Varde Kommune

 • Varde Kommune
  Målgruppe:
  Borgeren har måske en sindslidelse, har eller har haft et misbrug. Vedkommende kan have svært ved at benytte de idrætstilbud, der findes i forvejen, eller har svært ved at komme ud blandt andre at skabe et netværk.

  Projektperiode:
  05/04 - 2010 - 16/12 - 2011

  Idræt – “dit springbræt”

  Projektbeskrivelse

  I Varde kommunes socialpsykiatriske virksomheder betjener man borgere, med mange forskellige psykiatriske problemer i større eller mindre udstrækning.

  For 5 år siden blev der etableret en idrætsforening for sindslidende, IFS. Vestjyderne.
  Der viser sig imidlertid et behov for en … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  11-15 årige børn i Lykkesgård og Sct. Jacobis skoledistrikter. Desuden forventes det, at de mange indsatser vil påvirke næ¬sten alle eleverne på skolen.

  Projektperiode:
  07/01 - 2008 - 07/12 - 2012

  SPACE – Rum til fysisk aktivitet for de 11 til 15-årige

  Projektbeskrivelse

  Projektet SPACE, rum til fysisk aktivitet er et forskningsprojekt, der handler om at etablere rammerne omkring de 11-15 årige børn, så de har let adgang til — og får lyst til — bevægelse.
  Der er 4 hoved indsatsområder:

  • Sikker • Varde Kommune
  Målgruppe:
  Skoleelever i 8.-10. kl.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 13/04 - 2012

  Idrætsundervisning i naturen – for 8. til 10. klasse

  Projektbeskrivelse

  Et af elementerne i breddeidræts-projektet er, at skabe øget fokus på natur, bevægelse og motion for målgruppen af skoleelever i 8. – 10. kl. Det er disse alderstrin, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligere at fastholde interessen for at røre … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  At flere vil dyrke motion i kommunens skove og samtidig opleve skovenes forskellige natur og stemninger — alene eller i grupper.

  Projektperiode:
  11/01 - 2010 - 02/12 - 2011

  Naturfitness i skovene

  Projektbeskrivelse

  Varde Kommune vil i løbet af 2010 og 2011 invitere til mere bevægelse og kropstræning i tre af kommunens bynære plantager: Ansager, Ølgod og Sdr. Plantage ved Varde.

  Et sammenhængende løbestisystem anlægges som bløde stier med et afvekslende forløb … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  Børneområdet

  Projektperiode:
  11/01 - 2010 - 02/12 - 2011

  Breddeidrætskoordinator – på børneområdet

  Projektbeskrivelse

  I projektperioden 2010 og 2011 er der knyttet en breddeidrætskoordinator til projektet “Idræt, leg og bevægelse i SFO”. Koordinatorens opgave er, at opsamle viden og løbende evaluere og udvikle på projektet, samt udbrede erfaringer fra projektet til andre børne- … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  Børn og unge

  Projektperiode:
  11/01 - 2010 - 02/12 - 2011

  E-sport – Elektronisk aktiv leg

  Projektbeskrivelse

  Transportabel trailer indeholdende redskaber til elektronisk aktiv leg. Eksempelvis skumrør,
  trægeværer, battlekugler, Dance-dance-revolution, sportswall mv.

  E-traileren er til både idrætsvante og uvante børn og unge.

  E-sport er større end fodbold og en af verdens hurtigst voksende idrætsgrene.

  Ideen med … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  SFO-børn og pædagoger

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 11/11 - 2011

  Idræt, leg og bevægelse i SFO

  Projektbeskrivelse

  “Idræt, leg og bevægelse i SFO” er et projekt, der handler om, at få mere bevægelse og aktiv leg ind i SFO’ernes hverdag.Der er fokus på, at bevægelse er mere og andet end traditionel idræt, og at såvel aktive … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  Primære Målgruppe er de unge og derudover alle borgere i Varde Kommune.Foreninger, fitness, løbeforeninger, klatreforeninger, spejdere m.fl.

  Projektperiode:
  08/02 - 2010 - 07/10 - 2011

  Multiareal ved Campus – den nye studieby i Varde

  Projektbeskrivelse

  Campus ligger i et stort rekreativt område nær skov og tæt ved boligområder. Multiarealet er placeret hvor de unge allerede er. Vi fokuserer på, at området lægger op til sociale arrangementer, uformelle og tværgående idrætstilbud samt oplevelser for de … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  Virksomheder i Varde Kommune.

  Projektperiode:
  08/03 - 2010 - 09/09 - 2011

  Motion på arbejdspladsen

  Projektbeskrivelse

  Arbejdspladsen kan være et godt udgangspunkt, når det handler om at give flest mulige borgere mulighed for at leve et fysisk aktivt liv. Det er her, der er en fantastisk mulighed for at nå mange borgere — der kan … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  Alle borgere i Varde kommune.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 13/05 - 2011

  Breddeidrætspark i Varde by

  Projektbeskrivelse

  Varde Kommune ejer et grønt bynært areal, der indtil 2003 var forlystelsespark. Arealet er siden groet til og henligger som naturareal med store søer i direkte tilknytning til Varde Å og den regionale vandresti, der ligger langs åen.

  En … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  Målet er - gennem idræt, bevægelse, kost og sundhed - at øge de unges velvære og selvfølelse og dermed styrke dem i deres jobsøgning.

  Projektperiode:
  06/09 - 2010 - 11/03 - 2011

  Idræt for jobsøgende

  Projektbeskrivelse

  Antallet af unge ledige mellem 18 og 29 år har i de seneste år været stærkt stigende. Mange af disse unge ledige har ofte problemer — ud over ledighed.

  Udvikling af et kort forløb bestående af forskellige fysiske aktiviteter … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  Børn og unge i skolerne i Varde Kommune.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 10/12 - 2010

  Børnefitness

  Projektbeskrivelse

  Børnefitness foregår i første omgang på den enkelte skole. Her sættes fokus på motorik og sundhed hos børn. Det kan eksempelvis være cirkeltræning, hvor øvelserne er sammensat, så der veksles mellem kondition, puls, styrke, balance og reaktion.

  Børnefitness kan … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  Uddannelse af 50 foreningsledere i Varde Kommune.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 10/12 - 2010

  Tværgående lederuddannelse

  Projektbeskrivelse

  For ganske få år tilbage var der måske 1 eller 2 urolige børn på et gymnastikhold eller et fodboldhold. I dag er der måske 4 til 6 urolige børn. Det er mange foreningsinstruktører ikke klædt på til.

  De kan … • Varde Kommune
  Målgruppe:
  Både børn på Årre Skole og den øvrige lokalbefolkning i Årre, idet der er sigtet mod at give udfordringer til alle aldre.

  Projektperiode:
  11/01 - 2010 - 08/10 - 2010

  Mere bevægelse til alle i Årre

  Projektbeskrivelse

  Åå Årre skole ønsker man i højere grad at inddrage fysisk aktivitet og bevægelse i andre fag end idræt.
  Målet er at sikre, at alle skolens elever bevæger sig mindst 30 min. om dagen i det tidsrum de er …Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune