Thisted Kommune
Målgruppe: Elever på Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

STU – Billetten til et aktivt Idrætsliv

 

Projektbeskrivelse

For målbevidst at kunne arbejde med at nedbringe barriererne én for én vedr. idrætsdeltagelse hos STU-elever (Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse) vil vi med samtaler grundigt kortlægge de barrierer der er for, at gruppen deltager i eksisterende idrætsaktiviteter, herunder aktiviteter i foreningerne.

For at italesætte betydningen af motion og fysisk aktivitet skal alle unge på STU-uddannelsen gennemføre en fysisk test i løbet af deres første halve år på STU. Dette gøres f.eks. ved brug af app’en ”Træn med forsvaret”, der ligeledes generer et fysisk træningsprogram, for hvilket det gælder, at udførelsen heraf sker fortrinsvist i skoletiden. Vi vil på denne måde praktisere undervisningsforløb om motorik, krop, bevægelse, kost samt livsstilssygdomme og vil stille disse til rådighed for andre kommuner.

Vi vil forsøge at arbejde mere med ”grupperinger af venner” end udelukkende at etablere et korps af fritidsmentorer, der kan støtte, hjælpe, fremme og motivere de unge til deltagelse i fysiske aktiviteter i de eksisterende idrætsforeninger.

Vi vil støtte idrætsforeninger i at udvikle særlige tilbud til denne udsatte gruppe af unge, eller tilpasse eksisterende tilbud, så denne gruppe af unge kan inkluderes i tilbuddene. Pga. geografi og gruppens størrelse kan der i særdeleshed være tale om aktiviteter, der er individuelle, og som ikke foregår på deciderede ”hold” som i de traditionelle idrætter. Her tænkes især på de nye idrætstrends som løb i foreninger, MTB og Adventurerace-lignende aktiviteter.

For at fremme de idrætslige foreningers motivation og indsigt i arbejdet med denne gruppe, vil vi efter behov tilrettelægge kurser for instruktører og trænere i de samarbejdende idrætsforeninger, så de opnår viden om denne særlige gruppe af udsatte unge, ligesom der kan sendes en ny type frivillige – fritidsmentorer”- med de nye udøvere, for at fremme trygheden for både forening og ”den nye udøver”.

I partnerskaber mellem STU-uddannelsen i Thisted Kommune, ungdomsskolen og eksisterende foreninger, vil vi etablere sociale netværk og tilbud, der rummer fællesskab om fysiske aktiviteter.

Målsætning

Overordnet mål
Alle unge, der deltager i et STU forløb i Thisted Kommune, er i løbet af en uge fysisk aktive i mindst 5 timer, og mindst 2 timer foregår i regi af en forening.

Effektmål

  • 80 % af alle unge, der deltager et STU forløb i Thisted Kommune, er en del af mindst et forenings- fællesskab, der bygger på fysiske bevægelse og idrætslige aktiviteter.
  • Alle unge, der deltager i et STU forløb i Thisted Kommune, er fokuseret på, og har viden om motorik, krop, bevægelse, kost og livsstilssygdomme.
  • Alle unge, der deltager i et STU forløb i Thisted Kommune, oplever i stigende grad, at idræt og bevægelse er en del af skoledagen.
  • Alle unge på STU-forløb i Thisted Kommune beretter om øget selvvurderet helbred ved forløbets afslutning i forhold til forløbets start
  • Der er ingen unge på STU-forløb i Thisted Kommune, der tager på i vægt, mens de tager en STU
  • Over halvdelen af eleverne på STU mærker positiv fremgang i sundhedsmål som BMI, kondition, udholdenhed, muskelstyrke og koordination i løbet deres STU-forløb

Målgruppe

Elever på Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

At understøtte de ansatte på STU således at gejsten og motivationen bevares hos dem til at gå forrest og udvikle projektet. Det kan tiltider være meget person-båret.

Projektets største succesoplevelse(r)

De unge er meget tilfredse. Vi har gennemført spørgeskemaundersøgelse med mange fine statements. Bl.a. viser den at de er glade for idrætten på skemaet og morgengåturen og de føler sig sunedere nu end da projektet startede.

Vigtigste læringspunkter

Idræt på skemaet og morgengåturen er med til at bryde den sociale arv vedr mangel på motivation til fysisk aktivitet.

Presse

Kontaktperson

Poul Heegaard Hansen
phha@thisted.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune