Aarhus Kommune
Målgruppe: Mennesker med funktionsnedsættelse
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Kom Igen – For Mennesker med Funktionsnedsættelse

Projektbeskrivelse

Projektet ”Kom igen” har til formål at fremme idrætsdeltagelsen for mennesker med funktionsnedsættelse. Projektet skal give mennesker mulighed for at komme i gang igen med fysisk aktivitet og træning efter tab af funktionsevne.

Målgruppen er uhomogen og kendetegnet ved stor uensartethed. Det vil være helt individuelt og variere fra person til person, hvordan funktionsnedsættelsen påvirker den enkeltes kapacitet og muligheder. Dog er der et fællestræk: Disse mennesker kommer ikke i gang med fysisk aktivitet og træning af sig selv.

Projektet skal være bindeleddet fra kommunale rehabiliteringstiltag, handicap- og sygdomsforeninger til relevante idrætsforeninger i Aarhus Kommune.
Omdrejningspunktet for projektet er en projektleder/mentor og to trænere.

”Kom igen” skal styres af en projektleder/mentor, som skal varetage projektledelse, rekruttering af deltagere og vejledning i forhold til fortsat idrætsdeltagelse.

Projektet skal være konkret og personligt for den borger, som deltager. ”Kom igen” er både et særligt tilrettelagt træningstilbud – og brug af mentor, som hjælper borgeren i gang med idræt og efterfølgende videre til et for ham/hende rette trænings-/idrætstilbud.

”Kom igen” er et ugentligt idrætstilbud, hvor deltagerne kommer i gang med et aktivt fritidsliv ved ”at øve sig” i et fællesskab med andre, der også er blevet ramt. Mentoren er til stede så vidt muligt hver gang til den ugentlige træning – for at sikre de bedste relationer til både trænere og deltagere, optimere rekrutteringen og motivere fastholdelsen.

Trænerne tilpasser idrætstilbuddet ift. deltagernes forudsætninger. Træningen skal vænne deltagerne til fysisk aktivitet og udfordre den enkelte i et passende omfang.

Målsætning

Overordnet mål

  • ”Kom igen” skal oplære/ genoplære fysisk inaktive borgere til igen at være fysisk aktive.
  • ”Kom igen” skal være et ugentligt træningssted og socialt mødested.
  • ”Kom igen” skal støtte, vejlede, afprøve og følge borgeren videre til et foreningstilbud.

Effektmål

  • ”Kom igen” skal have minimum 30 nye borgere igennem på årsbasis.
  • ”Kom igen” registrerer sine samarbejdsklubber – målsætningen er 2 nye klubber på årsbasis.

Målgruppe

Fysisk inaktive mennesker med funktionsnedsættelse

  • Voksne med udviklingshæmning (hold 1 og 3) og
  • Udsatte voksne (hold 2 og 4)

Projektperiode

01.02.2014 – (medio januar 2015) – medio marts 2017

Projektets største udfordring(er)

Den største udfordring er at ”få hul igennem” til målgruppen.

Kommandoveje har skullet følges m.h.t. borgerkontaken for især mennesker med udviklingshæmning, der bor på døgntilbud.

En anden udfordring er at finde trænere i idrætsforeningsregi. Idrætsforeningerne har svært ved at skaffe frivillige hjælpere fra egen organisation til disse særlige målgrupper.

Projektets største succesoplevelse(r)

Alle deltagere fra hold 1 har syntes godt om at komme til idræt og de ønsker at fortsætte i foreningen, skønt den faste instruktør/mentor stopper; men de ønsker helt klart en overgangsperiode med mentor støtte. Flere af deres bofæller spørger til muligheden for at komme til at være med fremover.

Idrætsforeningen har allerede afsat trænings tider til både at modtage hold 2 og til at fortsætte hold 1, hvis vi kan finde instruktør-kræfter til det.

Vigtigste læringspunkter

Ting tager tid – kulturændringer både hos målgrupperne og i idrætsforeningerne tager LANG tid; skønt der er ild-sjæle og gode energier – for hele ”konstruktionen” skal være med på at flytte sig til en ny praksis.

Det er godt at få sået frøene – og gøde dem regelmæssigt; så spirer de trods alt med tiden.Og bliver til smukke nye blomster eller/og nyttige planter.

Presse

 

Kontaktperson(er)

Sanne Falkenberg
sfa@aarhus.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune