Viborg Kommune

 • Viborg Kommune
  Målgruppe:
  At skabe tilbud til overvægtige og inaktive børn, så de får lyst til at bevæge sig sammen med andre børn

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 16/12 - 2011

  Eventyrlig Sport

  Projektbeskrivelse

  Projekt Eventyrlig sport er et rollespils projekt.

  Målet med Eventyrlig sport er at skabe tilbud til overvægtige og inaktive børn, så de får lyst til at bevæge sig sammen med andre børn og derigennem finder interesser og livsværdier, der … • Viborg Kommune
  Målgruppe:
  Projektet arbejder med 2 fokusgrupper fra hhv. Autoteknisk center og House of technology

  Hver fokusgruppe danner et hold på ca. 25 elever.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 16/12 - 2011

  Erhvervsskolesport

  Projektbeskrivelse

  Projektet er et samarbejde mellem Mercantec Viborg, Viborg Idrætsråd, DGI Midtjylland, DIF og Kultur & Service. E-skolesport skal først og fremmest være med til at afprøve metoder, der kan aktivere unge på erhvervsuddannelser. Eleverne skal blive bevidste om sundhed … • Viborg Kommune
  Målgruppe:
  Projektets hovedmålsætning er, at minimum 90 % af børnene efter projektets afslutning er idrætsaktive i et foreningstilbud. Herudover at barnet og dennes familie får professionel vejledning og viden om kost og motion og fordelene ved at leve et sundt liv.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 16/12 - 2011

  ROS (Rund og Sund)

  Projektbeskrivelse

  Viborg Kommune, Viborg Idrætsråd og Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen har i samarbejde udviklet et forløb, der har til hensigt at højne motivationen til at dyrke idræt/motion for overvægtige børn i alderen 11-13 år.

  Konkret indeholder projektet en række aktivitetstilbud i … • Viborg Kommune
  Målgruppe:
  Personer med funktionsnedsættelse i alderen 6 til ca. 40 år, som er langt fra en idrætsaktiv hverdag. Der er særligt fokus på socialt udsatte.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 16/12 - 2011

  Fra Idrætssvag til Idræt hver dag

  Projektbeskrivelse

  Baggrund

  Idrætsdeltagelsen for mennesker med funktionsnedsættelse og social udsatte er væsentligt lavere end for befolkningen generelt. Mange af dem er meget langt fra en idrætsaktiv hverdag. En del deltager i en periode i behandlings-, genoptræningsforløb eller undervisning med fysisk … • Viborg Kommune
  Målgruppe:
  Med projektet ønsker vi, at engagere unge mellem 12 og 18 år til idrætsdyrkelse via en forbedret dialog og opmærksomhed på behov. Formålet er, at motivere de 12-18-årige til en sund og aktiv livsstil, som et alternativ til den traditionelle foreningsidræt.

  Projektperiode:
  04/01 - 2010 - 09/12 - 2011

  Multisport

  Projektbeskrivelse

  Projekt Multisport
  Dette projekt går under navnet ”Multisport” og sætter specielt fokus på de selvorganiserede unge. Netop denne målgruppe er hurtigt voksende, og vi ønsker at give dem mulighed for at udfolde sig på deres vilkår.

  Parkour og trial • Viborg Kommune
  Målgruppe:
  Projektet har to målgrupper. Den ene er børnehavebørn (3-6 år) og deres familier. Den anden er unge 12-18 år.

  Projektperiode:
  13/09 - 2010 - 08/12 - 2011

  Løb og motion – Let´s PLAY

  Projektbeskrivelse

  Projektet skal skabe erfaringer om mulighederne for nye aktiviteter og organiserings-former indenfor idræt og motion. Der fokuseres særligt på børn fra 5-6 år og deres familier samt unge på 12-18 år. Projektet skal flytte idrætten til andre steder end … • Viborg Kommune
  Målgruppe:
  Alle børn i 24 af Viborg Kommunes i alt 29 SFOer. Det drejer sig i alt om ca. 3.000 børn
  Det pædagogiske personale i de deltagende SFOer. Det drejer sig i alt om ca. 250 ansatte
  Idrætsforeninger i Viborg Kommune, som ønsker at indgå i lokale samarbejder med de deltagende
  SFOer/landsbyordninger

  Projektperiode:
  09/08 - 2010 - 28/01 - 2011

  SFO Børn i Bevægelse

  Projektbeskrivelse

  SFO Børn i Bevægelse sætter øget fokus på fysisk bevægelse i Viborg Kommunes SFO’er i et samarbejde mellem DGI Midtjylland, Viborg Kommunes skoleafdeling og de deltagende SFO’er.

  Den væsentligste aktivitet i projektet er 5 x 3-timers inspirationskurser i deltagende …Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune