Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper

Socialt udsatte og idrætssvage grupper omfatter forskellige grupper, som af sociale eller andre årsager er karakteriseret ved kun i mindre omfang at benytte idrættens tilbud. Grupperne er ligeledes karakteriseret ved at have et behov for særlig tilskyndelse, hvis de skal dyrke idræt og motion.

 • Aarhus Kommune
  Målgruppe:
  Målgruppen for projektet er de ældre borgere, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om minimum 30 minutters aktivitet om dagen samt to gange aktivitet/træning ugentligt.

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Strategisk Satsning på Seniorer i Foreningsidrætten

  Projektbeskrivelse

  Sundhedsprofilen for Region Midtjylland fra 2010 peger på, at 50-60 % alle ældre over 65 år ikke dyrker regelmæssig motion.

  Projektet ønsker overordnet at engagere flere foreninger i Aarhus Kommune i at tilbyde aktiviteter der retter sig mod seniorer, …



 • Aarhus Kommune
  Målgruppe:
  Mennesker med funktionsnedsættelse

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Kom Igen – For Mennesker med Funktionsnedsættelse

  Projektbeskrivelse

  Projektet ”Kom igen” har til formål at fremme idrætsdeltagelsen for mennesker med funktionsnedsættelse. Projektet skal give mennesker mulighed for at komme i gang igen med fysisk aktivitet og træning efter tab af funktionsevne.

  Målgruppen er uhomogen og kendetegnet ved …



 • Aarhus Kommune
  Målgruppe:
  Idrætssvage grupper primært blandt kortuddannede på arbejdsmarkedet og unge på erhvervsfaglige uddannelser

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Arbejdspladsen i Bevægelse

  Projektbeskrivelse

  Spir er en kommunal indsats i regi af Folkesundhed Aarhus, der skal medvirke til, at arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner bliver sundere rammer om borgernes liv. Spir er et koncept, som er udarbejdet i snitfladen mellem Aarhus Kommunes sundhedspolitik samt sports- …



 • Aarhus Kommune
  Målgruppe:
  Idrætsuvante borgere

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Fitness i det Fri

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Fitness i det Fri

  Projektbeskrivelse

  Aarhus Kommune har igennem de seneste år anlagt en lang række udendørs fitnesspladser – og flere er på vej i samarbejde med en række lokale …



 • Aarhus Kommune
  Målgruppe:
  Målgruppen er ALLE: Kommunens borgere og gæster, børn, unge og voksne som er eksisterende eller potentielle idrætsforeningsmedlemmer og/eller brugere af faciliteter og aktiviteter på, ved og i vand

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Den Blå Rambla

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Den Blå Rambla

  Projektbeskrivelse

   

  Projektet Den Blå Rambla tager sit udgangspunkt i vandsportsaktiviteter og idrætsforeninger langs kyststrækningen i Aarhus Kommune, Aarhus Havn og Aarhus Å fra udløbet i havnen …



 • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Overvægtige børn i alderen 3-18 år

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Ta’ Chancen – fra Sværvægt til Letvægt

  Projektbeskrivelse

  I Aabenraa Kommune er der en tydelig udfordring omkring overvægt. Der er derfor et klart behov for at lave en ekstra indsats på dette område. Her vil Aabenraa Kommune gerne vise vejen og etablere et helhedsorienteret tilbud. Derfor er …



 • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Børn med særlige behov

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2014

  Ta’ Chancen – Foreningsidræt for Børn med Særlige Behov

  Projektbeskrivelse

  Mange idrætsforeninger vil gerne gøre en indsats for at få børn med særlige behov integreret i foreningslivet. Men en barriere for at komme i gang kan være, at de ikke føler sig fagligt rustet som forening eller som instruktører. …



 • Aabenraa Kommune
  Målgruppe:
  Idrætsuvante borgere

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Aabenraa i Bevægelse

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Aabenraa i Bevægelse

  Projektbeskrivelse

  Projektet Aabenraa i bevægelse er et bevægelsesprojekt i Aabenraa Kommune, der definerer et helt nyt fundament for bevægelse og organiseringen af aktiviteter for alle borgere herunder …



 • Thisted Kommune
  Målgruppe:
  Unge med særlige behov

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Adventurerace-aktiviteter for Unge med Særlige Vanskeligheder

   

  Projektbeskrivelse

  Frisk luft, høj puls, udholdenhed og masser af action.

  Selvom unge med særlige behov kan være svære at integrere i traditionelle idrætter såsom fodbold og håndbold, er det ikke fordi, de ikke har evnerne til at få pulsen …



 • Thisted Kommune
  Målgruppe:
  Elever på Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  STU – Billetten til et aktivt Idrætsliv

   

  Projektbeskrivelse

  For målbevidst at kunne arbejde med at nedbringe barriererne én for én vedr. idrætsdeltagelse hos STU-elever (Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse) vil vi med samtaler grundigt kortlægge de barrierer der er for, at gruppen deltager i eksisterende idrætsaktiviteter, herunder …



 • Mariagerfjord Kommune
  Målgruppe:
  Idrætsforeningsuvante børn

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Aktiv Ferie

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Aktiv Ferie

  Projektbeskrivelse

  Projektet er et gratis tilbud målrettet idrætsforeningsuvante børn, samt børn, der ikke kommer på ferie med deres mor og far. Dog viser egne undersøgelser i kommunen, at …



 • Mariagerfjord Kommune
  Målgruppe:
  Overvægtige børn i alderen 3-18 år og deres familier.

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Så Letter Vi

  Projektbeskrivelse

  Mariagerfjord Kommune er en af de kommuner i Region Nordjylland med flest overvægtige børn. Den overordnede målsætning for dette delprojekt er derfor etableringen af et helhedsorienteret og individuelt tilpasset tilbud til overvægtige børn og unge i alderen 3-18 år, …



 • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Fysisk og psykisk handicappede

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Inklusion for fysisk og psykisk Handicappede

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede

  Projektbeskrivelse

  Projektet omfatter særlige motionstilbud for fysisk og psykisk handicappede med fokus på inklusion i eksisterende foreninger. Mennesker med fysiske og psykiske handicap har …



 • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Piger i alderen 12-20 år.

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Etniske Piger

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Etniske Piger

  Projektbeskrivelse

  Projektet er et udviklingsprojekt, hvor etniske piger i udskolingen skal være med til at udvikle motionstilbud til dem selv og deres eget netværk. Motionstilbuddet skal efterfølgende oprettes …



 • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Ældre med nedsat mobilitet og mennesker med en kronisk sygdom

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Patienter og Ældre

  Projektbeskrivelse

  Høje-Taastrup Kommune vil skabe skræddersyede motionshold for mennesker, som ikke kan deltage på almindelige aftenskolehold eller i foreningsaktiviteter på grund af deres sygdom eller generelle svækkelse. Det drejer sig om svage ældre med nedsat mobilitet og mennesker med en …



Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune