Mariagerfjord Kommune
Målgruppe: Børn og unge, voksne og seniorer
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Mere Idræt For Pengene

Projektbeskrivelse

Mariagerfjord Kommunes haller og multisale står tomme en stor del af tiden fra 14.30-22.30. Ydermere er det kun en fjerdedel af alle kommunens borgere, der benytter idrætshallerne via en forening. Derfor skal idrætsfaciliteterne gøres interessante for forenings- og idrætsuvante personer.

Mariagerfjord Kommunes idrætshaller skal fremover være åbne overfor ikke-brugere af faciliteterne, så det bliver et samlingssted for børn og unge, familier samt seniorer. Her spiller fællesområdet ved cafeen en vigtig rolle i bestræbelserne på at invitere nye brugere indenfor. Vi vil derfor prioritere følgende højt ved caféområderne:

 • Brugervenlige faciliteter med wifi, infoskærme og hjemmeside
 • Sundere mad
 • Loungeområde/cafémiljø (vi bevæger os fra cafeteria-tidsalderen til nutidens cafemiljø)
 • Aktivitetsområde

Caféområdet skal være et samlingssted for hele familien. Børnene dyrker gymnastik, mens far og mor går i motionscenter eller dyrker holdaktiviteter. Efterfølgende spiser de sammen i caféen og udnytter den i forvejen begrænsede kvalitetstid, der er i den moderne familie.

Det er vigtigt for familien at samles omkring fritidsinteresserne og i dette tilfælde motion. Her optræder de voksne som rollemodeller i et idrætsperspektiv, og er sammen med deres børn over længere tid.
Delprojektet er innovativt fordi:

 • Det åbner halfaciliteterne for foreningsuvante borgere, der måske har haft svært ved at deltage i holdaktiviteter
 • Der skabes fleksible løsninger i forhold til idrætsaktiviteter og booking.
 • Der skabes nye samarbejder til glæde for nye og gamle brugere af hallerne, fx skole, Ungdomsklubber, mm.

En opgradering af faciliteterne samt bedre udnyttelse af eksisterende rum bør tiltrække nye samarbejdspartnere i perioden udenfor primetime. Samarbejde kan blandt andet have fokus på følgende målgrupper:

 • Skole – Der skal være mulighed for lektiecafe hvor lærer / pædagoger skal være tilknyttet i en time efter skoletid
 • Ungdomsklub – Mødested for byens unge både eftermiddag og aften.
 • Seniorer der har mulighed for dyrke flere forskellige aktiviteter under samme tag samt opnå den sociale gevinst der er ved 3. halvleg.

Målsætning

Grundet manglende udviklingsressourcer i hallerne, er det i dag hovedsageligt traditionelle idrætsforeninger, der benytter af sig faciliteterne. Udfordringen er dog, at mange i dag vælger kommercielle tilbud, såsom motionscentre, frem for foreningslivet, og idrætshallerne er derfor nødt til tænke ud af boksen og tilpasse sig nutidens adfærdsmønstre.

 • Opgradering af personale via uddannelse med fokus på drift og udvikling
 • Samarbejde på tværs af hallerne med ansættelse af fælles udviklingssekretariat
 • Fleksible tilbud udenfor åbningstid

Overordnet mål

 • Nedbringe den ledige kapacitet i idrætshallerne
 • Tilbyde nye aktivitetsformer i idrætshallerne
 • Gøre det nemmere at dyrke fleksibel idræt i MFK

Effektmål

 • Den ledige halkapacitet skal nedsættes
 • Foreningsuvante skal introduceres og tilknyttes hallerne gennem udvidede idrætstilbud
 • Hallerne skal igen skabe rammer om det sociale fællesskab

Målgruppe

Foreningsuvante borgere i alle aldersgrupper.

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

Projektets største succesoplevelse(r)

Vigtigste læringspunkter

Presse

 

Kontaktperson

Johnny Wulff Andersen
jande@mariagerfjord.dk

 

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune