Idræt i planlægningen

Der er behov for, at idræt, motion og fysisk aktivitet i højere grad bliver inddraget i den fysiske planlægning, f.eks. ved udmøntning af kommune- og lokalplaner, helhedsplaner, byfornyelses- og områdefornyelsesindsatser. Der er behov for en større viden og samarbejde om samt opmærksomhed på, hvordan der i den fysiske planlægning og anvendelsen af arealer konkret kan indtænkes idræt, motion og fysisk aktivitet.

 • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Voksne, familier samt mindre idrætsvante borgere

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Aktivt for Alle

  Projektbeskrivelse

  Høje-Taastrup Kommune vil skabe nye og anderledes indgangsvinkler til at få borgerne til at være fysisk aktive. Idrætstilbuddene skal præsentere nye aktiviteter for en given målgruppe eller i nye sammenhænge.

  Med projektet Aktivt for Alle vil borgerne blive tilbudt … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Voksne i alderen 25-45 år, som til daglig dyrker lidt eller ingen motion

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Lokal Motion

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Lokal Motion

  Projektbeskrivelse

  I samarbejde med grundejerforeninger og lokale foreninger etableres rammer for lokal motion. Målgruppen er børnefamilier og andre borgere, der kan have svært ved at finde tid og … • Gribskov Kommune
  Målgruppe:
  Børn og unge på rideskoler, handicap-ryttere og deres familier, private ride initiativer samt
  unge, der ikke har en meningsfuld dagligdag

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Ridning i det Fri

  Projektbeskrivelse

  Gribskov Kommune har flere dejlige, offentlige skovområder med mulighed for ridning: Gribskov, Tisvilde Hegn og Strand, Snævret Skov osv. I et område som den store, drænede sø; Søborg Sø er der desuden en ridekort-ordning, som de private ejere har … • Gribskov Kommune
  Målgruppe:
  Alle børn, unge, voksne og ældre

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Gribskov Leger

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Gribskov Leger

  Projektbeskrivelse

  Alle børn, unge, voksne og ældre leger på forskellig måde, på tværs af alder og hver for sig. Leg er sjovt, engagerende og bringer mennesker sammen – … • Gribskov Kommune
  Målgruppe:
  Børn og unge, elever, cyklister og flere generationer

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Gribskov Ruller

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Gribskov Ruller

  Projektbeskrivelse

  Bevægelse, hvor kroppen er motoren, og hvor det foregår på hjul – mange forskellige slags hjul:
  Cykler, kørestole, barnevogne, skateboard, rulleskøjter, sæbekasser, rulleski. Kun fantasien sætter
  grænsen.…Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune