Aabenraa Kommune

 • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Overvægtige børn i alderen 3-18 år

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Ta’ Chancen – fra Sværvægt til Letvægt

  Projektbeskrivelse

  I Aabenraa Kommune er der en tydelig udfordring omkring overvægt. Der er derfor et klart behov for at lave en ekstra indsats på dette område. Her vil Aabenraa Kommune gerne vise vejen og etablere et helhedsorienteret tilbud. Derfor er … • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Børn med særlige behov

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2014

  Ta’ Chancen – Foreningsidræt for Børn med Særlige Behov

  Projektbeskrivelse

  Mange idrætsforeninger vil gerne gøre en indsats for at få børn med særlige behov integreret i foreningslivet. Men en barriere for at komme i gang kan være, at de ikke føler sig fagligt rustet som forening eller som instruktører. … • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Idrætsuvante borgere

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Aabenraa i Bevægelse

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Aabenraa i Bevægelse

  Projektbeskrivelse

  Projektet Aabenraa i bevægelse er et bevægelsesprojekt i Aabenraa Kommune, der definerer et helt nyt fundament for bevægelse og organiseringen af aktiviteter for alle borgere herunder … • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Unge i Aabenraa Kommune primært fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser

  Projektperiode:
  01/08 - 2014 - 31/08 - 2016

  3xI – Idræt, Idé og Innovation

  Projektbeskrivelse

  Projektet 3XI – Idræt, Idé og Innovation går ud på at skabe et innovativt og kreativt netværk for unge i Aabenraa Kommune primært fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Netværket skal samle unge fra hele Aabenraa Kommune med faglig … • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Elever fra uddannelsesinstitutioner, herunder folkeskole, ungdomsuddannelser og social- og sundhedshjælperuddannelsen

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2015

  Aktiv Campus Aabenraa – med Fokus på Hjerne og Hjerte

  Projektbeskrivelse

  Projekt ”Aktiv Campus Aabenraa” tager afsæt i Aabenraa Kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan 2018, hvor målet er, at sundhed og bevægelse bliver en naturlig del af børn og unges hverdag, og at kommunen skal være med til at skabe … • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Skolebørn i udskolingsårene

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  På Linje med Breddeidræt

  Projektbeskrivelse

  Aabenraa Kommune ønsker i samarbejde med DGI Sønderjylland at udvikle et koncept for, hvordan skolerne i Aabenraa Kommune kan tilbyde breddeidrætsklasser. Med breddeidrætten som samarbejdspartner, og medspiller, sikres ikke alene kendskab til en stor og vigtig dansk kulturtradition, men … • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Børn og unge

  Projektperiode:
  01/08 - 2014 - 01/06 - 2016

  Foreningen i Skolen

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Foreningen i Skolen

  Projektbeskrivelse

  Efter gode erfaringer med projektet Skolesport i både skoleåret 2012/13 og dette skoleår 2013/14 vil Aabenraa Kommune med projektet Foreningen i Skolen tilføje flere nye elementer, …Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune