Aabenraa Kommune
Målgruppe: Skolebørn i udskolingsårene
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

På Linje med Breddeidræt

Projektbeskrivelse

Aabenraa Kommune ønsker i samarbejde med DGI Sønderjylland at udvikle et koncept for, hvordan skolerne i Aabenraa Kommune kan tilbyde breddeidrætsklasser. Med breddeidrætten som samarbejdspartner, og medspiller, sikres ikke alene kendskab til en stor og vigtig dansk kulturtradition, men der sikres også et flow i elevernes hverdag, så bevægelse ikke er noget, der kun foregår i udvalgte timer/lokaler/områder.

Projektet indeholder følgende tre elementer:

 • Udviklingen af et nyt koncept for et undervisningsforløb for elever i folkeskolens overbygningsklasser med baggrund i breddeidrættens mange facetter.
 • Implementeringen af daglig fysisk aktivitet og bevægelse i hele skoleforløbet, så det kommer til at fremstå som anvendelsesorienteret undervisning og ikke som et ekstra frikvarter eller pause.
 • Lærernes medvirken til udviklingen af egen praksis, samt skolens praksis, i forhold til et idræts- og bevægelsesfremmende perspektiv.

Målsætning

“På linje med breddeidrætten” er tænkt som en integreret del af skoledagen gennem 1-3 år i udskolingsårene. Eleverne i breddeidrætsklasserne får som minimum 100 timers ekstra idræt pr. år. Nogle af disse timer kan placeres i weekender eller eftermiddagstimer i forbindelse med eksempelvis temaforløb i samarbejde med lokalforeninger eller DGI Sønderjylland.

Overordnet mål

 • At få eleverne til at se idræt og bevægelse som et naturligt element i deres hverdag, der er med til at gøre dem mere læringsparate.
 • At eleverne tilegner sig viden om og udvikler kompetencer inden for mange forskellige bevægelsesformer.
 • At eleverne bliver i stand til at formidle deres viden videre og anvende den i praksis.
 • At få lærerne og pædagogerne til at se de læringsmæssige muligheder ved at integrere fysisk aktivitet i læringsrummet ud fra et pædagogisk og fysiologisk perspektiv.
 • At få skolerne til at arbejde med en bevidst bevægelsespædagogisk praksis.

Effektmål

 • At der er sket en mærkbar udvikling i forhold til elevernes motivation, indlæringsparathed og i forhold til indbyrdes relationer og normer.
 • At lærerne og pædagogerne forholder sig til didaktiske metoder og modeller i relation til egen praksis, når fysisk aktivitet og bevægelse skal integreres.
 • At opnå, indsamle og sprede viden om god praksis og at opnå, skabe og indsamle viden om betydning af fysisk aktivitet i forhold til en skolepolitisk dagsorden.

Målgruppe

Skolebørn i udskolingsårene

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

Den store udfordring det første år har været skolereformen og den begrænsede tid til planlægning og forberedelse.

Projektets største succesoplevelse(r)

Underviserne oplever efter et år, at breddeidrætselevernes sociale kompetence og evner til at indgå i positive relationer hinanden i mellem er markant bedre for denne årgang sammenlignet med tidligere årgange, som ikke har deltaget i et lignende forløb.
I skoleåret 2015/16 deltager fire skoler i projektet.

Vigtigste læringspunkter

Det har krævet en forventningsafstemning at tilpasse projektets ambitioner og mål til skolens praksis.

Presse

Felsted Skole deltager ved Skole-OL
http://aabenraa.lokalavisen.dk/felsted-skole-deltager-ved-skole-ol-/Sport/20150611/artikler/150619840/2000

Flere folkeskoler i Aabenraa Kommune opretter breddeidrætsklasser
http://pressemeddelelse.info/e10/parker/pm/bfeb202203629614/mc409589/view/%20

Kontaktperson(er)

Lea Kølby
lkd@aabenraa.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune