Faaborg-Midtfyn

 • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Alle brugere af Faaborg-Midtfyn Kommunes idrætsfaciliteter.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 20/12 - 2011

  Sunde faciliteter – etablering af friturefrizone

  Faciliteter i bevægelse

  Projektbeskrivelse

  Træning, aktivitet, fedtforbrænding… Og så en burger med pomfritter og en cola til afslutning?

  Faaborg-Midtfyn Kommune vil være en friturefri zone i 2011. Faaborg-Midtfyn Kommune vil leve op til, at familier skal have mulighed for i … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Halinspektører i Faaborg-Midtfyn Kommune

  Projektperiode:
  01/09 - 2010 - 16/12 - 2011

  Fra bestyrer til aktivitetsiværksætter

  Projektbeskrivelse

  Faciliteterne står i kraft af de store forandringer i befolkningens idrætsvaner over for store udfordringer. Ved at være med til at udvikle og delvist redefinere rollen som halinspektør og lægge mere vægt på iværksætteri og aktivitetsledelse, ønsker kommunen at … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Unge i Faaborg-Midtfyn Kommune – 12-19 årige

  Projektperiode:
  03/01 - 2011 - 16/12 - 2011

  Aktiv ungdomskultur – Kurser og inspirationsmøder

  Foreninger skal møde de unge med nye tilbud

  Projektbeskrivelse

  Foreningslivet har en udfordring i at fastholde de unge i foreningerne. Faaborg-Midtfyn Kommune vil give foreningerne en indsigt i de unge, deres hverdag, deres kultur, deres kommunikationsformer og understøtte foreningerne i … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Unge i Faaborg-Midtfyn Kommune – 12-19 årige

  Projektperiode:
  03/01 - 2011 - 16/12 - 2011

  Aktiv ungdomskultur – Inspirationskaravane

  Foreninger skal møde de unge med nye tilbud

  Projektbeskrivelse

  Foreningslivet har en udfordring i at fastholde de unge i foreningerne. Faaborg-Midtfyn Kommune vil give foreningerne en indsigt i de unge, deres hverdag, deres kultur, deres kommunikationsformer og understøtte foreningerne i … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Borgere i de enkelte lokalsamfund og ryttere i Faaborg-Midtfyn Kommune samt turister.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 09/12 - 2011

  Bynære stier i skov- og landbrugslandet

  Projektbeskrivelse

  Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at være helt i front, når det drejer sig om borgernes muligheder for daglige gå- og motionsture i grønne områder tæt på deres bopæl. Kommunen vil desuden styrke rytteres adgang til turridning i det åbne land … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Motionister i Faaborg-Midtfyn Kommune

  Projektperiode:
  05/07 - 2010 - 09/12 - 2011

  Bynære motionsområder og -mødesteder

  Projektbeskrivelse

  Faaborg-Midtfyn Kommune har et mål om i 2015 at have en mangfoldighed af fleksible fritidstilbud, der giver borgere i alle aldersgrupper mulighed for at leve et aktivt og sundt liv med masser af bevægelse og motion. Det kræver bl.a. … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Unge i Faaborg-Midtfyn Kommune

  Projektperiode:
  03/01 - 2011 - 09/12 - 2011

  Aktiv ungdomskultur – SMS – Social Med Sport

  UNGiFMK – Foreningerne skal møde de unge med nye tilbud

  Projektbeskrivelse

  Foreningslivet har en udfordring i at fastholde de unge i foreningerne. Faaborg-Midtfyn Kommune vil give foreningerne en indsigt i de unge, deres hverdag, deres kultur, deres kommunikationsformer og understøtte … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Skolebørn i Faaborg-Midtfyn Kommune

  Projektperiode:
  11/01 - 2010 - 09/12 - 2011

  Skoler i bevægelse – Skole-foreningssamarbejde

  Projektbeskrivelse

  Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne have børn til at dyrke mere idræt og undgå frafald, og derfor har kommunen undersøgt vigtigheden og potentialerne i at sikre en god overgang fra organiserede skoleaktiviteter til organiserede fritidsaktiviteter. Kommunen vil arbejde med at … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Frivillige-sociale foreninger og idrætsforeninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

  Projektperiode:
  10/01 - 2011 - 02/12 - 2011

  Etablering af samarbejdsstrukturer mellem frivillig-sociale foreninger og idrætsforeninger

  Projektbeskrivelse

  Faaborg-Midtfyn Kommune deler Breddeidrætsudvalgets opfattelse af, at der er behov for at gøre en særlig indsats for at få socialt udsatte og idrætssvage grupper i aktivitet. Derfor blev forskellige projekter opstartet med henblik på særligt at give de grupper … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Dagtilbud, specialinstitutioner og seniorer i Faaborg-Midtfyn Kommune

  Projektperiode:
  06/09 - 2010 - 02/12 - 2011

  Aktiviteter for dagtilbud, specialinstitutioner og seniorer i ledige haltimer

  Projektbeskrivelse

  Projektet ønsker at aktivere ovennævnte brugergrupper indenfor ledig tid – primært i dagtimer og evt. weekender. Brugere af specialinstitutioner og seniorer er begge idrætssvage grupper, der er vigtige at få aktiveret idet idræt kan virke som en forebyggende og … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Børnehavebørn og skolebørn i Faaborg-Midtfyn Kommune

  Projektperiode:
  14/06 - 2010 - 11/11 - 2011

  Historier der bevæger dig

  Projektbeskrivelse

  Pædagoger, børnebibliotekarer og professionelle fortællere fortæller historier, hvor kroppen tages i brug hos både fortæller og publikum, der deltager fysisk i de historier, der oprulles.

  Målsætning/Succeskriterier

  At få flere børn til at bevæge sig og skabe en aktiv indlevelse … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Skolebørn på Nordagerskolen

  Projektperiode:
  02/08 - 2010 - 11/11 - 2011

  Skoler i bevægelse – Bevægelse på Nordagerskolen i Ringe

  Projektbeskrivelse

  Nordagerskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune har lavet en strategi med øget fokus på elevernes – og de ansattes – sundhed ud fra Forebyggelseskommissionens anbefalinger. Skolen har allerede investeret næsten 500.000 kr. i egen kantine, multibane, interaktive legeredskaber m.m., samt på … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune

  Projektperiode:
  01/03 - 2010 - 07/10 - 2011

  Idrætsaktiviteter i skolernes ferier

  Projektbeskrivelse

  Sommerskoler er et udbredt fænomen i Danmark, mens planlægning af idrætsskoler i andre perioder af året er relativt uprøvet. Erfaringerne med skoler rettet særligt mod også at integrere idrætsuvante er ligeledes sparsomme.

  Formålet med dette projekt er at udnytte … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Projekt A: Overvægtige drenge og piger i alderen 10-12 år, henvist til vægttabsvejledning i Faaborg-Midtfyn Kommune, ”Ka’ du knuse kilo?”.

  Projekt B: Kvinder med type 2 diabetes, eller overvægtige kvinder i risikogruppen for at udvikle type 2 diabetes, i alderen 25-50 år.

  Projektet falder ind under Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupp

  Projektperiode:
  08/03 - 2010 - 12/08 - 2011

  Sund og klog i naturområdet Tarup/Davinde

  Projektbeskrivelse

  Projekt Sund og Klog er et initiativ til at udvikle et motionskoncept i naturen, som retter sig mod forskellige målgrupper med særlige behov for tilpassede aktiviteter. Konceptets grundlæggende idé er at bruge naturen som ramme om et motionstilbud, samtidigt … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Børn i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 12/08 - 2011

  Børn og bevægelse – Bevægelse i dagtilbud

  Projektbeskrivelse

  Hvis vi vil give børnene i daginstitutionerne en mere aktiv hverdag, er der er behov for øget fokus på motorik, idræt og bevægelse i daginstitutionerne. Derfor iværksættes et projekt, der har til formål at forbedre daginstitutionernes muligheder for at … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Børn i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 12/08 - 2011

  Aktiviteter i daginstitutioner

  Projektbeskrivelse

  Hvis vi vil give børnene i daginstitutionerne en mere aktiv hverdag, er der er behov for øget fokus på motorik, idræt og bevægelse i daginstitutionerne. Derfor iværksættes et projekt, der har til formål at forbedre daginstitutionernes muligheder for at … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Skolebørn på Sundskolen

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 11/06 - 2010

  Skoler i bevægelse – Udeliv i Sundskolen

  Projektbeskrivelse

  Sundskolen har en specialgruppe for den ældste gruppe af børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne har stort behov for kropslig udfoldelse og kropslig erfaringsopsamling samt bevidst opmærksomhed over for egen aktivitet i samarbejde med omgivelserne. Projektet går ud på, at … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  2-6 årige i Faaborg-Midtfyn Kommune

  Projektperiode:
  11/01 - 2010 - 05/03 - 2010

  Biblioteker i bevægelse

  Projektbeskrivelse

  Biblioteker er typisk offentlige rum, hvor mange forskellige typer af borgere og børn kommer, også borgere der ikke bevæger sig. Bibliotekerne kan således være med til at inspirere/motivere borgere til bevægelse. Det skal være sjovt at gå ind på … • Faaborg-Midtfyn
  Målgruppe:
  Administrativt personale og bestyrelser i Faaborg-Midtfyn Kommunes idrætshaller

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 20/12 - 2011

  Udviklingsplaner og helhedsplan

  Bevægelse i faciliteter: Udviklingsplaner for kommunens halfaciliteter – strategiske tiltag i.f.t fremtidens behov

  Projektbeskrivelse

  Faaborg-Midtfyn Kommune vil understøtte udviklingen af faciliteter med særlig fokus på, at faciliteterne udvikles i takt med, at befolkningens idrætsvaner forandres. Det vil bl.a. sige, at …Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune