Køge Kommune
Målgruppe: Børn og unge
Projektperiode: 04/01 - 2010 - 15/07 - 2011

UVX -Ultimate Volley Experience

Projektbeskrivelse

Ultimate Volley Experience (UVX) har til formål at fremme idrætsdeltagelsen blandt 13-17årige i Køge Kommune. UVX består af tre elementer:

  • Events med aktiviteter der tiltrækker de unge. Indholdet i disse events er volleyturnering, ”Chill out Zone”, spillekonsoller, musik og socialt samvær.
  • Uddannelsestilbud til idrætslærere i folkeskolens ældste klasser med udgangspunkt i teenvolleykonceptet.
  • Modtage hold i den lokale volleyklub, der er samarbejdspartner i projektet.

Målsætning

Der er tre mål for projektet:

  • Afholde fede events der giver de fremmødte teenagere nogle gode oplevelser og skaber opmærksomhed om de lokale volleyklubber.
  • Kompetenceudvikling af idrætslærerne på kommunens skoler. Succeskriteriet er at min. 2 lærere fra de involverede skoler deltager og efterfølgende afprøver Teenvolley i undervisningen.
  • Rekruttering af nye medlemmer til volleyklubberne. Succeskriteriet er at der er mindst 10 unge, der er startet med at spille volley som følge af UVX.

Målgruppe

Børn og unge

Projektperiode

Januar 2010 – sommeren 2011

Projektets største udfordring(er)

Projektets største udfordring ligger i at nå ud til de unge, som ikke dyrker idræt i forvejen. Derfor er det oplagt at koble UVX til arrangementer som afholdes i byens rum, hvor de unge er i forvejen. UVX har bl.a. været en del af Køge Festuge og Foreningernes Dag.
Også gennem vores skoleforløb har vi en direkte kontakt til dem, hvor vi kan fortælle om vores events.

Projektets største succesoplevelse(r)

Eleverne har været utrolig glade og motiveret for skolebesøgene hvor Teenvolley introduceres. Rigtig mange gode oplevelser er det blevet til på skolerne i Køge.
Til vores Event på Ejby Skole oplevede vi rigtig mange deltagere – langt over det forventede. Det hang sammen med at det var et lille lokalmiljø som har omdrejningspunkt omkring hallen.

Vigtigste læringspunkter

Det vigtigste læringspunkt i forhold til dette projekt er at få de lokale skoler involveret i projektet. Hvis vi får uddannet idrætslærerne, så Teenvolley bliver en del af deres repertoire så sikre vi en opkvalificering af Volleyball i skolen, og derved mange flere succesoplevelser for eleverne, som i sidste ende kan føre til medlemsstigning i den lokale volleyball klub. Desuden får vi gennem vores skoleforløb mulighed for at reklamere for vores events direkte til målgruppen via gocards, plakater mm.

Presse

Se pressemeddelelsen “UVX arrangement i Køge” fra Køge Kommune her

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune