Faciliteter – udvikling og anvendelse

Udviklingen i befolkningens idrætsvaner med bl.a. et stigende antal selvorganiserede idrætsudøvere sætter fokus på tilgængelighed, multifunktionalitet og kapacitet i de fysiske rammer for idrætsudøvelse. Der er behov for løbende at modernisere, opgradere og udvikle nye typer anlæg, byrum og andre udearealer. Derudover er det en udfordring at sikre, at de eksisterende idrætsfaciliteter udnyttes fuldt ud.

 • Aarhus Kommune
  Målgruppe:
  Idrætsuvante borgere

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Fitness i det Fri

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Fitness i det Fri

  Projektbeskrivelse

  Aarhus Kommune har igennem de seneste år anlagt en lang række udendørs fitnesspladser – og flere er på vej i samarbejde med en række lokale … • Aarhus Kommune
  Målgruppe:
  Målgruppen er ALLE: Kommunens borgere og gæster, børn, unge og voksne som er eksisterende eller potentielle idrætsforeningsmedlemmer og/eller brugere af faciliteter og aktiviteter på, ved og i vand

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Den Blå Rambla

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Den Blå Rambla

  Projektbeskrivelse

   

  Projektet Den Blå Rambla tager sit udgangspunkt i vandsportsaktiviteter og idrætsforeninger langs kyststrækningen i Aarhus Kommune, Aarhus Havn og Aarhus Å fra udløbet i havnen … • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Elever fra uddannelsesinstitutioner, herunder folkeskole, ungdomsuddannelser og social- og sundhedshjælperuddannelsen

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2015

  Aktiv Campus Aabenraa – med Fokus på Hjerne og Hjerte

  Projektbeskrivelse

  Projekt ”Aktiv Campus Aabenraa” tager afsæt i Aabenraa Kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan 2018, hvor målet er, at sundhed og bevægelse bliver en naturlig del af børn og unges hverdag, og at kommunen skal være med til at skabe … • Thisted Kommune
  Målgruppe:
  Bestyrelser i selvejende institutioner og kommunale faciliteter

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2014

  Videreudvikling for Hal-ejerne – fra Facilitet til Facilitator

  Projektbeskrivelse

  Gennem et fælles uddannelsesforløb kompetenceudvikles bestyrelserne i de selvejende institutioner og kommunale faciliteter, så de er i stand til at påtage sig rollen som arbejdsgiver og ansvarlige for udviklingen i de respektive faciliteter.

  Uddannelsens indhold, omfang og tilrettelæggelse skal … • Thisted Kommune
  Målgruppe:
  Halinspektører i Thisted Kommune

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Videreudvikling af Hal-hjernerne – fra Facilitet til Facilitator

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Videreudvikling af Hal-hjernerne

  Projektbeskrivelse

  Alle halinspektører i Thisted Kommune tilbydes en fælles tilrettelagt videreuddannelse, der giver dem indsigt i udvikling i danskernes motionsvaner, udvikling og igangsætning af nye aktiviteter samt … • Roskilde Kommune
  Målgruppe:
  Alle borgere og institutioner

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Idræt til selvorganiserede Grupper

  Projektbeskrivelse

  Roskilde Kommune ønsker med dette projekt at skabe én indgang for borgerne til at dyrke selvorganiseret idræt. Tilbuddet er både til borgere og institutioner.

  Projektet er et pilotprojekt og skal teste, hvordan sale og haller i praksis kan bruges … • Mariagerfjord Kommune
  Målgruppe:
  Børn og unge, voksne og seniorer

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Mere Idræt For Pengene

  Projektbeskrivelse

  Mariagerfjord Kommunes haller og multisale står tomme en stor del af tiden fra 14.30-22.30. Ydermere er det kun en fjerdedel af alle kommunens borgere, der benytter idrætshallerne via en forening. Derfor skal idrætsfaciliteterne gøres interessante for forenings- og idrætsuvante … • Mariagerfjord Kommune
  Målgruppe:
  Overvægtige børn i alderen 3-18 år og deres familier.

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Så Letter Vi

  Projektbeskrivelse

  Mariagerfjord Kommune er en af de kommuner i Region Nordjylland med flest overvægtige børn. Den overordnede målsætning for dette delprojekt er derfor etableringen af et helhedsorienteret og individuelt tilpasset tilbud til overvægtige børn og unge i alderen 3-18 år, … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Voksne i alderen 25-45 år, som til daglig dyrker lidt eller ingen motion

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Lokal Motion

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Lokal Motion

  Projektbeskrivelse

  I samarbejde med grundejerforeninger og lokale foreninger etableres rammer for lokal motion. Målgruppen er børnefamilier og andre borgere, der kan have svært ved at finde tid og … • Gribskov Kommune
  Målgruppe:
  Kommunens skoler, institutioner, borgere, foreninger og turister.

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Den Mobile Grejbank ved kystnære områder

  Projektbeskrivelse

  Den Mobile Grejbank er en større lukket trailer, der kan transporteres ud til natursteder ved skov, sø og langs vores kyster. Traileren indeholder en standardpakke med materialer til bevægelsesaktiviteter, natur og teknik samt vandaktiviteter.

  Yderligere aktivitetsmaterialer pakkes efter ønske …Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune