Taastrup/Leg-skal-foere-til-det-rette-valg/artikel/477564

Kontaktperson

Fritid og kultur
Fritidkultur@htk.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune