Gentofte Kommune

 • Gentofte Kommune
  Målgruppe:
  Skoler og SFO’er i kommunen.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 07/12 - 2012

  Inddragelse af specialister i idrætsundervisningen og SFO

  Projektbeskrivelse

  Inddragelse af specialister i idrætsundervisningen og SFO har givet skoler, SFO’er og fritidscentre mulighed for at benytte specialister som gæstelærere i undervisningen. Specialisterne, der primært er rekrutteret blandt kommunens idrætsforeninger, har inspireret lærere og pædagoger til nye idrætsformer og • Gentofte Kommune
  Målgruppe:
  Skolebørn på Gentofte Kommunes folkeskoler.

  Projektperiode:
  09/08 - 2010 - 08/06 - 2012

  Kvalificering af svømmeundervisningen

  Projektbeskrivelse

  Svømmetilbuddet for skolebørn i Gentofte Kommune tilbydes fremover på 2. klassetrin i SFO-regi mellem kl. 8 og 14. Modulerne er tilrettelagt, så vandtiden øges fra ca. 30 min. til 50 min. per gang. Tilbuddet har fået navnet GFO-svøm og … • Gentofte Kommune
  Målgruppe:
  Borgere i Gentofte Kommune.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 16/12 - 2011

  Helligdommen

  Projektbeskrivelse

  Aktivitetszone Helligdommen er et udviklingsprojekt delt i to – dels er der anlagt nye aktivitetsbaner, herunder bl.a. en multibane og to boldbure, og dels er der afholdt tre træningsforløb for at inspirere nye borgergrupper til fysisk aktivitet på området. … • Gentofte Kommune
  Målgruppe:
  Børnefamilier i Gentofte Kommune.

  Projektperiode:
  08/02 - 2010 - 16/12 - 2011

  Familiesport

  Projektbeskrivelse

  Med Familiesport vil Gentofte Kommune gerne udvikle et tilbud til den travle børnefamilie, som tilgodeser både børn og forældres behov for fysisk aktivitet og fleksibilitet. Der er tale om et tilbud hvor familien enten kan dyrke en aktivitet sammen … • Gentofte Kommune
  Målgruppe:
  Borgere med handicap, både fysiske og psykiske, med funktionsnedsættelser og adfærdsforstyrrelser.

  Projektperiode:
  10/09 - 2010 - 16/12 - 2011

  Min Fritid

  Projektbeskrivelse

  Der er ansat fem koblingsmedarbejdere på handicapområdet for at give overblik over mulighed for foreningsaktiviteter, skabe kontakt mellem borgere og foreninger og tilrettelægge medlemskabet ud fra særlige behov. Koblingsmedarbejderne arbejder ud fra en metode, hvor der er fokus på … • Gentofte Kommune
  Målgruppe:
  Institutioner, skoler og foreninger.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 16/12 - 2011

  Brobygning mellem institutioner og foreninger

  Projektbeskrivelse

  Gentofte Kommune vil styrke kontakten mellem foreninger, skole, SFO og fritidsordninger for at inspirere til nye bevægelsesformer i institutionerne og bane vej for nye medlemmer i foreningerne. Ligeledes skal der gøres en indsats for at fastholde disse medlemmer i … • Gentofte Kommune
  Målgruppe:
  Borgere i Gentofte Kommune.

  Projektperiode:
  08/02 - 2010 - 09/12 - 2011

  Aktiv i Gentofte

  Projektbeskrivelse

  Gentofte Kommune har gennem en årrække udviklet syv såkaldte BKO’er – BevægelsesKlareOmråder forskellige steder i kommunen. Et BKO er et offentligt område, der inviterer til fysisk aktivitet, leg og udfoldelse.

  Aktiv i Gentofte bygger på idéen om Borger BKO’er. … • Gentofte Kommune
  Målgruppe:
  Elever og lærere på 10. klassecenteret.

  Projektperiode:
  08/08 - 2011 - 25/11 - 2011

  Energi i Skoledagen

  Projektbeskrivelse

  Energi i skoledagen har haft fokus på ungdomsgruppens frafald fra idrætsforeningerne og deres sårbarhed i forhold til at danne uhensigtsmæssige idrætsvaner. Projektet foregik på kommunens 10. klassecenter, hvor eleverne på den gymnasieforberedende linje dels blev undervist i teoretiske emner … • Gentofte Kommune
  Målgruppe:
  Borgerne i Gentofte Kommune.

  Projektperiode:
  08/02 - 2010 - 04/11 - 2011

  Kom og vær med

  Projektbeskrivelse

  Kom og vær med har tilbudt borgerne en række aktiviteter i afgrænsede forløb. Dette er sket i samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Borgerne kunne deltage, når de havde tid og lyst, og fik derved mulighed for helt uforpligtende at • Gentofte Kommune
  Målgruppe:
  Ansatte i Gentofte Kommune.

  Projektperiode:
  01/03 - 2010 - 09/09 - 2011

  Energi på arbejdspladsen

  Projektbeskrivelse

  Energi på arbejdspladsen har tilbudt ugentlig løbetræning for Gentofte Kommunes ansatte frem mod DHL stafetten. RH Running har forestået træningen, som har været inddelt i forskellige niveauer, så alle medarbejdere, uanset forhenværende aktivitetsniveau, kunne deltage. Hvert træningsniveau har haft …Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune