Høje-Taastrup Kommune

 • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Voksne, familier samt mindre idrætsvante borgere

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Aktivt for Alle

  Projektbeskrivelse

  Høje-Taastrup Kommune vil skabe nye og anderledes indgangsvinkler til at få borgerne til at være fysisk aktive. Idrætstilbuddene skal præsentere nye aktiviteter for en given målgruppe eller i nye sammenhænge.

  Med projektet Aktivt for Alle vil borgerne blive tilbudt … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Voksne på arbejdspladser

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Idræt på Arbejdspladsen

  Projektbeskrivelse

  Projekt Idræt på Arbejdspladsen fokuserer på at skabe aktivitetsmuligheder i direkte forbindelse med arbejdsdagen.

  Høje-Taastrup har mange private virksomheder og der flytter hele tiden flere til – senest er det DSB, som er flyttet til kommunen, og både DSV … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Indskolingseleverne, mellemtrinseleverne og udskolingselever i de kommunale folkeskolen.

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Foreningsidrætten ind i Folkeskolen

  Projektbeskrivelse

  Den nye folkeskolereform stiller krav om et gennemsnit på minimum 45 minutters fysisk aktivitet i løbet af skoledagen.

  Høje-Taastrup Kommune ønsker at benytte muligheden for at opprioritere idrætten i folkeskolens udskoling i samarbejde med kommunens idrætsforeninger. Projektet giver idrætsforeningerne … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Børnehavebørn samt daginstitutionernes pædagogiske personale

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Idrætsforeninger og Daginstitutioner

  Projektbeskrivelse

  Høje-Taastrup har, som en af få kommuner i landet, 13 idrætscertificerede institutioner, der blev certificerede i 2009-2012. Certificeringen er sket i et samarbejde mellem DIF og VIA University College og bygger på en tænkning om den pædagogiske idræt, hvor … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Fysisk og psykisk handicappede

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Inklusion for fysisk og psykisk Handicappede

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede

  Projektbeskrivelse

  Projektet omfatter særlige motionstilbud for fysisk og psykisk handicappede med fokus på inklusion i eksisterende foreninger. Mennesker med fysiske og psykiske handicap har … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Voksne i alderen 25-45 år, som til daglig dyrker lidt eller ingen motion

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Lokal Motion

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Lokal Motion

  Projektbeskrivelse

  I samarbejde med grundejerforeninger og lokale foreninger etableres rammer for lokal motion. Målgruppen er børnefamilier og andre borgere, der kan have svært ved at finde tid og … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Piger i alderen 12-20 år.

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Etniske Piger

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Etniske Piger

  Projektbeskrivelse

  Projektet er et udviklingsprojekt, hvor etniske piger i udskolingen skal være med til at udvikle motionstilbud til dem selv og deres eget netværk. Motionstilbuddet skal efterfølgende oprettes … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Ældre med nedsat mobilitet og mennesker med en kronisk sygdom

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Patienter og Ældre

  Projektbeskrivelse

  Høje-Taastrup Kommune vil skabe skræddersyede motionshold for mennesker, som ikke kan deltage på almindelige aftenskolehold eller i foreningsaktiviteter på grund af deres sygdom eller generelle svækkelse. Det drejer sig om svage ældre med nedsat mobilitet og mennesker med en …Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune