Thisted Kommune
Målgruppe: Bestyrelser i selvejende institutioner og kommunale faciliteter
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2014

Videreudvikling for Hal-ejerne – fra Facilitet til Facilitator

Projektbeskrivelse

Gennem et fælles uddannelsesforløb kompetenceudvikles bestyrelserne i de selvejende institutioner og kommunale faciliteter, så de er i stand til at påtage sig rollen som arbejdsgiver og ansvarlige for udviklingen i de respektive faciliteter.

Uddannelsens indhold, omfang og tilrettelæggelse skal tage hensyn til de særlige vilkår, der gælder for frivillige, der arbejder ulønnet i en selvejende institutions bestyrelse.

Målsætning

Overordnet mål
Alle bestyrelser i selvejende haller i Thisted Kommune deltager i et uddannelsesforløb, som gør dem i stand til at påtage sig opgaven som arbejdsgivere, og er rustet til med hjælp fra kommunale medarbejdere og evt. eksterne konsulenter, at udarbejde en udviklingsplan for deres facilitet, der tager hensyn til de lokale potentiale og det kommunale helhedsperspektiv.

Planen udvikles i samarbejde med kommunens fritidssektion, brugerne af faciliteten samt borgerne i lokalområdet.

I forbindelse med planens tilblivelse udvikles der skabeloner og værktøjer til brug for udarbejdelse af udviklingsplaner for selvejende idrætshaller, som stilles til rådighed for andre kommuner.

Effektmål

  • 75% af alle bestyrelsesmedlemmer i de selvejende haller i Thisted Kommune deltager på uddannelsesforløbet
  • Alle selvejende haller i Thisted Kommune har en synlig udviklingsplan, der er i gangsat i 2016
  • Deltagerne på forløbet beretter om øget tilfredshed med samarbejdet med Thisted Kommune vedr. udvikling og drift af den respektive facilitet
  • Deltagerne på uddannelsen beretter om øget motivation til det frivillige arbejde i den respektive bestyrelse
  • Alle selvejende haller har en udviklingsplan, der tager højde for aktuelle og fremtidige udfordringer, og som er igangsat.

Målgruppe

Bestyrelser i de selvejende institutioners bestyrelser og kommunale faciliteter,

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

At etablere tillid og åbent forum der respektere fortiders historier, men ligeledes kigger fremad uden at negligere fortiden.

Projektets største succesoplevelse(r)

Det simrer og koger med ideer og initiativer samt diskussionslyst når der er samling, og bestyrelserne er meget tro overfor udviklingsideerne og bakker i aller højeste grad op om netværket. Over 40-50 fremmødte bestyrelsesmedlemmer til hver seance vidner og ejerskab!

Vigtigste læringspunkter

Efter vi føler vi er lykkedes med dette projekt, føler vi, at vi kan løfte alle komplicerede problemstillinger på fritidsområdet.

Presse

Kontaktperson

Louise Kjærsgaard Bertelsen
lokb@thisted.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune