Motion og idræt på og for arbejdspladsen

Arbejdspladsen er en væsentlig aktør for at give den størst mulige del af befolkningen mulighed for at leve et fysisk aktivt liv kombineret med at arbejds- og familieliv. Det er her, en stor del af befolkningen tilbringer en stor del af deres tid – det er her, der bør sættes ind, for at få fl ere i fysisk aktivitet.

 • Aarhus Kommune
  Målgruppe:
  Idrætssvage grupper primært blandt kortuddannede på arbejdsmarkedet og unge på erhvervsfaglige uddannelser

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Arbejdspladsen i Bevægelse

  Projektbeskrivelse

  Spir er en kommunal indsats i regi af Folkesundhed Aarhus, der skal medvirke til, at arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner bliver sundere rammer om borgernes liv. Spir er et koncept, som er udarbejdet i snitfladen mellem Aarhus Kommunes sundhedspolitik samt sports- … • Thisted Kommune
  Målgruppe:
  Ansatte på arbejdspladser i kommunen

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Sundheds- og Idrætsambassadører på Arbejdspladser

   

  Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Sundheds- og Idrætsambassadører på Arbejdspladser

  Projektbeskrivelse

  Vi vil tilbyde sundhedskonsulenter fra virksomheder, som yder arbejdspladser sparring til, hvad man på den enkelte arbejdsplads kan gøre for at støtte de ansatte … • Høje-Taastrup Kommune
  Målgruppe:
  Voksne på arbejdspladser

  Projektperiode:
  01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

  Idræt på Arbejdspladsen

  Projektbeskrivelse

  Projekt Idræt på Arbejdspladsen fokuserer på at skabe aktivitetsmuligheder i direkte forbindelse med arbejdsdagen.

  Høje-Taastrup har mange private virksomheder og der flytter hele tiden flere til – senest er det DSB, som er flyttet til kommunen, og både DSV …Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune