Aarhus Kommune
Målgruppe: Målgruppen for projektet er de ældre borgere, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om minimum 30 minutters aktivitet om dagen samt to gange aktivitet/træning ugentligt.
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Strategisk Satsning på Seniorer i Foreningsidrætten

Projektbeskrivelse

Sundhedsprofilen for Region Midtjylland fra 2010 peger på, at 50-60 % alle ældre over 65 år ikke dyrker regelmæssig motion.

Projektet ønsker overordnet at engagere flere foreninger i Aarhus Kommune i at tilbyde aktiviteter der retter sig mod seniorer, og som tager hensyn til de ældres evner, ønsker og eventuelle helbredsproblemer. Dette vil skabe synergi mellem foreningerne og bidrage til at kunne rekruttere både socialt udsatte borgere samt idrætssvage grupper.

 • Aktiviteterne skal have vægt på det sociale samvær og en række målrettede tilbud, der appellerer direkte til de inaktive ældre, som primært søger fællesskab omkring aktiviteterne
 • Brobygning mellem borgere fra forskellige sociale grupper fx unge og gamle.
 • Mange ældre foretrækker motions- og træningstilbud der er enkle, behagelige og ikke så konkurrenceprægede, men derimod har fokus på det sociale samvær, hvorfor det er vigtigt,
 • Målet er at få foreningerne til at tilbyde aktiviteter tilpasset målgruppens ønsker og behov.
 • Projektet ønsker at støtte et koncept som fx motionsvenner, som kan bidrage til at bryde de sociale barrierer, der kan være for at dyrke motion.
 • Aarhus Kommune ønsker at afprøve forskellige incitamentsstrukturer, til at fremme seniorperspektivet i idrætten. Dette kan ske i form af en tilskudsordning, hvor nye initiativer til fremme af senior-idræt belønnes med 10.000- 15.000,- kr. til opstart.
 • Der ønskes et struktureret samarbejde mellem kommunens forebyggende medarbejdere og foreningslivet, så foreninger oplever en tydelig indgang til medarbejdere for at kunne få råd og vejledning omkring opstart og drift af idrætstilbud for seniorer. Ligeledes kan et tæt samarbejde bidrage til motivation af borgere, der har været i rehabiliterende forløb i kommunalt regi, og som har behov for at bibeholde træning i foreningsregi. Denne gruppe har ofte vanskeligt ved at opretholde det opnåede funktionsniveau efter endt rehabiliterings- eller genoptræningsforløb.

Det ønskes at afprøve en form for visitation til motionstilbud i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg til borgere på +75 år samt borgere, der har været igennem genoptræning eller rehabiliteringsforløb. For en stor del af de ældre er det ofte afgørende, at de aktiviteter der er mulighed for at deltage i er økonomisk overkommelige, hvorfor et koncept med seniorklippekortsordning skal afprøves.

Målsætning

Overordnet mål
Mål om at flere seniorer skal være mere fysisk aktive i hverdagen gennem et styrket samarbejde med civilsamfundet. Projektet skal understøtte vores foreninger og bidrage til at videreudvikle disse, så de tilpasses det aldrende samfund. Naturligvis med respekt for foreningernes udviklingsønsker og behov.

Effektmål

 1. Hvor mange foreninger viser interesse for at oprette hold for senioridræt og indgår konkrete samarbejdsaftaler med Aarhus Kommune.
  Målet er: 15 frivillige foreninger.
 2. Hvor stor medlemstilgang af borgere på +65 til senioridrætshold har de frivillige foreninger, der samarbejdes med?
  Målet er: En tilgang på gennemsnitligt 10 seniormedlemmer pr. forening i projektperioden.
 3. Hvor mange motionsbegivenheder (stævner/arrangementer mm) bliver der arrangeret for målgruppen på tværs af foreningerne. Det er ønskeligt, at arrangementerne også omfatter foreningens øvrige medlemmer.
  Målet er: Seks motionsbegivenheder i seks forskellige lokalområder.
 4. Hvor mange borgere bliver visiteret til et seniorklippekort.
  Målet er: 50 borgere.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er de ældre borgere, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om minimum 30 minutters aktivitet om dagen samt to gange aktivitet/træning ugentligt.

Projektperiode

1.1.2014-31.12.2016 (projektleder ansat 1.5.2014)

Projektets største udfordring(er)

Der er en udfordring i foreningernes parathed til at tænke i nye målgruppe og forstå seniorernes egentlig funktionsniveau.

Klippekortsordningen opbygning kontra foreningernes medlemskaber giver udfordringer

Det kan være en udfordring at skaffe instruktører – og især instruktører der kan undervise om formiddagen hvor seniorerne gerne vil træne.

Projektets største succesoplevelse(r)

Mange nye medlemmer i seniorfitness

Kommunen har fået kontakt til mange foreningerne og fået et godt samarbejde.

Pga. projektstøtte har foreningerne kunne prøve nye motionstilbud af, hvilket har givet dem mod på at prøve nye muligheder.

Seniorkonference i Lyseng Idrætscenter i samarbejde med DGI. Ca. 65 glade seniorer deltog i denne dag.

Vigtigste læringspunkter

Det tager tid at arbejde med frivillige

Der er mange gode aktivitetstilbud i en stor kommune som Aarhus, her er det vigtigt i kommunikationen at synliggøre disse nye aktiviteter for målgruppen.

Presse

http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/Fritid-og-Idraet/Aarhus-bevaeger-alle/Seniorer-i-foreningsidraetten.aspx

Kontaktperson(er)

Rikke Westergård
wri@aarhus.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune