Gribskov Kommune
Målgruppe: Børn og unge på rideskoler, handicap-ryttere og deres familier, private ride initiativer samt
unge, der ikke har en meningsfuld dagligdag
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Ridning i det Fri

Projektbeskrivelse

Gribskov Kommune har flere dejlige, offentlige skovområder med mulighed for ridning: Gribskov, Tisvilde Hegn og Strand, Snævret Skov osv. I et område som den store, drænede sø; Søborg Sø er der desuden en ridekort-ordning, som de private ejere har etableret, så her kan ryttere for ca. 350 kr./år ride på en række afmærkede stier. For alle ridesteder, som ligger op ad disse områder, er der gode muligheder.

Men i Gribskov Kommune er der også rigtig mange ridesteder/hestesteder, som ikke ligger med mulighed for at ride ud i naturen, især fordi ridning langs vejene mange steder er blevet alt for farligt i dag. Projektet går derfor ud på at skabe sikre forbindelser mellem ridesteder/hestesteder og de nuværende skønne ridemuligheder med det mål at sikre så mange som muligt adgang til ridning i det fri.

Et særligt mål ude i fremtiden er at skabe så langt et sammenhængende spor, at det vil være muligt at afholde stævner i distanceridning på alle planer.

Projektet tænkes udført i flere tempi.

Først udpeges et par konkrete, mindre områder med dårlige rideforhold.

Dernæst inviteres områdets interessenter til et eller flere møder, hvor man gennemgår området for kendte muligheder, sti-stumper og andet, og der identificeres strækninger, hvor der mangler forbindelser.

I samarbejde med kommunens embedsmænd og de berørte lodsejere forsøges det nu at skabe en frivillig aftale omkring et muligt spor.

Hvis det ikke kan lykkes undersøges alternative muligheder: alternative muligheder for at anlægge spor langs eksisterende vej/i randzoner eller i tilsvarende arealer, som er udenfor landbrugsdrift.

Målsætning

Projektet skal skabe sikre forbindelser mellem ridesteder/hestesteder og de nuværende skønne ridemuligheder med det mål at sikre så mange som muligt adgang til ridning i det fri.

Overordnet mål

  • At etablere sammenhænge mellem nye og eksisterende ridestier i Gribskov Kommune.

Effektmål

  • At ridestier etableres
  • Antal ryttere, der benytter ridestierne

Målgruppe

Børn og unge på rideskoler, handicap-ryttere og deres familier, private ride initiativer samt
unge, der ikke har en meningsfuld dagligdag

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

Der er udpeget flere strækninger, som der arbejdes med. Udfordringerne har især været af godkendelsesmæssig karakter, og her kan nævnes: på trods af at en lokal lodsejer gerne gratis vil lægge jord til så er betingelserne for anlæg langs jernbanen en hindring som vi ikke har løst endnu, det handler om placering og sikkerhed i forhold til jernbanen i det åbne land (ikke hegnet fra). Derudover vil vi på flere strækninger anvende tra´ce langs med/sammen med cykelstier, hvilket politiet skal høres omkring på de enkelte strækninger. Her har vi for næsten ½ år siden afleveret et materiale om forventet antal ryttere, konkrete strækninger, forslag til skiltning m.m. kommunen er en god og hjælpsom samarbejdspart, ligeså Naturstyrelsen, men andre myndigheder er altså også involveret, og her går det lidt langsommere.

Projektets største succesoplevelse(r)

Den store opbakning blandt hestefolket, såvel i forbindelse med vores deltagelse på udstillingen ”Hesteliv” i efteråret 2014 i Hillerød og ved det store hestemøde, vi holdt i marts 2015 i Helsinge (næsten 100 deltagere).

Folk vil gerne deltage også med gratis arbejdskraft.

Projektets folk har som en afstikker fået planlagt ringriderfest 3. oktober 2015 i Græsted for alle ryttere i kommunen, uanset race på hesten, rytterens formåen eller evt. klubtilhørsforhold. Vi regner med at det bliver en tilbagevendende begivenhed for hestefolket, hvor man kan lære hinanden at kende på kryds og tværs.

Vigtigste læringspunkter

Den første strækning, vi havde satset på, ved Blistrup, er lagt lidt til side, da den vigtigste aktør er flyttet fra området, og stiens første strækning over den ejendom derfor ikke mere var mulig.

Vi har nu prioriteret strækninger hvor vi ikke er så afhængige af private lodsejeres accept, og prøver at satse på strækninger som er offentlig ejet (kommunen, Naturstyrelsen)

Presse

Vi har været omtalt i såvel Frederiksborg Amts Avis (bl. a. i forbindelse med Hesteliv i efteråret 2014), i fagbladet Hest & Rytter, og i Ugeposten

http://gribskov.lokalavisen.dk/breddeidraetten-er-godt-paa-vej-i-gribskov/Lokale-nyheder/20150223/artikler/702249139/2239

Kontaktperson

Marianne Christensen
marianne-c@sol.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune