Høje-Taastrup Kommune
Målgruppe: Voksne i alderen 25-45 år, som til daglig dyrker lidt eller ingen motion
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Lokal Motion

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Lokal Motion

Projektbeskrivelse

I samarbejde med grundejerforeninger og lokale foreninger etableres rammer for lokal motion. Målgruppen er børnefamilier og andre borgere, der kan have svært ved at finde tid og rammer til at opsøge de eksisterede idrætsfaciliteter. Formålet er, at få etableret nogle blivende aktiviteter, som opfylder målgruppens behov.

Der vil være et særligt fokus på områder i kommunen med relativt langt til de etablerede idrætsfaciliteter (f.eks. Hedehusene og det sydlige Taastrup (Højgårdstoften). Der skal i disse områder identificeres potentialer for etablering af BevægelsesKlareOmråder (BKO’er), der dels skal fungere som steder, hvor aktiviteter kan udføres, og dels skal kunne fungere som motions-mødesteder. Dette kunne f.eks. være et start- og slutsted for løbe- eller gåture. Disse BKO skal tænkes sammen med de eksisterende legepladser, Kløverstierne, Marathon-ruten og grønne områder (herunder Hedeland).

Høje-Taastrup Kommune har et stort potentiale i forhold til relativt ubenyttede kommunale udendørsarealer, hvilket betyder, at der her ligger et skatkammer af ikke-udbyttede muligheder i forhold til udendørs motion. Mange af disse områder ligger tæt op af boligområder, der har relativt langt til de etablerede idrætsanlæg.

Målsætning

Overordnet mål

 • Give børnefamilier og andre travle borgere et tilbud om fysisk aktivitet i umiddelbar nærhed af deres bolig. Dette skal gøre det attraktivt for idrætsuvante borgere at blive aktive.

Effektmål

 • At mindst 25 % af målgruppen i de udvalgte boligområder afprøver aktiviteten.
 • At mindst 50 % af de som afprøver aktiviteten oplever forbedret fysisk velvære.
 • At der fra de lokale beboere er et ønske om at fortsætte aktiviteten efter projektperioden stopper.

Målgruppe

Voksne, som til daglig dyrker lidt eller ingen motion – primært i alderen 25-45 år.

Projektperiode

Projektet startede primo 2014 og løb frem til ultimo 2016.

Projektets største udfordring(er)

 • Projektets største udfordring er at få etableret kontakten til målgruppen. Der har været sværere end forventet at få etableret kontakt til grundejer- og lejerforeninger.
 • Det har været en svær opgave at få folk til at møde op, men de der har deltaget har været glade for aktivitetstilbuddene.

Projektets største succesoplevelse(r)

 • Der er oprettet let tilgængelige ‘kom og vær med’-hold på to lokationer i kommunen.
 • Der er etableret nye aktiviteter i boligområder med mange unge.
 • Der er etableret udendørs legefaciliteter i områder, hvor der kommer mange mennesker, som kan bruge området til at være aktive.
 • Projektet har givet de kommunale idrætsfaciliteter lejlighed til at tilbyde aktiviteter selv, frem for kun at arbejde med service, hvilket har styrket relationerne mellem de tekniske servicemedarbejdere og brugerne i hallerne.
 • Der er etableret kontakt til nye grupper af borgere.

Vigtigste læringspunkter

 • Kontakten til ”centrale nøglepersoner” er afgørende. Formøder eller sonderende telefonsamtaler inden møder med borgergrupperne er centralt. Vigtigt at sikre sig, at initiativrige og ressourcestærke borgere også involveres i udviklingsprocesserne.
 • Vigtigt skabe en ramme, som støtter deltagerne i at ”tænke ud af boksen”, så de ikke kun  ønsker sig mere af det de allerede har eller kender til.
 • I langt de fleste områder er der masser af lettilgængelige udendørs faciliteter, men der mangler hænder/ildsjæle til at lave aktiviteter eller begivenheder, der fører til øget aktivitet.

Kontaktperson

Fritid og kultur
Fritidkultur@htk.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune