Idræt for børn og unge

Alle danske børn skal have lejlighed til at erfare glæden ved idræt, leg og bevægelse på en måde, så børnene får en livslang glæde ved idræt og fysisk aktivitet. Overordnet bør målet være, at alle børn og unge får mulighed for mindst 7 timers idræt og fysisk aktivitet om ugen (40 projekter).

 • Aarhus Kommune
  Målgruppe:
  Målgruppen er ALLE: Kommunens borgere og gæster, børn, unge og voksne som er eksisterende eller potentielle idrætsforeningsmedlemmer og/eller brugere af faciliteter og aktiviteter på, ved og i vand

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Den Blå Rambla

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Den Blå Rambla

  Projektbeskrivelse

   

  Projektet Den Blå Rambla tager sit udgangspunkt i vandsportsaktiviteter og idrætsforeninger langs kyststrækningen i Aarhus Kommune, Aarhus Havn og Aarhus Å fra udløbet i havnen … • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Unge i Aabenraa Kommune primært fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser

  Projektperiode:
  01/08 - 2014 - 31/08 - 2016

  3xI – Idræt, Idé og Innovation

  Projektbeskrivelse

  Projektet 3XI – Idræt, Idé og Innovation går ud på at skabe et innovativt og kreativt netværk for unge i Aabenraa Kommune primært fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Netværket skal samle unge fra hele Aabenraa Kommune med faglig … • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Elever fra uddannelsesinstitutioner, herunder folkeskole, ungdomsuddannelser og social- og sundhedshjælperuddannelsen

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2015

  Aktiv Campus Aabenraa – med Fokus på Hjerne og Hjerte

  Projektbeskrivelse

  Projekt ”Aktiv Campus Aabenraa” tager afsæt i Aabenraa Kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan 2018, hvor målet er, at sundhed og bevægelse bliver en naturlig del af børn og unges hverdag, og at kommunen skal være med til at skabe … • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Skolebørn i udskolingsårene

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  På Linje med Breddeidræt

  Projektbeskrivelse

  Aabenraa Kommune ønsker i samarbejde med DGI Sønderjylland at udvikle et koncept for, hvordan skolerne i Aabenraa Kommune kan tilbyde breddeidrætsklasser. Med breddeidrætten som samarbejdspartner, og medspiller, sikres ikke alene kendskab til en stor og vigtig dansk kulturtradition, men … • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Børn og unge

  Projektperiode:
  01/08 - 2014 - 01/06 - 2016

  Foreningen i Skolen

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Foreningen i Skolen

  Projektbeskrivelse

  Efter gode erfaringer med projektet Skolesport i både skoleåret 2012/13 og dette skoleår 2013/14 vil Aabenraa Kommune med projektet Foreningen i Skolen tilføje flere nye elementer, … • Thisted Kommune
  Målgruppe:
  Børn og unge

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Digital Fritid – Kommunikation af Idrætstilbud på Unges Vilkår

   

  Projektbeskrivelse

  En af de helt store udfordringer, når man vil øge børn og unges deltagelse i idræt og motion, er at få børn og unge i tale, og at tilrettelægge aktiviteterne, så de er tilpasset de unges ønsker og … • Thisted Kommune
  Målgruppe:
  Elever i kommunens folkeskoler

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Idræt på Kanten – øget idrætsdeltagelse igennem Partnerskaber

   

  Projektbeskrivelse

  Thisted Kommune har en målsætning om, at alle børn i folkeskolealderen er fysisk aktive i mindst 7 timer i løbet af en skoleuge, og at en del af de 7 timer foregår i regi af selvvalgte foreninger.

  Målsætningen … • Roskilde Kommune
  Målgruppe:
  Elever på erhvervsskoler

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Bevægelse på Erhvervsskoler

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Bevægelse på Erhvervsskoler

  Projektbeskrivelse

  Roskilde Kommune ønsker i tæt samarbejde med Roskilde Handelsskole Grunduddannelse (HG), at udvikle et koordineret samarbejde om strukturerede idrætstilbud til eleverne i organiserede rammer, hvor foreningslivet … • Roskilde Kommune
  Målgruppe:
  Børn og unge

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Foreningslivet ind i Folkeskolen

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Foreningerne ind i Folkeskolen

  Projektbeskrivelse

  Roskilde Kommune vil med projektet skabe en ny organisering af foreningsaktiviteter i folkeskolens undervisning og danne konkrete partnerskaber mellem kommune, skoler og de lokale foreninger … • Mariagerfjord Kommune
  Målgruppe:
  Idrætsforeningsuvante børn

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Aktiv Ferie

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Aktiv Ferie

  Projektbeskrivelse

  Projektet er et gratis tilbud målrettet idrætsforeningsuvante børn, samt børn, der ikke kommer på ferie med deres mor og far. Dog viser egne undersøgelser i kommunen, at … • Mariagerfjord Kommune
  Målgruppe:
  Overvægtige børn i alderen 3-18 år og deres familier.

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Så Letter Vi

  Projektbeskrivelse

  Mariagerfjord Kommune er en af de kommuner i Region Nordjylland med flest overvægtige børn. Den overordnede målsætning for dette delprojekt er derfor etableringen af et helhedsorienteret og individuelt tilpasset tilbud til overvægtige børn og unge i alderen 3-18 år, … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Indskolingseleverne, mellemtrinseleverne og udskolingselever i de kommunale folkeskolen.

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Foreningsidrætten ind i Folkeskolen

  Projektbeskrivelse

  Den nye folkeskolereform stiller krav om et gennemsnit på minimum 45 minutters fysisk aktivitet i løbet af skoledagen.

  Høje-Taastrup Kommune ønsker at benytte muligheden for at opprioritere idrætten i folkeskolens udskoling i samarbejde med kommunens idrætsforeninger. Projektet giver idrætsforeningerne … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Børnehavebørn samt daginstitutionernes pædagogiske personale

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Idrætsforeninger og Daginstitutioner

  Projektbeskrivelse

  Høje-Taastrup har, som en af få kommuner i landet, 13 idrætscertificerede institutioner, der blev certificerede i 2009-2012. Certificeringen er sket i et samarbejde mellem DIF og VIA University College og bygger på en tænkning om den pædagogiske idræt, hvor … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Fysisk og psykisk handicappede

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Inklusion for fysisk og psykisk Handicappede

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede

  Projektbeskrivelse

  Projektet omfatter særlige motionstilbud for fysisk og psykisk handicappede med fokus på inklusion i eksisterende foreninger. Mennesker med fysiske og psykiske handicap har … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Voksne i alderen 25-45 år, som til daglig dyrker lidt eller ingen motion

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Lokal Motion

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Lokal Motion

  Projektbeskrivelse

  I samarbejde med grundejerforeninger og lokale foreninger etableres rammer for lokal motion. Målgruppen er børnefamilier og andre borgere, der kan have svært ved at finde tid og … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Piger i alderen 12-20 år.

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Etniske Piger

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Etniske Piger

  Projektbeskrivelse

  Projektet er et udviklingsprojekt, hvor etniske piger i udskolingen skal være med til at udvikle motionstilbud til dem selv og deres eget netværk. Motionstilbuddet skal efterfølgende oprettes … • Gribskov Kommune
  Målgruppe:
  Børn på 3-5. klassetrin.

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Ekstra idrætstilbud for store fritidsordningsbørn i 4. og 5. klasse

  Projektbeskrivelse

  Ekstra idrætstilbud for 4-5. klasses FO-børn på tre skoler. De ekstra idrætstilbud vil være:

  • Fodbold på mange måder – træning på multibane til små mål 1 mod 1, 2 mod 3 o.s.v., teknisk træning, driblebaner, junglering og samarbejdsøvelser.
  • Fitness • Gribskov Kommune
  Målgruppe:
  Børn og unge, elever, cyklister og flere generationer

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Gribskov Ruller

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Gribskov Ruller

  Projektbeskrivelse

  Bevægelse, hvor kroppen er motoren, og hvor det foregår på hjul – mange forskellige slags hjul:
  Cykler, kørestole, barnevogne, skateboard, rulleskøjter, sæbekasser, rulleski. Kun fantasien sætter
  grænsen.…Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune