Køge Kommune

 • Køge Kommune
  Målgruppe:
  Lokale idrætsforeninger, der inviteres til fyraftensmøder og til et samarbejde om at afprøve teorierne i praksis i form af at igangsætte nye aktiviteter.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 19/12 - 2011

  ”Aktiviteter tiltrækker-relationer fastholder” & ”Bruger de bolden”

  Projektbeskrivelse

  Projekternes formål er at undersøge unges idrætsvaner i Køge Kommune, og derudover at videreformidle erfaringer med at fastholde unge i idrætsforeningerne.

  Køge Kommune indledte derfor i 2010 et samarbejde med ungdomsforsker Søren Østergård, som udover at forske i frivillighed … • Køge Kommune
  Målgruppe:
  Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper

  Projektperiode:
  05/04 - 2010 - 02/12 - 2011

  Forældrene på banen

  Projektbeskrivelse

  Baggrunden for projektet er det faktum at tosprogede forældre ikke i samme grad som etnisk danske forældre deltager som frivillige i det danske foreningsliv. Ligeledes er foreningerne i Køge Kommune pressede på frivillig arbejdskraft. Formålet med projektet er derfor … • Køge Kommune
  Målgruppe:
  Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper

  Projektperiode:
  05/04 - 2010 - 02/12 - 2011

  Bred spillet ud

  Projektbeskrivelse

  På baggrund af tidligere erfaringer i Kommunen med idrætsprojekter for idrætsuvante har det vist sig, at der er behov for at koordinere indsatsen, så forskellige initiativer spiller sammen, og for et kompetenceløft i foreningerne, så de kan rumme disse …Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune