Thisted Kommune
Målgruppe: Halinspektører i Thisted Kommune
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Videreudvikling af Hal-hjernerne – fra Facilitet til Facilitator

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Videreudvikling af Hal-hjernerne

Projektbeskrivelse

Alle halinspektører i Thisted Kommune tilbydes en fælles tilrettelagt videreuddannelse, der giver dem indsigt i udvikling i danskernes motionsvaner, udvikling og igangsætning af nye aktiviteter samt optimal og bæredygtig drift og organisering af idrætsfaciliteten.

Som en del af uddannelsen medinddrages halinspektørerne i at udvikle dynamiske analyseredskaber, skabeloner og værktøjer til brug for udarbejdelse af udviklingsplaner for de selvejende idrætshaller.

Sideløbende med uddannelsesforløbet udarbejder hallederne i samarbejde med halbestyrelserne konkrete udviklingsplaner for hallen i samarbejde med Thisted Kommune.

I forlængelse af kursusforløbet etableres der netværk for lederne af de selvejende haller, som understøttes af Thisted Kommune. Netværket danner ramme for ledernes indbyrdes sparring og ideudveksling om udvikling og drift af idrætshallerne.

Målsætning

Overordnet mål
Kompetenceudvikling af lederne ved idrætshallerne i Thisted Kommune, således at disse er rustet til at være nøglepersoner i forbindelse med bæredygtige udviklingsinitiativer i faciliteterne i løbet af 2014-2016, således at der opnås en optimal kapacitetsudnyttelse af idrætshallerne generelt i kommunen.

Alle selvejende haller i Thisted Kommune har i 2016 med støtte fra Thisted Kommune udarbejdet en helhedsorienteret, gennemarbejdet og påbegyndt udviklingsplan, der har til formål at modernisere hallen, samt udnytte kapaciteten i hallen og potentialet i lokalområderne til fulde – planen tager hensyn til det ændrede idrætsbillede.

Der udvikles dynamiske analyseredskaber, skabeloner og værktøjer til brug for udarbejdelse af udviklingsplaner for selvejende idrætshaller, som stilles til rådighed for andre kommuner.

Der etableres netværk for lederne af de selvejende haller, som understøttes af Thisted Kommune. Netværket danner ramme for ledernes indbyrdes sparring og ideudveksling om udvikling og drift af idrætshallerne.

Effektmål

  • 75% af alle ledere af idrætshaller i Thisted Kommune gennemfører den udbudte uddannelse i 2014 og 2015.
  • En stigning i ledernes tilfredshed med deres job
  • En stigning i ledernes vurdering af egne evner til at udvikle faciliteten og brugen af denne.
  • En stigning i ledernes tro på en positiv udvikling af deres facilitet i fremtiden.
  • En stigning i ledernes tilfredshed med samarbejdet med Thisted Kommune.
  • En bedre udnyttelse af idrætshallerne.
  • Alle selvejende haller har en udviklingsplan, der tager højde for aktuelle og fremtidige udfordringer, og som er igangsat.
  • Alle ledere af selvejende idrætshaller deltager i et forpligtigende fagligt netværk, understøttet af Thisted Kommune.

Målgruppe

Halinspektører i Thisted Kommune

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

At nedbryde gamle barriere og fordomme hallerne imellem og opbygge tillid

Projektets største succesoplevelse(r)

Stemningen på samlingerne har udviklet sig til at være ganske fantastisk. Ånden vidner og hjælpsomhed og gensidig respekt.

Vigtigste læringspunkter

Det kan godt lade sig gøre at få folk til at samarbejde og vidensudveksle samt modtage læring, bare konteksten og ”den brændende platform” er etableret og der kommunikeres i rette vendinger og med rette lune, som målgruppen kan li.

Presse

Kontaktperson

Louise Kjærsgaard Bertelsen
lokb@thisted.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune