Aalborg Kommune

 • Aalborg Kommune
  Målgruppe:
  De uafhængige unge (12-18 år) samt voksne i den frie I-fase og forældregruppen.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 17/12 - 2012

  Gå-ud-på-gaden-idræt

  Projektbeskrivelse

  Aalborg Kommune vil med dette projekt sætte fokus på det offentlige rum som arena for fysisk aktivitet. Der skal anlægges et antal multibaner og anvendelsen af disse skal varieres og styrkes. Derudover skal der laves forsøg
  med nye aktivitetsmuligheder … • Aalborg Kommune
  Målgruppe:
  Borgere i landdistrikterne hvor der er langt mellem idrætstilbuddene.

  Projektperiode:
  08/03 - 2010 - 16/12 - 2011

  Idræt i landdistrikterne

  Projektbeskrivelse

  Dette projekt skal afprøve en metode for, hvordan man kan sikre gode og varierede aktivitetsmuligheder i landdistrikterne. De varierede aktivitetstilbud skal sikres gennem samarbejde med idrætsforeninger fra hele kommunen. Idrætsforeningerne skal levere aktiviteterne ude i landdistrikterne, der hvor borgerne … • Aalborg Kommune
  Målgruppe:
  Borgere med nedsat funktionsevne.

  Projektperiode:
  02/08 - 2010 - 09/12 - 2011

  Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB)

  Projektbeskrivelse

  Projektet skal forbedre indsatsen omkring handicapidræt og Tilpasset Idræt & Bevægelse (TIB) for borgere med nedsat funktionsevne.

  Følgende områder vil blive prioriteret:

  1. Samling og formidling af viden om idrætsmuligheder i fritiden til relevante afdelinger og fagpersoner i kommunens forvaltningsenheder • Aalborg Kommune
  Målgruppe:
  Børn og unge

  Projektperiode:
  09/08 - 2010 - 26/08 - 2011

  DUSport

  Projektbeskrivelse

  DUsport skal skabe fysisk aktivitet på 10 udvalgte skoler lige efter skoletid for de afhængige unge: eleverne i 3. – 6. klasse. Aktiviteterne skal skabes af ”ildsjæle” i krydsfeltet mellem skole, DUS og foreningslivet. Vi ved fra tidligere projekter, … • Aalborg Kommune
  Målgruppe:
  Frivillige ledere og foreningslivet som helhed.

  Projektperiode:
  08/02 - 2010 - 10/06 - 2011

  Samarbejdsportal for foreningsledere

  Projektbeskrivelse

  De frivillige foreningsledere i Aalborg Kommune efterlyser en formidlingsværktøj, som kan fremme samarbejdet foreningerne i mellem. Projektets målsætning er, at udvikle en it – baseret og græsrodsorienteret formidlingsplatform (samarbejds-/partnerskabsportal), som effektivt kan skabe forbindelse mellem de frivillige ledere i … • Aalborg Kommune
  Målgruppe:
  Alle borgere i Aalborg Kommune

  Projektperiode:
  02/08 - 2010 - 08/04 - 2011

  Analyse og optimering af idrætsfaciliteter

  Projektbeskrivelse

  I Aalborg Kommune findes ca. 125 forskellige idrætsanlæg. Størstedelen er kommunalt ejede, den resterende del er selvejende institutioner med en driftsaftale med Aalborg Kommune. Der er en forventning om, at der kan frigøres betydelige mængder træningstid ved at regulere … • Aalborg Kommune
  Målgruppe:
  12-25 årige

  Projektperiode:
  06/09 - 2010 - 07/03 - 2011

  Sport2go

  Projektbeskrivelse

  De unge i teenagealderen frigør sig fra barndommens strukturer – og der sker et drastisk fald i teenageres idrætsdeltagelse.
  Med inspiration fra et belgisk koncept vil Aalborg Kommune, i samarbejde med DGI Nordjylland, etablere et tilbud til de 12-25 …Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune