Thisted Kommune
Målgruppe: Ansatte på arbejdspladser i kommunen
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Sundheds- og Idrætsambassadører på Arbejdspladser

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Sundheds- og Idrætsambassadører på Arbejdspladser

Projektbeskrivelse

Vi vil tilbyde sundhedskonsulenter fra virksomheder, som yder arbejdspladser sparring til, hvad man på den enkelte arbejdsplads kan gøre for at støtte de ansatte i at være mere idræts- og motionsaktive.

Konsulenten kan oplyse virksomheder om, hvilke tilbud der findes, hjælpe virksomheden til selv at etablere motionshold og formidle ønsker til idrætsverdenen og indgå samarbejde med det aktive Frivillighus i kommunen, som gerne støtter op.

Herudover vil vi arbejde for, at der på hver arbejdsplads findes en tovholder (ambassadør), som eksempelvis kunne være sikkerhedsrepræsentanten, der dels deltager i kursus omkring fysisk aktivitet og dels indgår i et netværk af tovholdere på arbejdspladsen, som 1-2 gange om året inviteres til møde og gensidig inspiration.

Sundhedskonsulenten har ansvaret for at holde liv i tovholdergruppen.

Tovholderen inviteres til at deltage i et fælles kursus, hvor der dels gives viden omkring fysisk aktivitet og viden om hvilke tilbud og muligheder, der findes i kommunen, herunder i de etablerede idrætsforeninger. Dette netværk af tovholdere (ambassadører) kan efter afslutningen af projektet inviteres til næste kursus, hvorpå der kan bygges videre med viden omkring mad, motion, rygning og alkohol.

Projektet kan derfor ses som en opbygning af et sundheds- og idrætsambassadørkorps på arbejdspladser i Thisted Kommune, som mødes til gensidig inspiration.

Korpset skal fortsat have fokus på ”Sund og idrætsaktiv arbejdsstyrke”.

Målsætning

Overordnet mål
Vi vil gøre arbejdsstyrken i Thisted Kommune sundere og mere idræts- og motionsaktive

Effektmål

  • At der er etableret sundheds- og idrætsambassadørordninger på 150 arbejdspladser i Thisted Kommune i 2016.
  • Andelen af inaktive borgere over 16 år falder fra ca. 20% i 2010 til 15 % i 2016.
  • Andelen af arbejdspladser, der tilbydes arbejdsgiver støttet motion stiger markant.

Målgruppe

Ansatte på arbejdspladser i kommunen

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

At rekruttere medarbejdere –og vel at mærke det rette- til uddannelserne

Projektets største succesoplevelse(r)

At besøge arbejdspladser den nævner at de har motionsambassadører på stedet og at de derfor arbejder med ”walk-and-talks” og f.eks. elastikøvelser.

Vigtigste læringspunkter

Det kræver ekstrem gode projektledelsesevner at have projekter på tværs af kommunale forvaltninger

Presse

Bliv motionsambassadør på din arbejdsplads 

Kontaktperson

Kenneth Saugstrup Christensen
ksc@thisted.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune